Bonden & Kokken As
Juridisk navn:  Bonden & Kokken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordsjøvegen 1215C Nordsjøvegen 1215C Fax:
4343 Orre 4343 Orre
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 921549547
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Respirare Accounting Stavanger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.78%
Resultat  
  
7.27%
Egenkapital  
  
-106.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 148.000 268.000 0 0 55.000
Resultat: -51.000 -55.000 -8.000 -38.000 44.000
Egenkapital: -97.000 -47.000 9.000 19.000 55.000
Regnskap for  Bonden & Kokken As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 148.000 268.000 0 0 55.000
Driftskostnader -199.000 -324.000 -9.000 -37.000 -11.000
Driftsresultat -51.000 -56.000 -9.000 -37.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -51.000 -55.000 -8.000 -38.000 44.000
Skattekostnad -2.000 2.000 -9.000
Årsresultat -51.000 -55.000 -10.000 -36.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 0
Sum omløpsmidler 64.000 227.000 19.000 21.000 83.000
Sum eiendeler 64.000 227.000 19.000 23.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -127.000 -77.000 -21.000 -11.000 35.000
Sum egenkapital -97.000 -47.000 9.000 19.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 161.000 274.000 10.000 4.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 227.000 19.000 23.000 82.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 148.000 268.000 0 0 55.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 148.000 268.000 0 0 55.000
Varekostnad -149.000 -189.000 0 0 0
Lønninger -10.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -135.000 -9.000 -37.000 -11.000
Driftskostnader -199.000 -324.000 -9.000 -37.000 -11.000
Driftsresultat -51.000 -56.000 -9.000 -37.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -51.000 -55.000 -10.000 -36.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 0
Varebeholdning 21.000 110.000 0 0 0
Kundefordringer 33.000 0 0 69.000
Andre fordringer 6.000 13.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.000 84.000 6.000 20.000 14.000
Sum omløpsmidler 64.000 227.000 19.000 21.000 83.000
Sum eiendeler 64.000 227.000 19.000 23.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -127.000 -77.000 -21.000 -11.000 35.000
Sum egenkapital -97.000 -47.000 9.000 19.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 123.000 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter -9.000 0 0 14.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 160.000 10.000 3.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 274.000 10.000 4.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 227.000 19.000 23.000 82.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -97.000 -47.000 9.000 17.000 55.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 1.9 5.3 3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 1.9 5.3 3
Soliditet -151.6 -20.7 47.4 82.6 66.3
Resultatgrad -34.5 -20.9 8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7 -5.8 1.1 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet -79.7 -24.7 -47.4 -160.9 5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex