Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bonde Kro Pizza Grill As
Juridisk navn:  Bonde Kro Pizza Grill As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kaptein Dreyers veg 452 Kaptein Dreyers veg 452 Fax:
2280 Gjesåsen 2280 Gjesåsen
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 923477942
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/3/2019 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.178.000
Resultat: -4.000
Egenkapital: 21.000
Regnskap for  Bonde Kro Pizza Grill As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.178.000
Driftskostnader -1.166.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter
Finanskostnader -15.000
Finans -15.000
Resultat før skatt -4.000
Skattekostnad
Årsresultat -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 66.000
Sum eiendeler 66.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital 21.000
Sum langsiktig gjeld 45.000
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 66.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.178.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.178.000
Varekostnad -562.000
Lønninger -305.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -299.000
Driftskostnader -1.166.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter
Finanskostnader -15.000
Finans -15.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 12.000
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 53.000
Sum omløpsmidler 66.000
Sum eiendeler 66.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 45.000
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 66.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet 31.8
Resultatgrad 0.9
Rentedekningsgrad 0.7
Gjeldsgrad 2.1
Total kapitalrentabilitet 16.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex