Bov As
Juridisk navn:  Bov As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48183251
Ertevannveien 208 Ertevannveien 208 Fax: 69225140
1894 Rakkestad 1894 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 992856815
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2008
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Centera Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.55%
Resultat  
  
877.78%
Egenkapital  
  
-3.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 201.000 196.000 165.000 419.000 0
Resultat: 70.000 -9.000 -32.000 209.000 -42.000
Egenkapital: 577.000 597.000 582.000 615.000 431.000
Regnskap for  Bov As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 201.000 196.000 165.000 419.000 0
Driftskostnader -246.000 -204.000 -196.000 -201.000 -42.000
Driftsresultat -45.000 -8.000 -31.000 217.000 -42.000
Finansinntekter 121.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 -2.000 -9.000 0
Finans 115.000 -1.000 -2.000 -9.000 0
Resultat før skatt 70.000 -9.000 -32.000 209.000 -42.000
Skattekostnad -16.000 -3.000 0 -44.000 8.000
Årsresultat 55.000 -12.000 -32.000 164.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 336.000 1.853.000 7.000 144.000 59.000
Sum omløpsmidler 1.497.000 255.000 542.000 620.000 1.027.000
Sum eiendeler 1.833.000 2.108.000 549.000 764.000 1.086.000
Sum opptjent egenkapital 477.000 497.000 482.000 515.000 331.000
Sum egenkapital 577.000 597.000 582.000 615.000 431.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 1.498.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.242.000 13.000 -33.000 149.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 1.833.000 2.108.000 549.000 764.000 1.087.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 196.000 125.000 419.000 0
Andre inntekter 201.000 40.000 0 0
Driftsinntekter 201.000 196.000 165.000 419.000 0
Varekostnad -8.000 -26.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -4.000 -7.000 -19.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -200.000 -181.000 -156.000 0
Driftskostnader -246.000 -204.000 -196.000 -201.000 -42.000
Driftsresultat -45.000 -8.000 -31.000 217.000 -42.000
Finansinntekter 121.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 -2.000 -9.000 0
Finans 115.000 -1.000 -2.000 -9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 55.000 -12.000 -32.000 164.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 4.000 4.000 34.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 140.000 25.000
Sum varige driftsmidler 4.000 140.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 336.000 1.852.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 336.000 1.853.000 7.000 144.000 59.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 222.000 0 461.000 1.629.000
Andre fordringer 5.000 25.000 0 0 4.000
Sum investeringer 542.000 159.000 -605.000
Kasse, bank 8.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.497.000 255.000 542.000 620.000 1.027.000
Sum eiendeler 1.833.000 2.108.000 549.000 764.000 1.086.000
Sum opptjent egenkapital 477.000 497.000 482.000 515.000 331.000
Sum egenkapital 577.000 597.000 582.000 615.000 431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 696.000 -4.000 0 146.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 1.498.000 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 -17.000 130.000 -42.000
Betalbar skatt -26.000 -26.000 -40.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 14.000 45.000 240.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 515.000 0 0 351.000
Sum kortsiktig gjeld 1.242.000 13.000 -33.000 149.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 1.833.000 2.108.000 549.000 764.000 1.087.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 255.000 242.000 575.000 471.000 371.000
Likviditetsgrad 1 1.2 19.6 -16.4 4.2 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 19.6 -16.4 4.2 1.6
Soliditet 31.5 28.3 1 80.5 39.7
Resultatgrad -22.4 -4.1 -18.8 51.8
Rentedekningsgrad -7.5 -8.0 -15.5 24.1
Gjeldsgrad 2.2 2.5 -0.1 0.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 4.1 -0.4 -5.6 28.4 -3.9
Signatur
20.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Ny revisor, inngående balanse kan ikke verifiseres
Auditor Notes for 2020
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex