Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bondepikene Kafe As
Juridisk navn:  Bondepikene Kafe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96712923
Nygårdvegen 53 Nygårdvegen 53 Fax:
2073 Bøn 2073 Bøn
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 925207063
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/4/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Drammen Data
Utvikling:
Omsetning  
  
86.47%
Resultat  
  
236.73%
Egenkapital  
  
235.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 1.654.000 887.000
Resultat: 165.000 49.000
Egenkapital: 228.000 68.000
Regnskap for  Bondepikene Kafe As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 1.654.000 887.000
Driftskostnader -1.489.000 -839.000
Driftsresultat 165.000 49.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 165.000 49.000
Skattekostnad -36.000 -11.000
Årsresultat 129.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 228.000 222.000
Sum eiendeler 228.000 222.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 38.000
Sum egenkapital 228.000 68.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 154.000
Sum gjeld og egenkapital 228.000 222.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.654.000 887.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.654.000 887.000
Varekostnad -201.000
Lønninger -701.000 -337.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -788.000 -301.000
Driftskostnader -1.489.000 -839.000
Driftsresultat 165.000 49.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 129.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 228.000 222.000
Sum omløpsmidler 228.000 222.000
Sum eiendeler 228.000 222.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 38.000
Sum egenkapital 228.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 9.000
Betalbar skatt 11.000
Skyldig offentlige avgifter 95.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 40.000
Sum kortsiktig gjeld 154.000
Sum gjeld og egenkapital 228.000 222.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 228.000 68.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet 100.0 30.6
Resultatgrad 10.0 5.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.3
Total kapitalrentabilitet 72.4 22.1
Signatur
03.03.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex