Bordal Bygg & Utleie As
Juridisk navn:  Bordal Bygg & Utleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90166410
Martingjerdet 25 Martingjerdet 25 Fax:
6014 Ålesund 6014 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 999508871
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/11/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
73.5%
Resultat  
  
403.36%
Egenkapital  
  
78.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 4.065.000 2.343.000 3.003.000 3.732.000 3.017.000
Resultat: 361.000 -119.000 -144.000 200.000 255.000
Egenkapital: 788.000 441.000 559.000 646.000 440.000
Regnskap for  Bordal Bygg & Utleie As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.065.000 2.343.000 3.003.000 3.732.000 3.017.000
Driftskostnader -3.698.000 -2.458.000 -3.128.000 -3.529.000 -2.751.000
Driftsresultat 367.000 -115.000 -125.000 203.000 267.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -9.000 -4.000 -22.000 -6.000 -16.000
Finans -6.000 -4.000 -19.000 -3.000 -12.000
Resultat før skatt 361.000 -119.000 -144.000 200.000 255.000
Skattekostnad -38.000 1.000 57.000 -44.000 -57.000
Årsresultat 323.000 -118.000 -87.000 156.000 198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 738.000 583.000 582.000 743.000 276.000
Sum omløpsmidler 363.000 357.000 378.000 680.000 600.000
Sum eiendeler 1.101.000 940.000 960.000 1.423.000 876.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 459.000 546.000 390.000
Sum egenkapital 788.000 441.000 559.000 646.000 440.000
Sum langsiktig gjeld 90.000 45.000 103.000 191.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 455.000 297.000 587.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 1.101.000 941.000 959.000 1.424.000 876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.065.000 2.314.000 2.917.000 3.732.000 2.997.000
Andre inntekter 29.000 86.000 0 21.000
Driftsinntekter 4.065.000 2.343.000 3.003.000 3.732.000 3.017.000
Varekostnad -1.853.000 -990.000 -1.740.000 -2.241.000 -1.804.000
Lønninger -882.000 -634.000 -788.000 -835.000 -550.000
Avskrivning -191.000 -83.000 -84.000 -55.000 -52.000
Nedskrivning -772.000 0 0
Andre driftskostnader -751.000 -516.000 -398.000 -345.000
Driftskostnader -3.698.000 -2.458.000 -3.128.000 -3.529.000 -2.751.000
Driftsresultat 367.000 -115.000 -125.000 203.000 267.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -9.000 -4.000 -22.000 -6.000 -16.000
Finans -6.000 -4.000 -19.000 -3.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 323.000 -118.000 -87.000 156.000 198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 630.000 110.000 129.000 315.000 31.000
Driftsløsøre 108.000 473.000 453.000 428.000 245.000
Sum varige driftsmidler 738.000 583.000 582.000 743.000 276.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 738.000 583.000 582.000 743.000 276.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 160.000 320.000 168.000 328.000 106.000
Andre fordringer -16.000 6.000 63.000 7.000 15.000
Sum investeringer 50.000 0 0
Kasse, bank 170.000 31.000 146.000 345.000 479.000
Sum omløpsmidler 363.000 357.000 378.000 680.000 600.000
Sum eiendeler 1.101.000 940.000 960.000 1.423.000 876.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 459.000 546.000 390.000
Sum egenkapital 788.000 441.000 559.000 646.000 440.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 51.000 52.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 90.000 45.000 103.000 191.000 33.000
Leverandørgjeld 31.000 307.000 202.000 408.000 170.000
Betalbar skatt 38.000 -25.000 25.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 94.000 58.000 76.000 145.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 54.000 62.000 78.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 455.000 297.000 587.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 1.101.000 941.000 959.000 1.424.000 876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 -98.000 81.000 93.000 197.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.8 1.3 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 0.8 1.3 1.2 1.5
Soliditet 71.6 46.9 58.3 45.4 50.2
Resultatgrad 9.0 -4.9 -4.2 5.4 8.8
Rentedekningsgrad 40.8 -28.8 -5.7 33.8 16.7
Gjeldsgrad 0.4 1.1 0.7 1.2 1
Total kapitalrentabilitet 33.6 -12.2 -12.7 14.5 30.9
Signatur
24.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
24.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex