Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Borgund Legekontor As
Juridisk navn:  Borgund Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70155288
Borgundvegen 390 Borgundvegen 390 Fax: 70155535
6015 Ålesund 6015 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 898796922
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/28/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.21%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-56.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.612.000 2.644.000 2.540.000 2.497.000 2.214.000
Resultat: -43.000 43.000 45.000 39.000 2.000
Egenkapital: 33.000 76.000 44.000 17.000 -20.000
Regnskap for  Borgund Legekontor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.612.000 2.644.000 2.540.000 2.497.000 2.214.000
Driftskostnader -2.655.000 -2.601.000 -2.495.000 -2.458.000 -2.213.000
Driftsresultat -43.000 43.000 45.000 39.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -43.000 43.000 45.000 39.000 2.000
Skattekostnad -11.000 -18.000 -2.000 0
Årsresultat -43.000 32.000 27.000 37.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.000 10.000 49.000 20.000 23.000
Sum omløpsmidler 178.000 346.000 171.000 203.000 181.000
Sum eiendeler 246.000 356.000 220.000 223.000 204.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 46.000 14.000 -13.000 -50.000
Sum egenkapital 33.000 76.000 44.000 17.000 -20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 213.000 281.000 175.000 207.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 246.000 357.000 219.000 224.000 205.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 2.612.000 2.644.000 2.540.000 2.497.000 2.214.000
Driftsinntekter 2.612.000 2.644.000 2.540.000 2.497.000 2.214.000
Varekostnad 0 -87.000 0
Lønninger -1.106.000 -1.056.000 -1.013.000 -1.155.000 -1.066.000
Avskrivning -29.000 -38.000 -79.000 -27.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.520.000 -1.507.000 -1.403.000 -1.189.000 -1.124.000
Driftskostnader -2.655.000 -2.601.000 -2.495.000 -2.458.000 -2.213.000
Driftsresultat -43.000 43.000 45.000 39.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -43.000 32.000 27.000 37.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 68.000 10.000 49.000 20.000 23.000
Sum varige driftsmidler 68.000 10.000 49.000 20.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 68.000 10.000 49.000 20.000 23.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 60.000 0 0
Andre fordringer 46.000 36.000 24.000 20.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 133.000 309.000 86.000 184.000 151.000
Sum omløpsmidler 178.000 346.000 171.000 203.000 181.000
Sum eiendeler 246.000 356.000 220.000 223.000 204.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 46.000 14.000 -13.000 -50.000
Sum egenkapital 33.000 76.000 44.000 17.000 -20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 45.000 4.000 -2.000 17.000 26.000
Betalbar skatt 11.000 18.000 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 56.000 54.000 43.000 61.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 123.000 210.000 106.000 145.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 213.000 281.000 175.000 207.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 246.000 357.000 219.000 224.000 205.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -35.000 65.000 -4.000 -4.000 -44.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 1 1 0.8
Soliditet 13.4 21.3 20.1 7.6 -9.8
Resultatgrad -1.6 1.6 1.8 1.6 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.5 3.7 4 12.2 -11.3
Total kapitalrentabilitet -17.5 12.0 20.5 17.4 0.5
Signatur
07.09.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.09.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex