Brødr Salomonsen AS
Juridisk navn:  Brødr Salomonsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56145011
Postboks 149 Fax: 56145096
5327 Hauglandshella 5310 Hauglandshella
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 830560092
Aksjekapital: 219.711 NOK
Etableringsdato: 1/2/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.5%
Resultat  
  
-21.62%
Egenkapital  
  
-5.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 678.000 6.456.000 7.444.000 7.724.000 7.147.000
Resultat: -45.000 -37.000 148.000 -181.000 -177.000
Egenkapital: 457.000 484.000 505.000 384.000 510.000
Regnskap for  Brødr Salomonsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 678.000 6.456.000 7.444.000 7.724.000 7.147.000
Driftskostnader -619.000 -6.340.000 -7.150.000 -7.767.000 -7.135.000
Driftsresultat 59.000 116.000 294.000 -43.000 12.000
Finansinntekter 53.000 12.000 10.000 30.000 9.000
Finanskostnader -157.000 -165.000 -156.000 -306.000 -198.000
Finans -104.000 -153.000 -146.000 -276.000 -189.000
Resultat før skatt -45.000 -37.000 148.000 -181.000 -177.000
Skattekostnad 19.000 16.000 -27.000 54.000 73.000
Årsresultat -27.000 -21.000 121.000 -127.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.345.000 3.665.000 3.825.000 3.567.000 3.826.000
Sum omløpsmidler 799.000 2.280.000 2.606.000 3.287.000 2.591.000
Sum eiendeler 4.144.000 5.945.000 6.431.000 6.854.000 6.417.000
Sum opptjent egenkapital 0 -493.000 -472.000 -593.000 -466.000
Sum egenkapital 457.000 484.000 505.000 384.000 510.000
Sum langsiktig gjeld 3.644.000 4.573.000 4.608.000 232.000 1.600.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 889.000 1.318.000 6.239.000 4.306.000
Sum gjeld og egenkapital 4.144.000 5.945.000 6.430.000 6.854.000 6.416.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 6.451.000 7.420.000 7.663.000 7.035.000
Andre inntekter 678.000 6.000 24.000 61.000 112.000
Driftsinntekter 678.000 6.456.000 7.444.000 7.724.000 7.147.000
Varekostnad -91.000 -1.372.000 -2.198.000 -2.244.000 -2.089.000
Lønninger 12.000 -1.873.000 -1.878.000 -1.783.000 -1.801.000
Avskrivning -321.000 -166.000 -165.000 -191.000 -286.000
Nedskrivning 0 -19.000 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -2.910.000 -2.909.000 -3.549.000 -2.959.000
Driftskostnader -619.000 -6.340.000 -7.150.000 -7.767.000 -7.135.000
Driftsresultat 59.000 116.000 294.000 -43.000 12.000
Finansinntekter 53.000 12.000 10.000 30.000 9.000
Finanskostnader -157.000 -165.000 -156.000 -306.000 -198.000
Finans -104.000 -153.000 -146.000 -276.000 -189.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -21.000 121.000 -127.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.145.000 3.465.000 3.593.000 3.295.000 3.521.000
Maskiner anlegg 0 0 0 72.000 105.000
Driftsløsøre 0 0 32.000 0 0
Sum varige driftsmidler 3.145.000 3.465.000 3.625.000 3.367.000 3.626.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 3.345.000 3.665.000 3.825.000 3.567.000 3.826.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 111.000 790.000 1.116.000 970.000 967.000
Andre fordringer 42.000 24.000 55.000 77.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 646.000 1.466.000 1.435.000 2.240.000 1.539.000
Sum omløpsmidler 799.000 2.280.000 2.606.000 3.287.000 2.591.000
Sum eiendeler 4.144.000 5.945.000 6.431.000 6.854.000 6.417.000
Sum opptjent egenkapital 0 -493.000 -472.000 -593.000 -466.000
Sum egenkapital 457.000 484.000 505.000 384.000 510.000
Sum avsetninger til forpliktelser 144.000 170.000 205.000 232.000 319.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.644.000 4.573.000 4.608.000 232.000 1.600.000
Leverandørgjeld 15.000 678.000 897.000 960.000 735.000
Betalbar skatt 7.000 19.000 53.000 33.000 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 113.000 182.000 187.000 215.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 79.000 185.000 5.059.000 3.356.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 889.000 1.318.000 6.239.000 4.306.000
Sum gjeld og egenkapital 4.144.000 5.945.000 6.430.000 6.854.000 6.416.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 756.000 1.391.000 1.288.000 -2.952.000 -1.715.000
Likviditetsgrad 1 18.6 2.6 2 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 18.6 2.6 2 0.5 0.7
Soliditet 1 8.1 7.9 5.6 7.9
Resultatgrad 8.7 1.8 3.9 -0.6 0.2
Rentedekningsgrad 0.4 0.7 1.9 -0.1 0.1
Gjeldsgrad 8.1 11.3 11.7 16.9 11.6
Total kapitalrentabilitet 2.7 2.2 4.7 -0.2 0.3
Signatur
07.06.2006
STYRET TEGNER SELSKAPET SAMLET.
Prokurister
07.06.2006
SELSKAPETS FORMANN OG STYREMEDLEM HAR BEGGE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex