Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bondens Butikk As
Juridisk navn:  Bondens Butikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Thomas Ole Stebergløkken Sjolivegen 480 c/o Thomas Ole Stebergløkken Sjolivegen 480 Fax:
2677 Nedre Heidal 2677 Nedre Heidal
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 925122726
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/12/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Otta Vågå As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.529.000
Resultat: -45.000
Egenkapital: -4.000
Regnskap for  Bondens Butikk As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.529.000
Driftskostnader -1.575.000
Driftsresultat -45.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -45.000
Skattekostnad 11.000
Årsresultat -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000
Sum omløpsmidler 624.000
Sum eiendeler 635.000
Sum opptjent egenkapital -34.000
Sum egenkapital -4.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 639.000
Sum gjeld og egenkapital 635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.529.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.529.000
Varekostnad -1.195.000
Lønninger -268.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -112.000
Driftskostnader -1.575.000
Driftsresultat -45.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 11.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 11.000
Varebeholdning 126.000
Kundefordringer 5.000
Andre fordringer 18.000
Sum investeringer
Kasse, bank 476.000
Sum omløpsmidler 624.000
Sum eiendeler 635.000
Sum opptjent egenkapital -34.000
Sum egenkapital -4.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 517.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 33.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 89.000
Sum kortsiktig gjeld 639.000
Sum gjeld og egenkapital 635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet -0.6
Resultatgrad -2.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -159.8
Total kapitalrentabilitet -7.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex