Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Borg Erik
Juridisk navn:  Borg Erik
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62953152
Sundenga 9 Sundenga 9 Fax: 62953685
2266 Arneberg 2266 Arneberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 969172658
Aksjekapital: 2.912.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-75%
Resultat  
  
-14.29%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.000 20.000 104.000 468.000 415.000
Resultat: -8.000 -7.000 55.000 321.000 239.000
Egenkapital: 0 2.912.000 5.096.000 6.036.000 6.191.000
Regnskap for  Borg Erik
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.000 20.000 104.000 468.000 415.000
Driftskostnader -13.000 -27.000 -49.000 -149.000 -178.000
Driftsresultat -8.000 -7.000 55.000 319.000 237.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 2.000 2.000
Resultat før skatt -8.000 -7.000 55.000 321.000 239.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -7.000 55.000 321.000 239.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 208.000 260.000
Sum omløpsmidler 2.912.000 5.134.000 5.929.000 6.020.000
Sum eiendeler 2.912.000 5.134.000 6.137.000 6.280.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.912.000 5.096.000 6.036.000 6.191.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 38.000 101.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 2.912.000 5.134.000 6.137.000 6.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 20.000 104.000 468.000 415.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.000 20.000 104.000 468.000 415.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -27.000 -49.000 -149.000 -178.000
Driftskostnader -13.000 -27.000 -49.000 -149.000 -178.000
Driftsresultat -8.000 -7.000 55.000 319.000 237.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -7.000 55.000 321.000 239.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 208.000 260.000
Sum varige driftsmidler 0 0 208.000 260.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 208.000 260.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.908.000 0 342.000 287.000
Andre fordringer 3.000 3.225.000 3.565.000 3.765.000
Sum investeringer 0 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Kasse, bank 1.000 9.000 122.000 68.000
Sum omløpsmidler 2.912.000 5.134.000 5.929.000 6.020.000
Sum eiendeler 2.912.000 5.134.000 6.137.000 6.280.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.912.000 5.096.000 6.036.000 6.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 22.000 15.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 16.000 86.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 38.000 101.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 2.912.000 5.134.000 6.137.000 6.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.912.000 5.096.000 5.828.000 5.931.000
Likviditetsgrad 1 135.1 58.7 67.6
Likviditetsgrad 2 0 135.1 58.7 67.6
Soliditet 1 99.3 98.4 98.6
Resultatgrad -160.0 52.9 68.2 57.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.2 1.1 5.2 3.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex