Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Hagenborg As
Juridisk navn:  Brødrene Hagenborg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61110502
Jevnakervegen 827 Jevnakervegen 827 Fax: 61110502
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 988341401
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/10/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Nordre Land Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.02%
Resultat  
  
-35.23%
Egenkapital  
  
16.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.804.000 19.786.000 13.618.000 15.215.000 15.054.000
Resultat: 3.373.000 5.208.000 -2.611.000 1.756.000 1.398.000
Egenkapital: 14.453.000 12.423.000 12.860.000 14.880.000 13.528.000
Regnskap for  Brødrene Hagenborg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.804.000 19.786.000 13.618.000 15.215.000 15.054.000
Driftskostnader -14.429.000 -14.581.000 -16.241.000 -13.476.000 -13.667.000
Driftsresultat 3.375.000 5.204.000 -2.625.000 1.740.000 1.387.000
Finansinntekter 2.000 5.000 15.000 17.000 11.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 4.000 14.000 16.000 10.000
Resultat før skatt 3.373.000 5.208.000 -2.611.000 1.756.000 1.398.000
Skattekostnad -743.000 -1.145.000 591.000 -404.000 -329.000
Årsresultat 2.630.000 4.063.000 -2.020.000 1.352.000 1.069.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.878.000 8.398.000 7.774.000 8.999.000 8.670.000
Sum omløpsmidler 8.464.000 8.793.000 7.788.000 9.464.000 9.708.000
Sum eiendeler 18.342.000 17.191.000 15.562.000 18.463.000 18.378.000
Sum opptjent egenkapital 13.453.000 11.423.000 11.860.000 13.880.000 12.528.000
Sum egenkapital 14.453.000 12.423.000 12.860.000 14.880.000 13.528.000
Sum langsiktig gjeld 711.000 571.000 48.000 716.000 817.000
Sum kortsiktig gjeld 3.178.000 4.197.000 2.653.000 2.867.000 4.033.000
Sum gjeld og egenkapital 18.342.000 17.191.000 15.561.000 18.463.000 18.378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.027.000 17.647.000 13.314.000 14.766.000 14.966.000
Andre inntekter 1.777.000 2.139.000 303.000 448.000 87.000
Driftsinntekter 17.804.000 19.786.000 13.618.000 15.215.000 15.054.000
Varekostnad -396.000 -685.000 -519.000 -389.000 -416.000
Lønninger -4.986.000 -5.204.000 -6.300.000 -4.403.000 -4.087.000
Avskrivning -1.540.000 -1.422.000 -2.127.000 -2.214.000 -1.952.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.737.000 -7.460.000 -7.295.000 -6.470.000 -7.212.000
Driftskostnader -14.429.000 -14.581.000 -16.241.000 -13.476.000 -13.667.000
Driftsresultat 3.375.000 5.204.000 -2.625.000 1.740.000 1.387.000
Finansinntekter 2.000 5.000 15.000 17.000 11.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 4.000 14.000 16.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -4.500.000 0 0 0
Årsresultat 2.630.000 4.063.000 -2.020.000 1.352.000 1.069.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 200.000 0 0
Fast eiendom 69.000 131.000 193.000 255.000 240.000
Maskiner anlegg 5.080.000 5.471.000 6.753.000 7.378.000 6.326.000
Driftsløsøre 43.000 2.000 5.000 9.000 12.000
Sum varige driftsmidler 5.192.000 5.603.000 6.951.000 7.641.000 6.579.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.686.000 2.795.000 623.000 1.357.000 2.091.000
Sum anleggsmidler 9.878.000 8.398.000 7.774.000 8.999.000 8.670.000
Varebeholdning 420.000 190.000 0 0 0
Kundefordringer 2.024.000 3.517.000 1.833.000 3.242.000 1.872.000
Andre fordringer 254.000 232.000 255.000 195.000 352.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.766.000 4.854.000 5.700.000 6.027.000 7.484.000
Sum omløpsmidler 8.464.000 8.793.000 7.788.000 9.464.000 9.708.000
Sum eiendeler 18.342.000 17.191.000 15.562.000 18.463.000 18.378.000
Sum opptjent egenkapital 13.453.000 11.423.000 11.860.000 13.880.000 12.528.000
Sum egenkapital 14.453.000 12.423.000 12.860.000 14.880.000 13.528.000
Sum avsetninger til forpliktelser 711.000 571.000 0 391.000 489.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 711.000 571.000 48.000 716.000 817.000
Leverandørgjeld 555.000 620.000 382.000 573.000 2.412.000
Betalbar skatt 603.000 374.000 0 502.000 497.000
Skyldig offentlige avgifter 977.000 1.118.000 1.495.000 1.339.000 690.000
Utbytte -600.000 -4.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 442.000 585.000 777.000 452.000 434.000
Sum kortsiktig gjeld 3.178.000 4.197.000 2.653.000 2.867.000 4.033.000
Sum gjeld og egenkapital 18.342.000 17.191.000 15.561.000 18.463.000 18.378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.286.000 4.596.000 5.135.000 6.597.000 5.675.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2 2.9 3.3 2.4
Likviditetsgrad 2 2.5 2 2.9 3.3 2.4
Soliditet 78.8 72.3 82.6 80.6 73.6
Resultatgrad 19.0 26.3 -19.3 11.4 9.2
Rentedekningsgrad 843.8 5 - 1 1
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 18.4 30.3 -16.8 9.5 7.6
Signatur
11.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex