Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bråthen Eiendom As
Juridisk navn:  Bråthen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91530934
Seterstøavegen 2C Seterstøavegen 2C Fax: 63901950
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 856838382
Aksjekapital: 59.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/1/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Forberg-sletten Revisjon As
Regnskapsfører: Sørum Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.49%
Resultat  
  
-204.21%
Egenkapital  
  
1.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 709.000 3.016.000 3.720.000 3.145.000 4.119.000
Resultat: -289.000 -95.000 744.000 115.000 532.000
Egenkapital: 6.759.000 6.678.000 6.865.000 8.814.000 8.470.000
Regnskap for  Bråthen Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 709.000 3.016.000 3.720.000 3.145.000 4.119.000
Driftskostnader -639.000 -2.618.000 -2.819.000 -2.486.000 -3.224.000
Driftsresultat 71.000 399.000 901.000 659.000 895.000
Finansinntekter 44.000 31.000 4.000 5.000 78.000
Finanskostnader -404.000 -525.000 -162.000 -549.000 -441.000
Finans -360.000 -494.000 -158.000 -544.000 -363.000
Resultat før skatt -289.000 -95.000 744.000 115.000 532.000
Skattekostnad 64.000 21.000 -51.000 35.000 -26.000
Årsresultat -226.000 -74.000 693.000 150.000 506.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.809.000 24.241.000 23.570.000 24.634.000 30.707.000
Sum omløpsmidler 842.000 145.000 327.000 494.000 1.221.000
Sum eiendeler 14.651.000 24.386.000 23.897.000 25.128.000 31.928.000
Sum opptjent egenkapital 6.177.000 6.097.000 6.171.000 8.066.000 7.916.000
Sum egenkapital 6.759.000 6.678.000 6.865.000 8.814.000 8.470.000
Sum langsiktig gjeld 2.645.000 336.000 2.506.000 2.772.000 6.068.000
Sum kortsiktig gjeld 5.246.000 17.370.000 14.527.000 13.543.000 17.389.000
Sum gjeld og egenkapital 14.650.000 24.385.000 23.898.000 25.129.000 31.927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.000 730.000 2.730.000 743.000 1.298.000
Andre inntekter 660.000 2.286.000 989.000 2.402.000 2.821.000
Driftsinntekter 709.000 3.016.000 3.720.000 3.145.000 4.119.000
Varekostnad -22.000 -163.000 -161.000 -180.000 -562.000
Lønninger -1.011.000 -1.143.000 -791.000 -822.000
Avskrivning -66.000 -61.000 -76.000 -180.000 -202.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -551.000 -1.383.000 -1.439.000 -1.335.000 -1.638.000
Driftskostnader -639.000 -2.618.000 -2.819.000 -2.486.000 -3.224.000
Driftsresultat 71.000 399.000 901.000 659.000 895.000
Finansinntekter 44.000 31.000 4.000 5.000 78.000
Finanskostnader -404.000 -525.000 -162.000 -549.000 -441.000
Finans -360.000 -494.000 -158.000 -544.000 -363.000
Konsernbidrag 306.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -226.000 -74.000 693.000 150.000 506.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.266.000 9.405.000 18.901.000 22.225.000 28.473.000
Maskiner anlegg 73.000 93.000 0 0 0
Driftsløsøre 109.000 507.000 442.000 433.000 259.000
Sum varige driftsmidler 7.448.000 10.005.000 19.343.000 22.659.000 28.732.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.360.000 14.235.000 4.227.000 1.975.000 1.975.000
Sum anleggsmidler 13.809.000 24.241.000 23.570.000 24.634.000 30.707.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 77.000 174.000 121.000 107.000
Andre fordringer 53.000 9.000 34.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 447.000 14.000 143.000 339.000 1.067.000
Sum omløpsmidler 842.000 145.000 327.000 494.000 1.221.000
Sum eiendeler 14.651.000 24.386.000 23.897.000 25.128.000 31.928.000
Sum opptjent egenkapital 6.177.000 6.097.000 6.171.000 8.066.000 7.916.000
Sum egenkapital 6.759.000 6.678.000 6.865.000 8.814.000 8.470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 145.000 122.000 2.506.000 2.528.000 2.562.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.225.000 17.113.000 14.119.000 13.002.000 12.330.000
Sum langsiktig gjeld 2.645.000 336.000 2.506.000 2.772.000 6.068.000
Leverandørgjeld 17.000 76.000 223.000 280.000 4.931.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 50.000 96.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 118.000 135.000 165.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 5.246.000 17.370.000 14.527.000 13.543.000 17.389.000
Sum gjeld og egenkapital 14.650.000 24.385.000 23.898.000 25.129.000 31.927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.404.000 -17.225.000 -14.200.000 -13.049.000 -16.168.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0 0 0.1
Soliditet 46.1 27.4 28.7 35.1 26.5
Resultatgrad 10.0 13.2 24.2 2 21.7
Rentedekningsgrad 0.2 0.8 5.6 1.2 2
Gjeldsgrad 1.2 2.7 2.5 1.9 2.8
Total kapitalrentabilitet 0.8 1.8 3.8 2.6 3
Signatur
26.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
26.05.2021
Prokura
Bråthen Rakeie Jan-Anders
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex