Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bondeheimen As
Juridisk navn:  Bondeheimen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47290442
Kirkegaten 3 Kirkegaten 3 Fax:
4550 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 988723568
Aksjekapital: 101.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/1/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.17%
Resultat  
  
-888.24%
Egenkapital  
  
-12.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.053.000 1.990.000 2.038.000 2.027.000 2.130.000
Resultat: -134.000 17.000 87.000 17.000 18.000
Egenkapital: 912.000 1.046.000 1.033.000 965.000 948.000
Regnskap for  Bondeheimen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.053.000 1.990.000 2.038.000 2.027.000 2.130.000
Driftskostnader -2.178.000 -1.951.000 -1.930.000 -1.987.000 -2.089.000
Driftsresultat -126.000 39.000 107.000 40.000 40.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -23.000 -20.000 -23.000 -22.000
Finans -8.000 -22.000 -20.000 -23.000 -22.000
Resultat før skatt -134.000 17.000 87.000 17.000 18.000
Skattekostnad -4.000 -19.000 0 0
Årsresultat -134.000 12.000 68.000 17.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.032.000 1.076.000 1.177.000 1.272.000 1.217.000
Sum omløpsmidler 258.000 406.000 425.000 287.000 298.000
Sum eiendeler 1.290.000 1.482.000 1.602.000 1.559.000 1.515.000
Sum opptjent egenkapital -485.000 -351.000 -364.000 -432.000 -449.000
Sum egenkapital 912.000 1.046.000 1.033.000 965.000 948.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 378.000 436.000 568.000 594.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 1.290.000 1.482.000 1.601.000 1.559.000 1.515.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.774.000 1.876.000 2.038.000 2.027.000 2.111.000
Andre inntekter 280.000 114.000 0 0 19.000
Driftsinntekter 2.053.000 1.990.000 2.038.000 2.027.000 2.130.000
Varekostnad -809.000 -552.000 -740.000 -690.000 -848.000
Lønninger -662.000 -798.000 -437.000 -599.000 -533.000
Avskrivning -75.000 -101.000 -112.000 -106.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -632.000 -500.000 -641.000 -592.000 -616.000
Driftskostnader -2.178.000 -1.951.000 -1.930.000 -1.987.000 -2.089.000
Driftsresultat -126.000 39.000 107.000 40.000 40.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -23.000 -20.000 -23.000 -22.000
Finans -8.000 -22.000 -20.000 -23.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -134.000 12.000 68.000 17.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.032.000 1.076.000 1.177.000 1.272.000 1.217.000
Sum varige driftsmidler 1.032.000 1.076.000 1.177.000 1.272.000 1.217.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.032.000 1.076.000 1.177.000 1.272.000 1.217.000
Varebeholdning 41.000 252.000 242.000 187.000 180.000
Kundefordringer 50.000 91.000 4.000 27.000
Andre fordringer 204.000 62.000 77.000 76.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.000 8.000 16.000 20.000 22.000
Sum omløpsmidler 258.000 406.000 425.000 287.000 298.000
Sum eiendeler 1.290.000 1.482.000 1.602.000 1.559.000 1.515.000
Sum opptjent egenkapital -485.000 -351.000 -364.000 -432.000 -449.000
Sum egenkapital 912.000 1.046.000 1.033.000 965.000 948.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 254.000 186.000 208.000 210.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 28.000 210.000 97.000 68.000
Betalbar skatt 4.000 19.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 82.000 45.000 80.000 54.000 78.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 284.000 105.000 73.000 236.000 211.000
Sum kortsiktig gjeld 378.000 436.000 568.000 594.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 1.290.000 1.482.000 1.601.000 1.559.000 1.515.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -120.000 -30.000 -143.000 -307.000 -269.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.7 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2
Soliditet 70.7 70.6 64.5 61.9 62.6
Resultatgrad -6.1 2.0 5.3 2 1.9
Rentedekningsgrad -15.8 1.7 5.3 1.7 1.8
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -9.8 2.7 6.7 2.6 2.6
Signatur
26.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex