Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bondens Skjønt Og Grønt As
Juridisk navn:  Bondens Skjønt Og Grønt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Helge Todnem Todnemveien 34 Todnemveien 32 Fax:
4072 Randaberg 4072 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 925057495
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/22/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rennesøy Og Randaberg Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
21.92%
Resultat  
  
53.57%
Egenkapital  
  
10.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 951.000 780.000
Resultat: 86.000 56.000
Egenkapital: 74.000 67.000
Regnskap for  Bondens Skjønt Og Grønt As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 951.000 780.000
Driftskostnader -865.000 -724.000
Driftsresultat 86.000 56.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 86.000 56.000
Skattekostnad -19.000 -10.000
Årsresultat 67.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 1.000
Sum omløpsmidler 164.000 89.000
Sum eiendeler 182.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 45.000
Sum egenkapital 74.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 108.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 89.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 754.000 760.000
Andre inntekter 197.000 20.000
Driftsinntekter 951.000 780.000
Varekostnad -548.000 -636.000
Lønninger -188.000 -1.000
Avskrivning -3.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -126.000 -87.000
Driftskostnader -865.000 -724.000
Driftsresultat 86.000 56.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -60.000 0
Årsresultat 67.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 17.000 0
Sum varige driftsmidler 17.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 18.000 1.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer -1.000 0
Andre fordringer 47.000 21.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 118.000 67.000
Sum omløpsmidler 164.000 89.000
Sum eiendeler 182.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 53.000 45.000
Sum egenkapital 74.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld -1.000 12.000
Betalbar skatt 19.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0
Utbytte -60.000 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 0
Sum kortsiktig gjeld 108.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 89.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 66.000
Likviditetsgrad 1 1.5 3.9
Likviditetsgrad 2 1.5 3.9
Soliditet 40.7 74.4
Resultatgrad 9.0 7.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 47.3 62.2
Signatur
22.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2020
Prokura i fellesskap
Todnem Torleif
Prokura i fellesskap
Kleivan Janne Gro
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex