Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bondensvalg As
Juridisk navn:  Bondensvalg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91755534
Bergeveien 132 Bergeveien 132 Fax:
4903 Tvedestrand 4903 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 815822072
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Avenir Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-88.39%
Resultat  
  
-61.48%
Egenkapital  
  
-64.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.000 112.000 219.000 434.000 0
Resultat: -218.000 -135.000 -223.000 -375.000 -35.000
Egenkapital: -557.000 -339.000 -704.000 -481.000 -106.000
Regnskap for  Bondensvalg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.000 112.000 219.000 434.000 0
Driftskostnader -219.000 -237.000 -432.000 -809.000 -35.000
Driftsresultat -205.000 -125.000 -213.000 -375.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -10.000 -10.000 0 0
Finans -13.000 -10.000 -10.000 0 0
Resultat før skatt -218.000 -135.000 -223.000 -375.000 -35.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -218.000 -135.000 -223.000 -375.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 23.000 28.000 36.000 0
Sum omløpsmidler 32.000 219.000 362.000 385.000 121.000
Sum eiendeler 50.000 242.000 390.000 421.000 121.000
Sum opptjent egenkapital -657.000 -439.000 -804.000 -581.000 -206.000
Sum egenkapital -557.000 -339.000 -704.000 -481.000 -106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 608.000 581.000 1.095.000 902.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 242.000 391.000 421.000 121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.000 112.000 131.000 172.000 0
Andre inntekter 88.000 262.000 0
Driftsinntekter 13.000 112.000 219.000 434.000 0
Varekostnad -191.000 -100.000 -38.000 -323.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -5.000 -6.000 -7.000 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -131.000 -387.000 -477.000 -35.000
Driftskostnader -219.000 -237.000 -432.000 -809.000 -35.000
Driftsresultat -205.000 -125.000 -213.000 -375.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -10.000 -10.000 0 0
Finans -13.000 -10.000 -10.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -218.000 -135.000 -223.000 -375.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 23.000 28.000 36.000 0
Sum varige driftsmidler 18.000 23.000 28.000 36.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 23.000 28.000 36.000 0
Varebeholdning 191.000 281.000 156.000 121.000
Kundefordringer 16.000 -1.000 14.000 0
Andre fordringer 2.000 17.000 67.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 30.000 13.000 66.000 148.000 0
Sum omløpsmidler 32.000 219.000 362.000 385.000 121.000
Sum eiendeler 50.000 242.000 390.000 421.000 121.000
Sum opptjent egenkapital -657.000 -439.000 -804.000 -581.000 -206.000
Sum egenkapital -557.000 -339.000 -704.000 -481.000 -106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 272.000 121.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 2.000 2.000 2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 576.000 1.089.000 628.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 608.000 581.000 1.095.000 902.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 242.000 391.000 421.000 121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -576.000 -362.000 -733.000 -517.000 -106.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 0.3 0.4 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0
Soliditet -1.092.2 -140.1 -180.1 -114.3 -87.6
Resultatgrad -1.576.9 -111.6 -97.3 -86.4
Rentedekningsgrad -15.8 -12.5 -21.3
Gjeldsgrad -1.1 -1.7 -1.6 -1.9 -2.1
Total kapitalrentabilitet -402.0 -51.7 -54.5 -89.1 -28.9
Signatur
30.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex