Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bov As
Juridisk navn:  Bov As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48183251
Ertevannveien 208 Ertevannveien 208 Fax: 69225140
1894 Rakkestad 1894 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 992856815
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2008
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Centera Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.79%
Resultat  
  
71.88%
Egenkapital  
  
2.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 196.000 165.000 419.000 0 401.000
Resultat: -9.000 -32.000 209.000 -42.000 49.000
Egenkapital: 597.000 582.000 615.000 431.000 465.000
Regnskap for  Bov As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 196.000 165.000 419.000 0 401.000
Driftskostnader -204.000 -196.000 -201.000 -42.000 -351.000
Driftsresultat -8.000 -31.000 217.000 -42.000 50.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -9.000 0 -2.000
Finans -1.000 -2.000 -9.000 0 -2.000
Resultat før skatt -9.000 -32.000 209.000 -42.000 49.000
Skattekostnad -3.000 0 -44.000 8.000 -38.000
Årsresultat -12.000 -32.000 164.000 -34.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.853.000 7.000 144.000 59.000 92.000
Sum omløpsmidler 255.000 542.000 620.000 1.027.000 1.027.000
Sum eiendeler 2.108.000 549.000 764.000 1.086.000 1.119.000
Sum opptjent egenkapital 497.000 482.000 515.000 331.000 365.000
Sum egenkapital 597.000 582.000 615.000 431.000 465.000
Sum langsiktig gjeld 1.498.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 -33.000 149.000 656.000 655.000
Sum gjeld og egenkapital 2.108.000 549.000 764.000 1.087.000 1.120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 196.000 125.000 419.000 0 401.000
Andre inntekter 40.000 0 0 0
Driftsinntekter 196.000 165.000 419.000 0 401.000
Varekostnad -8.000 -26.000 0 -16.000
Lønninger 0 0 0 -258.000
Avskrivning -4.000 -7.000 -19.000 -42.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -200.000 -181.000 -156.000 0 -35.000
Driftskostnader -204.000 -196.000 -201.000 -42.000 -351.000
Driftsresultat -8.000 -31.000 217.000 -42.000 50.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -9.000 0 -2.000
Finans -1.000 -2.000 -9.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -32.000 164.000 -34.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 4.000 4.000 34.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 25.000
Driftsløsøre 4.000 140.000 25.000 42.000
Sum varige driftsmidler 4.000 140.000 25.000 67.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.852.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.853.000 7.000 144.000 59.000 92.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 222.000 0 461.000 1.629.000 1.629.000
Andre fordringer 25.000 0 0 4.000 4.000
Sum investeringer 542.000 159.000 -605.000 -605.000
Kasse, bank 8.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 255.000 542.000 620.000 1.027.000 1.027.000
Sum eiendeler 2.108.000 549.000 764.000 1.086.000 1.119.000
Sum opptjent egenkapital 497.000 482.000 515.000 331.000 365.000
Sum egenkapital 597.000 582.000 615.000 431.000 465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -4.000 0 146.000 146.000
Sum langsiktig gjeld 1.498.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld -17.000 130.000 -42.000 -42.000
Betalbar skatt -26.000 -26.000 -40.000 -40.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 14.000 45.000 240.000 240.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 351.000 351.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 -33.000 149.000 656.000 655.000
Sum gjeld og egenkapital 2.108.000 549.000 764.000 1.087.000 1.120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 242.000 575.000 471.000 371.000 372.000
Likviditetsgrad 1 19.6 -16.4 4.2 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 19.6 -16.4 4.2 1.6 1.6
Soliditet 28.3 1 80.5 39.7 41.5
Resultatgrad -4.1 -18.8 51.8 12.5
Rentedekningsgrad -8.0 -15.5 24.1 2
Gjeldsgrad 2.5 -0.1 0.2 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet -0.4 -5.6 28.4 -3.9 4.5
Signatur
20.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Ny revisor, inngående balanse kan ikke verifiseres
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex