Botolv Berg Bråtalien
Juridisk navn:  Botolv Berg Bråtalien
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32084279
Sirevegen 343 Sirevegen 343 Fax:
3579 Torpo 3579 Torpo
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 969234114
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Bråtalien Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.72%
Resultat  
  
6.44%
Egenkapital  
  
-24.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.632.000 1.695.000 1.527.000 1.428.000 1.405.000
Resultat: 1.041.000 978.000 811.000 698.000 854.000
Egenkapital: 289.000 383.000 61.000 141.000 19.000
Regnskap for  Botolv Berg Bråtalien
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.632.000 1.695.000 1.527.000 1.428.000 1.405.000
Driftskostnader -590.000 -717.000 -716.000 -730.000 -550.000
Driftsresultat 1.041.000 978.000 811.000 698.000 854.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.041.000 978.000 811.000 698.000 854.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.041.000 978.000 811.000 698.000 854.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 61.000 141.000 19.000
Sum omløpsmidler 433.000 524.000 0 0 0
Sum eiendeler 433.000 524.000 61.000 141.000 19.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 289.000 383.000 61.000 141.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 145.000 141.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 434.000 524.000 61.000 141.000 19.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.632.000 1.695.000 1.527.000 1.428.000 1.405.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.632.000 1.695.000 1.527.000 1.428.000 1.405.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -250.000 -265.000 -232.000 -219.000 -225.000
Avskrivning 0 -14.000 -6.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -340.000 -452.000 -470.000 -505.000 -317.000
Driftskostnader -590.000 -717.000 -716.000 -730.000 -550.000
Driftsresultat 1.041.000 978.000 811.000 698.000 854.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.041.000 978.000 811.000 698.000 854.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 14.000 19.000
Sum varige driftsmidler 0 0 14.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 61.000 128.000 0
Sum anleggsmidler 0 61.000 141.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 289.000 383.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 145.000 141.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 433.000 524.000 0 0 0
Sum eiendeler 433.000 524.000 61.000 141.000 19.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 289.000 383.000 61.000 141.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 103.000 116.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 24.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 145.000 141.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 434.000 524.000 61.000 141.000 19.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 288.000 383.000 0 0 0
Likviditetsgrad 1 3.0 3.7
Likviditetsgrad 2 3.0 3.7 0 0 0
Soliditet 66.6 73.1 1 1 1
Resultatgrad 63.8 57.7 53.1 48.9 60.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 239.9 186.6 1329.5 4 4494.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex