Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Heggdal As
Juridisk navn:  Brødrene Heggdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91729909
Fax:
4440 Tonstad 4440 Tonstad
Fylke: Kommune:
Agder Sirdal
Org.nr: 974343703
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.76%
Resultat  
  
268.75%
Egenkapital  
  
22.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.328.000 2.083.000 2.046.000 2.001.000 2.288.000
Resultat: 118.000 32.000 2.000 31.000 16.000
Egenkapital: 511.000 418.000 392.000 390.000 367.000
Regnskap for  Brødrene Heggdal As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.328.000 2.083.000 2.046.000 2.001.000 2.288.000
Driftskostnader -2.156.000 -1.985.000 -1.982.000 -1.925.000 -2.235.000
Driftsresultat 173.000 96.000 65.000 76.000 54.000
Finansinntekter 7.000 8.000 3.000 3.000 6.000
Finanskostnader -62.000 -72.000 -66.000 -49.000 -43.000
Finans -55.000 -64.000 -63.000 -46.000 -37.000
Resultat før skatt 118.000 32.000 2.000 31.000 16.000
Skattekostnad -25.000 -6.000 0 -7.000 -4.000
Årsresultat 93.000 26.000 2.000 23.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.754.000 1.843.000 1.947.000 1.533.000 1.028.000
Sum omløpsmidler 597.000 475.000 456.000 516.000 481.000
Sum eiendeler 2.351.000 2.318.000 2.403.000 2.049.000 1.509.000
Sum opptjent egenkapital 481.000 388.000 362.000 360.000 337.000
Sum egenkapital 511.000 418.000 392.000 390.000 367.000
Sum langsiktig gjeld 1.490.000 1.594.000 1.695.000 1.551.000 1.022.000
Sum kortsiktig gjeld 350.000 305.000 315.000 107.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 2.351.000 2.317.000 2.402.000 2.048.000 1.509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.158.000 1.899.000 1.881.000 1.845.000 2.166.000
Andre inntekter 170.000 183.000 166.000 156.000 122.000
Driftsinntekter 2.328.000 2.083.000 2.046.000 2.001.000 2.288.000
Varekostnad -658.000 -754.000 -692.000 -758.000 -1.014.000
Lønninger -993.000 -848.000 -843.000 -802.000 -834.000
Avskrivning -89.000 -99.000 -112.000 -98.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -416.000 -284.000 -335.000 -267.000 -341.000
Driftskostnader -2.156.000 -1.985.000 -1.982.000 -1.925.000 -2.235.000
Driftsresultat 173.000 96.000 65.000 76.000 54.000
Finansinntekter 7.000 8.000 3.000 3.000 6.000
Finanskostnader -62.000 -72.000 -66.000 -49.000 -43.000
Finans -55.000 -64.000 -63.000 -46.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 26.000 2.000 23.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.621.000 1.676.000 1.739.000 1.309.000 979.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 167.000 208.000 224.000 49.000
Sum varige driftsmidler 1.754.000 1.843.000 1.947.000 1.533.000 1.028.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.754.000 1.843.000 1.947.000 1.533.000 1.028.000
Varebeholdning 15.000 15.000 40.000 35.000 32.000
Kundefordringer 0 0 130.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 11.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 582.000 460.000 285.000 470.000 370.000
Sum omløpsmidler 597.000 475.000 456.000 516.000 481.000
Sum eiendeler 2.351.000 2.318.000 2.403.000 2.049.000 1.509.000
Sum opptjent egenkapital 481.000 388.000 362.000 360.000 337.000
Sum egenkapital 511.000 418.000 392.000 390.000 367.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.490.000 1.594.000 1.695.000 1.551.000 1.022.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 25.000 6.000 0 7.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 117.000 34.000 24.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 221.000 182.000 281.000 76.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 350.000 305.000 315.000 107.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 2.351.000 2.317.000 2.402.000 2.048.000 1.509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 247.000 170.000 141.000 409.000 361.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.4 4.8 4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.3 4.5 3.7
Soliditet 21.7 1 16.3 1 24.3
Resultatgrad 7.4 4.6 3.2 3.8 2.4
Rentedekningsgrad 2.8 1.3 1 1.6 1.3
Gjeldsgrad 3.6 4.5 5.1 4.3 3.1
Total kapitalrentabilitet 7.7 4.5 2.8 3.9 4
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder.
Prokura hver for seg
Liland Isak
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex