Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bokken AS
Juridisk navn:  Bokken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22914400
Professor Birkelandsv 30 C Professor Birkelandsv 30 C Fax: 22321388
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 950305770
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 12/19/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Revisionsbureauet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.05%
Resultat  
  
89.36%
Egenkapital  
  
14.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 65.709.000 57.111.000 64.036.000 66.743.000 64.495.000
Resultat: 7.383.000 3.899.000 6.643.000 7.029.000 7.041.000
Egenkapital: 21.135.000 18.420.000 15.815.000 16.373.000 16.663.000
Regnskap for  Bokken AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 65.709.000 57.111.000 64.036.000 66.743.000 64.495.000
Driftskostnader -58.243.000 -53.127.000 -57.348.000 -59.604.000 -57.416.000
Driftsresultat 7.467.000 3.984.000 6.687.000 7.138.000 7.080.000
Finansinntekter 127.000 13.000 48.000 63.000 74.000
Finanskostnader -211.000 -99.000 -92.000 -172.000 -112.000
Finans -84.000 -86.000 -44.000 -109.000 -38.000
Resultat før skatt 7.383.000 3.899.000 6.643.000 7.029.000 7.041.000
Skattekostnad -1.667.000 -836.000 -1.605.000 -1.747.000 -1.805.000
Årsresultat 5.715.000 3.063.000 5.038.000 5.282.000 5.236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.146.000 1.041.000 1.293.000 1.123.000 1.184.000
Sum omløpsmidler 32.016.000 34.569.000 37.155.000 39.796.000 38.317.000
Sum eiendeler 33.162.000 35.610.000 38.448.000 40.919.000 39.501.000
Sum opptjent egenkapital 18.528.000 15.813.000 13.207.000 13.766.000 14.056.000
Sum egenkapital 21.135.000 18.420.000 15.815.000 16.373.000 16.663.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.026.000 17.190.000 22.633.000 24.546.000 22.838.000
Sum gjeld og egenkapital 33.161.000 35.610.000 38.447.000 40.919.000 39.501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.422.000 56.195.000 63.208.000 65.890.000 63.677.000
Andre inntekter 1.287.000 916.000 828.000 853.000 818.000
Driftsinntekter 65.709.000 57.111.000 64.036.000 66.743.000 64.495.000
Varekostnad -39.858.000 -35.302.000 -39.841.000 -42.546.000 -41.440.000
Lønninger -11.284.000 -11.633.000 -10.827.000 -9.956.000 -9.393.000
Avskrivning -128.000 -124.000 -128.000 -101.000 -331.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.973.000 -6.068.000 -6.552.000 -7.001.000 -6.252.000
Driftskostnader -58.243.000 -53.127.000 -57.348.000 -59.604.000 -57.416.000
Driftsresultat 7.467.000 3.984.000 6.687.000 7.138.000 7.080.000
Finansinntekter 127.000 13.000 48.000 63.000 74.000
Finanskostnader -211.000 -99.000 -92.000 -172.000 -112.000
Finans -84.000 -86.000 -44.000 -109.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 5.715.000 3.063.000 5.038.000 5.282.000 5.236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 272.000 257.000 505.000 451.000 411.000
Fast eiendom 356.000 384.000 412.000 440.000 468.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 324.000 401.000 377.000 233.000 306.000
Sum varige driftsmidler 679.000 784.000 788.000 673.000 774.000
Sum finansielle anleggsmidler 194.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.146.000 1.041.000 1.293.000 1.123.000 1.184.000
Varebeholdning 14.171.000 12.255.000 12.491.000 13.597.000 12.301.000
Kundefordringer 7.783.000 6.915.000 7.872.000 9.424.000 6.620.000
Andre fordringer 8.036.000 12.953.000 13.237.000 12.642.000 11.485.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.026.000 2.445.000 3.555.000 4.133.000 7.911.000
Sum omløpsmidler 32.016.000 34.569.000 37.155.000 39.796.000 38.317.000
Sum eiendeler 33.162.000 35.610.000 38.448.000 40.919.000 39.501.000
Sum opptjent egenkapital 18.528.000 15.813.000 13.207.000 13.766.000 14.056.000
Sum egenkapital 21.135.000 18.420.000 15.815.000 16.373.000 16.663.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.696.000 3.254.000 2.610.000 3.907.000 6.701.000
Betalbar skatt 1.683.000 459.000 4.000 10.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 3.575.000 2.601.000 2.481.000 3.093.000 1.757.000
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.073.000 10.877.000 17.539.000 17.535.000 14.376.000
Sum kortsiktig gjeld 12.026.000 17.190.000 22.633.000 24.546.000 22.838.000
Sum gjeld og egenkapital 33.161.000 35.610.000 38.447.000 40.919.000 39.501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.990.000 17.379.000 14.522.000 15.250.000 15.479.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2 1.6 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.1 1.1 1.1
Soliditet 63.7 51.7 41.1 4 42.2
Resultatgrad 11.4 7 10.4 10.7 1
Rentedekningsgrad 35.4 40.2 72.7 41.5 63.2
Gjeldsgrad 0.6 0.9 1.4 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 22.9 11.2 17.5 17.6 18.1
Signatur
13.02.2015
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex