Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bondens Marked Drammen Sa
Juridisk navn:  Bondens Marked Drammen Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvre Klevjervei 8 Thams Gate 5 Fax:
3074 Sande I Vestfold 3016 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 911878615
Aksjekapital: 9 NOK
Etableringsdato: 10/4/2013
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Lier Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.64%
Resultat  
  
-36.67%
Egenkapital  
  
-14.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 42.000 55.000 204.000 197.000 229.000
Resultat: -41.000 -30.000 139.000 34.000 123.000
Egenkapital: 245.000 287.000 311.000 204.000 178.000
Regnskap for  Bondens Marked Drammen Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 42.000 55.000 204.000 197.000 229.000
Driftskostnader -83.000 -85.000 -65.000 -163.000 -106.000
Driftsresultat -41.000 -30.000 138.000 34.000 123.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -41.000 -30.000 139.000 34.000 123.000
Skattekostnad 6.000 -31.000 -8.000 -29.000
Årsresultat -42.000 -25.000 107.000 26.000 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 8.000 15.000 21.000 27.000
Sum omløpsmidler 260.000 308.000 368.000 235.000 232.000
Sum eiendeler 262.000 316.000 383.000 256.000 259.000
Sum opptjent egenkapital 235.000 277.000 301.000 194.000 168.000
Sum egenkapital 245.000 287.000 311.000 204.000 178.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 30.000 71.000 52.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 262.000 317.000 382.000 256.000 259.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 15.000 104.000 97.000 129.000
Andre inntekter 33.000 40.000 100.000 100.000 100.000
Driftsinntekter 42.000 55.000 204.000 197.000 229.000
Varekostnad -37.000 -24.000 -20.000 -42.000 -31.000
Lønninger 0 -4.000 -25.000 -15.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -55.000 -35.000 -90.000 -56.000
Driftskostnader -83.000 -85.000 -65.000 -163.000 -106.000
Driftsresultat -41.000 -30.000 138.000 34.000 123.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 -25.000 107.000 26.000 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 8.000 15.000 21.000 27.000
Sum varige driftsmidler 2.000 8.000 15.000 21.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 8.000 15.000 21.000 27.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 20.000 45.000 7.000 17.000
Andre fordringer 14.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 249.000 274.000 323.000 228.000 216.000
Sum omløpsmidler 260.000 308.000 368.000 235.000 232.000
Sum eiendeler 262.000 316.000 383.000 256.000 259.000
Sum opptjent egenkapital 235.000 277.000 301.000 194.000 168.000
Sum egenkapital 245.000 287.000 311.000 204.000 178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 30.000 21.000 23.000 26.000
Betalbar skatt 0 32.000 8.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter -10.000 0 19.000 18.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 3.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 30.000 71.000 52.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 262.000 317.000 382.000 256.000 259.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 243.000 278.000 297.000 183.000 151.000
Likviditetsgrad 1 15.3 10.3 5.2 4.5 2.9
Likviditetsgrad 2 15.3 10.3 5.2 4.5 2.9
Soliditet 93.5 90.5 81.4 79.7 68.7
Resultatgrad -97.6 -54.5 67.6 17.3 53.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -15.6 -9.5 36.1 13.3 47.5
Signatur
20.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
RISENG JAN THORE
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
13.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex