Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boston Group As
Juridisk navn:  Boston Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37056700
c/o John Roger Sørbøe Jens Dedekams vei 11 c/o John Roger Sørbøe Jens Dedekams vei 11 Fax: 37056701
4515 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 985701989
Aksjekapital: 1.350.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/2/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Korslund As
Regnskapsfører: Agder Regnskapsservice Kai Christiansen As
Utvikling:
Omsetning  
  
71.81%
Resultat  
  
266.55%
Egenkapital  
  
2.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 213.954.000 124.531.000 110.958.000 103.869.000 71.503.000
Resultat: 7.375.000 2.012.000 930.000 1.349.000 1.953.000
Egenkapital: 2.132.000 2.089.000 2.032.000 1.330.000 2.208.000
Regnskap for  Boston Group As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 213.954.000 124.531.000 110.958.000 103.869.000 71.503.000
Driftskostnader -204.065.000 -122.119.000 -109.576.000 -101.881.000 -69.486.000
Driftsresultat 9.889.000 2.412.000 1.383.000 1.988.000 2.016.000
Finansinntekter 8.000 9.000 31.000 105.000 422.000
Finanskostnader -2.523.000 -410.000 -484.000 -744.000 -484.000
Finans -2.515.000 -401.000 -453.000 -639.000 -62.000
Resultat før skatt 7.375.000 2.012.000 930.000 1.349.000 1.953.000
Skattekostnad -1.632.000 -455.000 -262.000 -413.000 -210.000
Årsresultat 5.743.000 1.557.000 669.000 936.000 1.744.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 281.000 65.000 520.000 748.000 1.160.000
Sum omløpsmidler 26.187.000 29.157.000 16.590.000 17.492.000 19.985.000
Sum eiendeler 26.468.000 29.222.000 17.110.000 18.240.000 21.145.000
Sum opptjent egenkapital 782.000 739.000 682.000 -20.000 44.000
Sum egenkapital 2.132.000 2.089.000 2.032.000 1.330.000 2.208.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.336.000 27.133.000 15.078.000 16.910.000 18.937.000
Sum gjeld og egenkapital 26.468.000 29.222.000 17.110.000 18.240.000 21.146.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 213.954.000 124.531.000 110.958.000 103.869.000 71.503.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 213.954.000 124.531.000 110.958.000 103.869.000 71.503.000
Varekostnad -199.136.000 -117.074.000 -104.300.000 -97.467.000 -67.583.000
Lønninger -1.589.000 -893.000 -947.000 -976.000 -901.000
Avskrivning -39.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.301.000 -4.152.000 -4.329.000 -3.438.000 -1.002.000
Driftskostnader -204.065.000 -122.119.000 -109.576.000 -101.881.000 -69.486.000
Driftsresultat 9.889.000 2.412.000 1.383.000 1.988.000 2.016.000
Finansinntekter 8.000 9.000 31.000 105.000 422.000
Finanskostnader -2.523.000 -410.000 -484.000 -744.000 -484.000
Finans -2.515.000 -401.000 -453.000 -639.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.700.000 -1.500.000 0 -1.000.000 -1.700.000
Årsresultat 5.743.000 1.557.000 669.000 936.000 1.744.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 65.000 520.000 748.000 1.160.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 256.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 256.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 281.000 65.000 520.000 748.000 1.160.000
Varebeholdning 0 0 46.000
Kundefordringer 23.617.000 28.902.000 15.161.000 15.441.000 18.685.000
Andre fordringer 167.000 713.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.570.000 88.000 716.000 2.006.000 1.190.000
Sum omløpsmidler 26.187.000 29.157.000 16.590.000 17.492.000 19.985.000
Sum eiendeler 26.468.000 29.222.000 17.110.000 18.240.000 21.145.000
Sum opptjent egenkapital 782.000 739.000 682.000 -20.000 44.000
Sum egenkapital 2.132.000 2.089.000 2.032.000 1.330.000 2.208.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.149.000 17.590.000 9.654.000 10.734.000 12.312.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 127.000 347.000 270.000 791.000 396.000
Betalbar skatt 1.592.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.748.000 5.271.000 3.399.000 3.381.000 3.112.000
Utbytte -5.700.000 -1.500.000 0 -1.000.000 -1.700.000
Annen kortsiktig gjeld 2.020.000 2.425.000 1.755.000 1.004.000 1.418.000
Sum kortsiktig gjeld 24.336.000 27.133.000 15.078.000 16.910.000 18.937.000
Sum gjeld og egenkapital 26.468.000 29.222.000 17.110.000 18.240.000 21.146.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.851.000 2.024.000 1.512.000 582.000 1.048.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1 1.1
Soliditet 8.1 7.1 11.9 7.3 10.4
Resultatgrad 4.6 1.9 1.2 1.9 2.8
Rentedekningsgrad 3.9 5.9 2.9 2.7 4.2
Gjeldsgrad 11.4 13.0 7.4 12.7 8.6
Total kapitalrentabilitet 37.4 8.3 8.3 11.5 11.5
Signatur
06.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex