Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bråthen Maskinstasjon As
Juridisk navn:  Bråthen Maskinstasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90223400
Furubakken 14 Furubakken 14 Fax:
1890 Rakkestad 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 891373732
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/21/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Degernes Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.59%
Resultat  
  
-56.06%
Egenkapital  
  
19.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.915.000 8.606.000 6.345.000 4.218.000 2.836.000
Resultat: 740.000 1.684.000 456.000 14.000 251.000
Egenkapital: 3.515.000 2.938.000 1.824.000 1.731.000 1.744.000
Regnskap for  Bråthen Maskinstasjon As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.915.000 8.606.000 6.345.000 4.218.000 2.836.000
Driftskostnader -8.164.000 -6.891.000 -5.865.000 -4.205.000 -2.576.000
Driftsresultat 751.000 1.715.000 479.000 13.000 260.000
Finansinntekter 1.000 10.000 8.000
Finanskostnader -11.000 -31.000 -24.000 -10.000 -18.000
Finans -11.000 -31.000 -23.000 0 -10.000
Resultat før skatt 740.000 1.684.000 456.000 14.000 251.000
Skattekostnad -163.000 -371.000 -242.000 -27.000 -98.000
Årsresultat 577.000 1.314.000 214.000 -13.000 154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.019.000 2.291.000 2.604.000 1.751.000 1.885.000
Sum omløpsmidler 2.610.000 2.201.000 720.000 635.000 852.000
Sum eiendeler 4.629.000 4.492.000 3.324.000 2.386.000 2.737.000
Sum opptjent egenkapital 3.415.000 2.838.000 1.724.000 1.631.000 1.644.000
Sum egenkapital 3.515.000 2.938.000 1.824.000 1.731.000 1.744.000
Sum langsiktig gjeld 173.000 459.000 936.000 124.000 412.000
Sum kortsiktig gjeld 942.000 1.095.000 563.000 532.000 580.000
Sum gjeld og egenkapital 4.630.000 4.492.000 3.323.000 2.387.000 2.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.897.000 8.517.000 6.352.000 4.119.000 2.795.000
Andre inntekter 18.000 88.000 -7.000 98.000 41.000
Driftsinntekter 8.915.000 8.606.000 6.345.000 4.218.000 2.836.000
Varekostnad -3.035.000 -2.370.000 -2.541.000 -696.000 -623.000
Lønninger -2.309.000 -1.988.000 -1.477.000 -1.772.000 -768.000
Avskrivning -718.000 -715.000 -581.000 -475.000 -456.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.102.000 -1.818.000 -1.266.000 -1.262.000 -729.000
Driftskostnader -8.164.000 -6.891.000 -5.865.000 -4.205.000 -2.576.000
Driftsresultat 751.000 1.715.000 479.000 13.000 260.000
Finansinntekter 1.000 10.000 8.000
Finanskostnader -11.000 -31.000 -24.000 -10.000 -18.000
Finans -11.000 -31.000 -23.000 0 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 -120.000 0 -60.000
Årsresultat 577.000 1.314.000 214.000 -13.000 154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 602.000 256.000 158.000
Driftsløsøre 2.019.000 2.291.000 2.002.000 1.495.000 1.727.000
Sum varige driftsmidler 2.019.000 2.291.000 2.604.000 1.751.000 1.885.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.019.000 2.291.000 2.604.000 1.751.000 1.885.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 595.000 326.000 150.000 243.000 384.000
Andre fordringer 5.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.015.000 1.875.000 565.000 392.000 468.000
Sum omløpsmidler 2.610.000 2.201.000 720.000 635.000 852.000
Sum eiendeler 4.629.000 4.492.000 3.324.000 2.386.000 2.737.000
Sum opptjent egenkapital 3.415.000 2.838.000 1.724.000 1.631.000 1.644.000
Sum egenkapital 3.515.000 2.938.000 1.824.000 1.731.000 1.744.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 78.000 127.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 173.000 459.000 936.000 124.000 412.000
Leverandørgjeld 234.000 46.000 98.000 74.000 189.000
Betalbar skatt 212.000 420.000 115.000 27.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 257.000 210.000 106.000 219.000 160.000
Utbytte -200.000 -120.000 0 -60.000
Annen kortsiktig gjeld 239.000 219.000 124.000 213.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 942.000 1.095.000 563.000 532.000 580.000
Sum gjeld og egenkapital 4.630.000 4.492.000 3.323.000 2.387.000 2.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.668.000 1.106.000 157.000 103.000 272.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.0 1.3 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 2.8 2.0 1.3 1.2 1.5
Soliditet 75.9 65.4 54.9 72.5 63.7
Resultatgrad 8.4 19.9 7.5 0.3 9.2
Rentedekningsgrad 68.3 55.3 2 1.3 14.4
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.8 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 16.2 38.2 14.4 1 9.8
Signatur
15.02.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex