Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bondelia I Borettslag
Juridisk navn:  Bondelia I Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61181300
Postboks 1227 Storgata 10 Fax: 61170033
2806 Gjøvik 2815 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 982669251
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/7/2000 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Gjøvik Og Omegn Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
1.03%
Resultat  
  
4.49%
Egenkapital  
  
11.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.768.000 1.750.000 1.707.000 1.668.000 1.888.000
Resultat: 792.000 758.000 698.000 654.000 672.000
Egenkapital: 7.986.000 7.194.000 6.436.000 5.738.000 5.084.000
Regnskap for  Bondelia I Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.768.000 1.750.000 1.707.000 1.668.000 1.888.000
Driftskostnader -688.000 -688.000 -672.000 -659.000 -842.000
Driftsresultat 1.080.000 1.062.000 1.034.000 1.009.000 1.046.000
Finansinntekter 10.000 17.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -299.000 -321.000 -339.000 -358.000 -377.000
Finans -289.000 -304.000 -336.000 -355.000 -374.000
Resultat før skatt 792.000 758.000 698.000 654.000 672.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 792.000 758.000 698.000 654.000 672.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.484.000 18.453.000 18.482.000 18.510.000 18.545.000
Sum omløpsmidler 693.000 593.000 435.000 351.000 396.000
Sum eiendeler 19.177.000 19.046.000 18.917.000 18.861.000 18.941.000
Sum opptjent egenkapital 7.984.000 7.192.000 6.434.000 5.736.000 5.082.000
Sum egenkapital 7.986.000 7.194.000 6.436.000 5.738.000 5.084.000
Sum langsiktig gjeld 11.032.000 11.709.000 12.365.000 13.002.000 13.619.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 143.000 115.000 121.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 19.177.000 19.046.000 18.916.000 18.861.000 18.941.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.768.000 1.750.000 1.707.000 1.668.000 1.888.000
Driftsinntekter 1.768.000 1.750.000 1.707.000 1.668.000 1.888.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -68.000 -56.000 -39.000 -50.000 -41.000
Avskrivning -32.000 -28.000 -28.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -588.000 -604.000 -605.000 -574.000 -766.000
Driftskostnader -688.000 -688.000 -672.000 -659.000 -842.000
Driftsresultat 1.080.000 1.062.000 1.034.000 1.009.000 1.046.000
Finansinntekter 10.000 17.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -299.000 -321.000 -339.000 -358.000 -377.000
Finans -289.000 -304.000 -336.000 -355.000 -374.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 792.000 758.000 698.000 654.000 672.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 18.484.000 18.453.000 18.482.000 18.510.000 18.545.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.484.000 18.453.000 18.482.000 18.510.000 18.545.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.484.000 18.453.000 18.482.000 18.510.000 18.545.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 127.000 109.000 104.000 111.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 566.000 484.000 331.000 240.000 299.000
Sum omløpsmidler 693.000 593.000 435.000 351.000 396.000
Sum eiendeler 19.177.000 19.046.000 18.917.000 18.861.000 18.941.000
Sum opptjent egenkapital 7.984.000 7.192.000 6.434.000 5.736.000 5.082.000
Sum egenkapital 7.986.000 7.194.000 6.436.000 5.738.000 5.084.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.032.000 11.709.000 12.365.000 13.002.000 13.619.000
Leverandørgjeld 141.000 140.000 114.000 106.000 100.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 3.000 1.000 15.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 143.000 115.000 121.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 19.177.000 19.046.000 18.916.000 18.861.000 18.941.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 534.000 450.000 320.000 230.000 158.000
Likviditetsgrad 1 4.4 4.1 3.8 2.9 1.7
Likviditetsgrad 2 4.4 4.1 3.8 2.9 1.7
Soliditet 41.6 37.8 3 30.4 26.8
Resultatgrad 61.1 60.7 60.6 60.5 55.4
Rentedekningsgrad 3.6 3.3 3.1 2.8 2.8
Gjeldsgrad 1.4 1.6 1.9 2.3 2.7
Total kapitalrentabilitet 5.7 5.7 5.5 5.4 5.5
Signatur
09.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex