Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Melby Transport As
Juridisk navn:  Brødrene Melby Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91825555
Autenstubben 10 Autenstubben 10 Fax:
1930 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 932281732
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 6/1/1982 1
Foretakstype: AS
Revisor: Årnes Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.67%
Resultat  
  
3.3%
Egenkapital  
  
24.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 65.836.000 67.645.000 54.755.000 33.198.000 25.380.000
Resultat: 1.438.000 1.392.000 1.104.000 -517.000 -225.000
Egenkapital: 2.448.000 1.960.000 1.675.000 1.726.000 2.121.000
Regnskap for  Brødrene Melby Transport As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 65.836.000 67.645.000 54.755.000 33.198.000 25.380.000
Driftskostnader -64.042.000 -65.912.000 -53.330.000 -33.464.000 -25.388.000
Driftsresultat 1.794.000 1.733.000 1.425.000 -266.000 -8.000
Finansinntekter 88.000 58.000 27.000 78.000 43.000
Finanskostnader -444.000 -400.000 -348.000 -329.000 -260.000
Finans -356.000 -342.000 -321.000 -251.000 -217.000
Resultat før skatt 1.438.000 1.392.000 1.104.000 -517.000 -225.000
Skattekostnad -326.000 -307.000 -255.000 122.000 60.000
Årsresultat 1.112.000 1.085.000 849.000 -395.000 -165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.553.000 7.968.000 7.058.000 5.616.000 6.264.000
Sum omløpsmidler 6.600.000 7.603.000 6.465.000 4.817.000 4.657.000
Sum eiendeler 16.153.000 15.571.000 13.523.000 10.433.000 10.921.000
Sum opptjent egenkapital 2.248.000 1.760.000 1.475.000 1.526.000 1.921.000
Sum egenkapital 2.448.000 1.960.000 1.675.000 1.726.000 2.121.000
Sum langsiktig gjeld 8.177.000 7.890.000 6.566.000 4.551.000 5.032.000
Sum kortsiktig gjeld 5.527.000 5.721.000 5.283.000 4.157.000 3.768.000
Sum gjeld og egenkapital 16.152.000 15.571.000 13.524.000 10.434.000 10.921.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.110.000 67.007.000 54.183.000 32.528.000 25.380.000
Andre inntekter 726.000 637.000 572.000 671.000 0
Driftsinntekter 65.836.000 67.645.000 54.755.000 33.198.000 25.380.000
Varekostnad -51.868.000 -56.099.000 -44.682.000 -22.402.000 -15.631.000
Lønninger -5.923.000 -4.588.000 -3.650.000 -4.118.000 -4.049.000
Avskrivning -2.326.000 -1.769.000 -1.587.000 -1.589.000 -1.375.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.925.000 -3.456.000 -3.411.000 -5.355.000 -4.333.000
Driftskostnader -64.042.000 -65.912.000 -53.330.000 -33.464.000 -25.388.000
Driftsresultat 1.794.000 1.733.000 1.425.000 -266.000 -8.000
Finansinntekter 88.000 58.000 27.000 78.000 43.000
Finanskostnader -444.000 -400.000 -348.000 -329.000 -260.000
Finans -356.000 -342.000 -321.000 -251.000 -217.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -900.000 0 0
Årsresultat 1.112.000 1.085.000 849.000 -395.000 -165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 223.000 101.000
Fast eiendom 13.000 23.000 37.000 52.000 61.000
Maskiner anlegg 1.270.000 847.000 1.066.000 134.000 1.212.000
Driftsløsøre 8.203.000 7.032.000 5.889.000 5.143.000 4.760.000
Sum varige driftsmidler 9.487.000 7.902.000 6.992.000 5.329.000 6.033.000
Sum finansielle anleggsmidler 66.000 66.000 66.000 65.000 130.000
Sum anleggsmidler 9.553.000 7.968.000 7.058.000 5.616.000 6.264.000
Varebeholdning 656.000 588.000 510.000 367.000 560.000
Kundefordringer 4.268.000 4.550.000 4.005.000 3.842.000 3.879.000
Andre fordringer 411.000 370.000 319.000 235.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 585.000 1.119.000 904.000 164.000 218.000
Sum omløpsmidler 6.600.000 7.603.000 6.465.000 4.817.000 4.657.000
Sum eiendeler 16.153.000 15.571.000 13.523.000 10.433.000 10.921.000
Sum opptjent egenkapital 2.248.000 1.760.000 1.475.000 1.526.000 1.921.000
Sum egenkapital 2.448.000 1.960.000 1.675.000 1.726.000 2.121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 462.000 337.000 33.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 800.000 800.000 900.000 688.000 257.000
Sum langsiktig gjeld 8.177.000 7.890.000 6.566.000 4.551.000 5.032.000
Leverandørgjeld 3.457.000 3.952.000 3.507.000 2.688.000 2.582.000
Betalbar skatt 24.000 3.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 557.000 510.000 483.000 336.000 485.000
Utbytte -800.000 -900.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 688.000 457.000 392.000 444.000 444.000
Sum kortsiktig gjeld 5.527.000 5.721.000 5.283.000 4.157.000 3.768.000
Sum gjeld og egenkapital 16.152.000 15.571.000 13.524.000 10.434.000 10.921.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.073.000 1.882.000 1.182.000 660.000 889.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1
Soliditet 15.2 12.6 12.4 16.5 19.4
Resultatgrad 2.7 2.6 2.6 -0.8
Rentedekningsgrad 4.0 4.3 4.1 -0.8
Gjeldsgrad 5.6 6.9 7.1 5 4.1
Total kapitalrentabilitet 11.7 11.5 10.7 -1.8 0.3
Signatur
15.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex