Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Botnhamn Fisk AS
Juridisk navn:  Botnhamn Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95087039
Botnhamnveien 801 Botnhamnveien 801 Fax:
9373 Botnhamn 9373 Botnhamn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 861579182
Aksjekapital: 60.522 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/3/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Tb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
118.78%
Resultat  
  
-112.89%
Egenkapital  
  
-4.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 431.000 197.000 197.000 152.000 146.000
Resultat: -199.000 1.544.000 5.858.000 -984.000 35.744.000
Egenkapital: 44.252.000 46.504.000 47.343.000 44.649.000 48.171.000
Regnskap for  Botnhamn Fisk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 431.000 197.000 197.000 152.000 146.000
Driftskostnader -484.000 -646.000 -436.000 -346.000 -327.000
Driftsresultat -52.000 -448.000 -239.000 -194.000 -181.000
Finansinntekter -145.000 1.993.000 6.097.000 -787.000 35.926.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0
Finans -145.000 1.993.000 6.097.000 -790.000 35.926.000
Resultat før skatt -199.000 1.544.000 5.858.000 -984.000 35.744.000
Skattekostnad -53.000 -22.000 -164.000 -38.000 -27.000
Årsresultat -252.000 1.521.000 5.694.000 -1.022.000 35.717.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.727.000 20.261.000 21.807.000 23.231.000 16.932.000
Sum omløpsmidler 23.409.000 29.830.000 29.573.000 25.163.000 35.071.000
Sum eiendeler 47.136.000 50.091.000 51.380.000 48.394.000 52.003.000
Sum opptjent egenkapital 44.175.000 46.427.000 47.266.000 44.572.000 48.094.000
Sum egenkapital 44.252.000 46.504.000 47.343.000 44.649.000 48.171.000
Sum langsiktig gjeld 167.000 166.000 237.000 339.000 468.000
Sum kortsiktig gjeld 2.718.000 3.421.000 3.799.000 3.406.000 3.365.000
Sum gjeld og egenkapital 47.137.000 50.091.000 51.379.000 48.394.000 52.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 431.000 197.000 197.000 152.000 146.000
Driftsinntekter 431.000 197.000 197.000 152.000 146.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -212.000 -90.000 -75.000 -44.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -272.000 -556.000 -361.000 -302.000 -287.000
Driftskostnader -484.000 -646.000 -436.000 -346.000 -327.000
Driftsresultat -52.000 -448.000 -239.000 -194.000 -181.000
Finansinntekter -145.000 1.993.000 6.097.000 -787.000 35.926.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0
Finans -145.000 1.993.000 6.097.000 -790.000 35.926.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.500.000 -3.000.000 -2.500.000 -4.000.000
Årsresultat -252.000 1.521.000 5.694.000 -1.022.000 35.717.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.872.000 1.349.000 1.295.000 1.119.000 522.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 544.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.416.000 1.349.000 1.295.000 1.119.000 522.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.312.000 18.912.000 20.512.000 22.112.000 16.410.000
Sum anleggsmidler 23.727.000 20.261.000 21.807.000 23.231.000 16.932.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 406.000 228.000 54.000 35.000 31.000
Andre fordringer 421.000 4.737.000 958.000 287.000 169.000
Sum investeringer 13.035.000 13.058.000 15.938.000 10.888.000 8.460.000
Kasse, bank 9.267.000 11.597.000 12.412.000 13.429.000 26.108.000
Sum omløpsmidler 23.409.000 29.830.000 29.573.000 25.163.000 35.071.000
Sum eiendeler 47.136.000 50.091.000 51.380.000 48.394.000 52.003.000
Sum opptjent egenkapital 44.175.000 46.427.000 47.266.000 44.572.000 48.094.000
Sum egenkapital 44.252.000 46.504.000 47.343.000 44.649.000 48.171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 167.000 166.000 237.000 339.000 468.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 167.000 166.000 237.000 339.000 468.000
Leverandørgjeld 33.000 814.000 25.000 95.000 129.000
Betalbar skatt 52.000 94.000 265.000 167.000 205.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.500.000 -3.000.000 -2.500.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 633.000 13.000 508.000 644.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 2.718.000 3.421.000 3.799.000 3.406.000 3.365.000
Sum gjeld og egenkapital 47.137.000 50.091.000 51.379.000 48.394.000 52.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.691.000 26.409.000 25.774.000 21.757.000 31.706.000
Likviditetsgrad 1 8.6 8.7 7.8 7.4 10.4
Likviditetsgrad 2 8.6 8.7 7.8 7.4 10.4
Soliditet 93.9 92.8 92.1 92.3 92.6
Resultatgrad -12.1 -227.4 -121.3 -127.6
Rentedekningsgrad -64.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.4 3.1 11.4 68.7
Signatur
07.12.2021
1 STYREMEDLEM.
Prokurister
25.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex