Brødrene Dale AS
Juridisk navn:  Brødrene Dale AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70074480
Dalsfjordvegen 2793 Dalsfjordvegen 2793 Fax: 70040371
6120 Folkestad 6120 Folkestad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 982292948
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 3/1/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.45%
Resultat  
  
-22.62%
Egenkapital  
  
1.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 23.430.000 24.267.000 26.881.000 24.670.000 20.626.000
Resultat: 195.000 252.000 1.027.000 1.398.000 1.422.000
Egenkapital: 9.220.000 9.068.000 8.886.000 8.317.000 7.280.000
Regnskap for  Brødrene Dale AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 23.430.000 24.267.000 26.881.000 24.670.000 20.626.000
Driftskostnader -23.224.000 -23.997.000 -25.847.000 -23.275.000 -19.191.000
Driftsresultat 206.000 270.000 1.033.000 1.394.000 1.435.000
Finansinntekter 14.000 11.000 11.000 19.000 7.000
Finanskostnader -25.000 -29.000 -18.000 -16.000 -20.000
Finans -11.000 -18.000 -7.000 3.000 -13.000
Resultat før skatt 195.000 252.000 1.027.000 1.398.000 1.422.000
Skattekostnad -44.000 -70.000 -258.000 -361.000 -408.000
Årsresultat 152.000 183.000 769.000 1.037.000 1.013.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.498.000 3.413.000 2.973.000 3.050.000 2.373.000
Sum omløpsmidler 9.115.000 8.373.000 10.162.000 9.314.000 8.669.000
Sum eiendeler 11.613.000 11.786.000 13.135.000 12.364.000 11.042.000
Sum opptjent egenkapital 7.220.000 7.068.000 6.886.000 6.317.000 5.280.000
Sum egenkapital 9.220.000 9.068.000 8.886.000 8.317.000 7.280.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.393.000 2.718.000 4.249.000 4.047.000 3.762.000
Sum gjeld og egenkapital 11.613.000 11.786.000 13.135.000 12.364.000 11.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.313.000 24.267.000 26.832.000 24.510.000 20.617.000
Andre inntekter 117.000 0 49.000 160.000 8.000
Driftsinntekter 23.430.000 24.267.000 26.881.000 24.670.000 20.626.000
Varekostnad -13.271.000 -12.004.000 -15.185.000 -12.915.000 -10.060.000
Lønninger -5.173.000 -5.724.000 -5.490.000 -5.171.000 -4.343.000
Avskrivning -630.000 -747.000 -767.000 -792.000 -495.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.155.000 -5.584.000 -4.506.000 -4.488.000 -4.079.000
Driftskostnader -23.224.000 -23.997.000 -25.847.000 -23.275.000 -19.191.000
Driftsresultat 206.000 270.000 1.033.000 1.394.000 1.435.000
Finansinntekter 14.000 11.000 11.000 19.000 7.000
Finanskostnader -25.000 -29.000 -18.000 -16.000 -20.000
Finans -11.000 -18.000 -7.000 3.000 -13.000
Konsernbidrag -152.000 -183.000 -569.000 -1.037.000 -513.000
Utbytte 0 0 -200.000 0 -500.000
Årsresultat 152.000 183.000 769.000 1.037.000 1.013.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 228.000 239.000 245.000 257.000 299.000
Fast eiendom 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.130.000 1.760.000 2.053.000 1.868.000 899.000
Sum varige driftsmidler 1.483.000 2.113.000 2.406.000 2.222.000 1.252.000
Sum finansielle anleggsmidler 787.000 1.061.000 322.000 572.000 822.000
Sum anleggsmidler 2.498.000 3.413.000 2.973.000 3.050.000 2.373.000
Varebeholdning 4.470.000 4.006.000 4.187.000 4.353.000 3.902.000
Kundefordringer 2.641.000 2.181.000 2.369.000 2.299.000 3.103.000
Andre fordringer 32.000 0 77.000 8.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.972.000 2.186.000 3.529.000 2.653.000 1.655.000
Sum omløpsmidler 9.115.000 8.373.000 10.162.000 9.314.000 8.669.000
Sum eiendeler 11.613.000 11.786.000 13.135.000 12.364.000 11.042.000
Sum opptjent egenkapital 7.220.000 7.068.000 6.886.000 6.317.000 5.280.000
Sum egenkapital 9.220.000 9.068.000 8.886.000 8.317.000 7.280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 492.000 1.042.000 1.586.000 1.378.000 711.000
Betalbar skatt 32.000 64.000 246.000 318.000 370.000
Skyldig offentlige avgifter 986.000 589.000 989.000 1.020.000 1.043.000
Utbytte 0 0 -200.000 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 883.000 1.023.000 1.428.000 1.330.000 1.639.000
Sum kortsiktig gjeld 2.393.000 2.718.000 4.249.000 4.047.000 3.762.000
Sum gjeld og egenkapital 11.613.000 11.786.000 13.135.000 12.364.000 11.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.722.000 5.655.000 5.913.000 5.267.000 4.907.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.1 2.4 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 1.4 1.2 1.3
Soliditet 79.4 76.9 67.7 67.3 65.9
Resultatgrad 0.9 1.1 3.8 5.7 7.0
Rentedekningsgrad 8.2 9.3 57.4 87.1 72.1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.9 2.4 7.9 11.4 13.1
Signatur
11.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex