Borettslaget Al Dronningens Gt 12
Juridisk navn:  Borettslaget Al Dronningens Gt 12
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90179423
Dronningens Gate 12 Dronningensgate 12 A-B Fax:
8514 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 951137901
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/6/1955 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Hålogaland Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.15%
Resultat  
  
108.99%
Egenkapital  
  
9.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.143.000 1.087.000 969.000 920.000 899.000
Resultat: 88.000 -979.000 -36.000 280.000 237.000
Egenkapital: -856.000 -944.000 34.000 70.000 -210.000
Regnskap for  Borettslaget Al Dronningens Gt 12
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.143.000 1.087.000 969.000 920.000 899.000
Driftskostnader -857.000 -1.851.000 -813.000 -444.000 -459.000
Driftsresultat 286.000 -764.000 156.000 476.000 440.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 4.000
Finanskostnader -198.000 -215.000 -194.000 -199.000 -208.000
Finans -198.000 -214.000 -192.000 -196.000 -204.000
Resultat før skatt 88.000 -979.000 -36.000 280.000 237.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 88.000 -979.000 -36.000 280.000 237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.953.000 4.953.000 4.953.000 4.953.000 4.953.000
Sum omløpsmidler 745.000 1.235.000 262.000 513.000 443.000
Sum eiendeler 5.698.000 6.188.000 5.215.000 5.466.000 5.396.000
Sum opptjent egenkapital -858.000 -946.000 33.000 69.000 -211.000
Sum egenkapital -856.000 -944.000 34.000 70.000 -210.000
Sum langsiktig gjeld 6.499.000 7.080.000 5.143.000 5.355.000 5.562.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 52.000 38.000 40.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 5.698.000 6.188.000 5.216.000 5.466.000 5.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.130.000 1.075.000 960.000 883.000 864.000
Andre inntekter 13.000 12.000 9.000 36.000 35.000
Driftsinntekter 1.143.000 1.087.000 969.000 920.000 899.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -857.000 -1.851.000 -813.000 -444.000 -459.000
Driftskostnader -857.000 -1.851.000 -813.000 -444.000 -459.000
Driftsresultat 286.000 -764.000 156.000 476.000 440.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 4.000
Finanskostnader -198.000 -215.000 -194.000 -199.000 -208.000
Finans -198.000 -214.000 -192.000 -196.000 -204.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 88.000 -979.000 -36.000 280.000 237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.953.000 4.953.000 4.953.000 4.953.000 4.953.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.953.000 4.953.000 4.953.000 4.953.000 4.953.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.953.000 4.953.000 4.953.000 4.953.000 4.953.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 745.000 1.235.000 262.000 513.000 443.000
Sum omløpsmidler 745.000 1.235.000 262.000 513.000 443.000
Sum eiendeler 5.698.000 6.188.000 5.215.000 5.466.000 5.396.000
Sum opptjent egenkapital -858.000 -946.000 33.000 69.000 -211.000
Sum egenkapital -856.000 -944.000 34.000 70.000 -210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.499.000 7.080.000 5.143.000 5.355.000 5.562.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 52.000 38.000 40.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 52.000 38.000 40.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 5.698.000 6.188.000 5.216.000 5.466.000 5.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 690.000 1.183.000 224.000 473.000 399.000
Likviditetsgrad 1 13.5 23.8 6.9 12.8 10.1
Likviditetsgrad 2 13.5 23.8 6.9 12.8 10.1
Soliditet -15.0 -15.3 0.7 1.3 -3.9
Resultatgrad 25.0 -70.3 16.1 51.7 48.9
Rentedekningsgrad 1.4 -3.6 0.8 2.4 2.1
Gjeldsgrad -7.7 -7.6 152.4 77.1 -26.7
Total kapitalrentabilitet 5.0 -12.3 3 8.8 8.2
Signatur
08.03.2023
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRETS NESTLEDER OG ET STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex