Bondegaardsferie As
Juridisk navn:  Bondegaardsferie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Spannavegen 935 Spannavegen 935 Fax:
5546 Røyksund 5546 Røyksund
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 923039783
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
191.49%
Resultat  
  
246.98%
Egenkapital  
  
119.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 1.096.000 376.000 223.000 18.000
Resultat: 219.000 -149.000 -45.000 -5.000
Egenkapital: 35.000 -180.000 -20.000 15.000
Regnskap for  Bondegaardsferie As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.096.000 376.000 223.000 18.000
Driftskostnader -866.000 -525.000 -268.000 -23.000
Driftsresultat 230.000 -149.000 -45.000 -5.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -11.000 0
Finans -11.000 0
Resultat før skatt 219.000 -149.000 -45.000 -5.000
Skattekostnad -4.000 -11.000 10.000 1.000
Årsresultat 215.000 -160.000 -35.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 855.000 11.000 1.000
Sum omløpsmidler 395.000 168.000 14.000 14.000
Sum eiendeler 1.250.000 168.000 25.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 -199.000 -39.000 -4.000
Sum egenkapital 35.000 -180.000 -20.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 847.000 0
Sum kortsiktig gjeld 368.000 348.000 45.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.249.000 168.000 25.000 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.090.000 226.000 223.000 18.000
Andre inntekter 7.000 150.000 0
Driftsinntekter 1.096.000 376.000 223.000 18.000
Varekostnad -109.000 -47.000 -34.000 -1.000
Lønninger -189.000 -7.000 0
Avskrivning -45.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -523.000 -478.000 -227.000 -22.000
Driftskostnader -866.000 -525.000 -268.000 -23.000
Driftsresultat 230.000 -149.000 -45.000 -5.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -11.000 0
Finans -11.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 215.000 -160.000 -35.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 11.000 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 855.000 0
Sum varige driftsmidler 855.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 855.000 11.000 1.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 195.000 165.000 0
Andre fordringer 20.000 14.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 181.000 3.000 14.000 0
Sum omløpsmidler 395.000 168.000 14.000 14.000
Sum eiendeler 1.250.000 168.000 25.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 -199.000 -39.000 -4.000
Sum egenkapital 35.000 -180.000 -20.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 49.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 847.000 0
Leverandørgjeld 75.000 6.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 278.000 342.000 45.000 0
Sum kortsiktig gjeld 368.000 348.000 45.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.249.000 168.000 25.000 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 -180.000 -31.000 14.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.5 0.3 0
Soliditet 2.8 -107.1 -80.0 1
Resultatgrad 21.0 -39.6 -20.2 -27.8
Rentedekningsgrad 20.9
Gjeldsgrad 34.7 -1.9 -2.3 0
Total kapitalrentabilitet 18.4 -88.7 -180.0 -33.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex