Borge Pukkverk As
Juridisk navn:  Borge Pukkverk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69355980
Lilleborgeveien 18 Lilleborgeveien 18 Fax:
1655 Sellebakk 1655 Sellebakk
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 951798924
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Øst-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.15%
Resultat  
  
-8.63%
Egenkapital  
  
68.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 43.591.000 60.667.000 81.840.000 81.687.000 79.527.000
Resultat: 4.317.000 4.725.000 21.111.000 18.890.000 14.845.000
Egenkapital: 8.265.000 4.897.000 1.216.000 21.124.000 21.390.000
Regnskap for  Borge Pukkverk As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 43.591.000 60.667.000 81.840.000 81.687.000 79.527.000
Driftskostnader -39.546.000 -56.077.000 -63.848.000 -63.789.000 -65.178.000
Driftsresultat 4.046.000 4.589.000 17.992.000 17.898.000 14.349.000
Finansinntekter 288.000 139.000 3.127.000 997.000 496.000
Finanskostnader -16.000 -3.000 -8.000 -4.000 0
Finans 272.000 136.000 3.119.000 993.000 496.000
Resultat før skatt 4.317.000 4.725.000 21.111.000 18.890.000 14.845.000
Skattekostnad -949.000 -1.044.000 -4.069.000 -4.156.000 -3.419.000
Årsresultat 3.368.000 3.681.000 17.042.000 14.734.000 11.426.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.374.000 5.110.000 7.393.000 9.238.000 9.972.000
Sum omløpsmidler 31.143.000 35.925.000 49.921.000 43.372.000 42.353.000
Sum eiendeler 34.517.000 41.035.000 57.314.000 52.610.000 52.325.000
Sum opptjent egenkapital 7.765.000 4.397.000 716.000 20.624.000 20.890.000
Sum egenkapital 8.265.000 4.897.000 1.216.000 21.124.000 21.390.000
Sum langsiktig gjeld 17.955.000 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.297.000 36.132.000 56.099.000 31.486.000 30.935.000
Sum gjeld og egenkapital 34.517.000 41.035.000 57.315.000 52.610.000 52.325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.622.000 54.646.000 80.646.000 81.537.000 78.419.000
Andre inntekter 7.969.000 6.021.000 1.194.000 150.000 1.108.000
Driftsinntekter 43.591.000 60.667.000 81.840.000 81.687.000 79.527.000
Varekostnad -10.297.000 -21.368.000 -26.990.000 -28.525.000 -28.614.000
Lønninger -10.129.000 -16.169.000 -18.422.000 -18.255.000 -17.147.000
Avskrivning -1.219.000 -1.564.000 -1.530.000 -1.369.000 -1.596.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -17.901.000 -16.976.000 -16.906.000 -15.640.000 -17.821.000
Driftskostnader -39.546.000 -56.077.000 -63.848.000 -63.789.000 -65.178.000
Driftsresultat 4.046.000 4.589.000 17.992.000 17.898.000 14.349.000
Finansinntekter 288.000 139.000 3.127.000 997.000 496.000
Finanskostnader -16.000 -3.000 -8.000 -4.000 0
Finans 272.000 136.000 3.119.000 993.000 496.000
Konsernbidrag -36.950.000 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 3.368.000 3.681.000 17.042.000 14.734.000 11.426.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 593.000 378.000 117.000
Fast eiendom 586.000 586.000 586.000 586.000 586.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 2.787.000 4.524.000 6.214.000 5.298.000 6.346.000
Sum varige driftsmidler 3.374.000 5.110.000 6.800.000 5.884.000 6.933.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.975.000 2.922.000
Sum anleggsmidler 3.374.000 5.110.000 7.393.000 9.238.000 9.972.000
Varebeholdning 146.000 250.000 692.000 0 0
Kundefordringer 10.887.000 16.667.000 24.824.000 15.836.000 16.481.000
Andre fordringer 702.000 976.000 14.552.000 14.084.000 16.199.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.771.000 18.032.000 9.853.000 13.453.000 9.674.000
Sum omløpsmidler 31.143.000 35.925.000 49.921.000 43.372.000 42.353.000
Sum eiendeler 34.517.000 41.035.000 57.314.000 52.610.000 52.325.000
Sum opptjent egenkapital 7.765.000 4.397.000 716.000 20.624.000 20.890.000
Sum egenkapital 8.265.000 4.897.000 1.216.000 21.124.000 21.390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 955.000 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.955.000 6.000 0 0
Leverandørgjeld 2.328.000 7.658.000 4.670.000 3.365.000 5.212.000
Betalbar skatt 445.000 4.284.000 4.418.000 3.523.000
Skyldig offentlige avgifter 1.749.000 1.899.000 3.499.000 3.261.000 3.242.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.220.000 26.130.000 43.646.000 20.441.000 18.958.000
Sum kortsiktig gjeld 8.297.000 36.132.000 56.099.000 31.486.000 30.935.000
Sum gjeld og egenkapital 34.517.000 41.035.000 57.315.000 52.610.000 52.325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.846.000 -207.000 -6.178.000 11.886.000 11.418.000
Likviditetsgrad 1 3.8 1.0 0.9 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 3.7 1.0 0.9 1.4 1.4
Soliditet 23.9 11.9 2.1 40.2 40.9
Resultatgrad 9.3 7.6 22.0 21.9 1
Rentedekningsgrad 252.9 1.529.7 2.249.0 4474.5
Gjeldsgrad 3.2 7.4 46.1 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 12.6 11.5 36.8 35.9 28.4
Signatur
20.11.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.12.2022
Prokura hver for seg
Andresen Jon Ludvik
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex