Brødrene Nygaard As
Juridisk navn:  Brødrene Nygaard As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38256777
Spangereidveien 2D Spangereidveien 2D Fax: 38257216
4520 Lindesnes 4520 Lindesnes
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 919437804
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 10/16/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Lohne Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.43%
Resultat  
  
-22.68%
Egenkapital  
  
-0.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.278.000 12.699.000 12.596.000 11.081.000 11.130.000
Resultat: 1.282.000 1.658.000 1.528.000 391.000 850.000
Egenkapital: 1.187.000 1.188.000 789.000 396.000 499.000
Regnskap for  Brødrene Nygaard As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.278.000 12.699.000 12.596.000 11.081.000 11.130.000
Driftskostnader -13.009.000 -11.033.000 -11.065.000 -10.686.000 -10.278.000
Driftsresultat 1.269.000 1.667.000 1.531.000 395.000 853.000
Finansinntekter 18.000 5.000 14.000 18.000 22.000
Finanskostnader -5.000 -14.000 -17.000 -23.000 -25.000
Finans 13.000 -9.000 -3.000 -5.000 -3.000
Resultat før skatt 1.282.000 1.658.000 1.528.000 391.000 850.000
Skattekostnad -283.000 -359.000 -336.000 -94.000 -206.000
Årsresultat 999.000 1.299.000 1.193.000 297.000 644.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 141.000 138.000 0 10.000 46.000
Sum omløpsmidler 3.798.000 3.872.000 3.675.000 2.370.000 3.261.000
Sum eiendeler 3.939.000 4.010.000 3.675.000 2.380.000 3.307.000
Sum opptjent egenkapital 987.000 988.000 589.000 196.000 299.000
Sum egenkapital 1.187.000 1.188.000 789.000 396.000 499.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 114.000 205.000 290.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 2.735.000 2.708.000 2.681.000 1.693.000 2.437.000
Sum gjeld og egenkapital 3.939.000 4.010.000 3.675.000 2.379.000 3.307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.171.000 12.699.000 12.596.000 10.991.000 11.102.000
Andre inntekter 106.000 0 90.000 28.000
Driftsinntekter 14.278.000 12.699.000 12.596.000 11.081.000 11.130.000
Varekostnad -5.205.000 -4.377.000 -4.423.000 -4.178.000 -3.740.000
Lønninger -6.107.000 -5.145.000 -5.248.000 -5.059.000 -5.125.000
Avskrivning -31.000 -13.000 -10.000 -36.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.666.000 -1.498.000 -1.384.000 -1.413.000 -1.359.000
Driftskostnader -13.009.000 -11.033.000 -11.065.000 -10.686.000 -10.278.000
Driftsresultat 1.269.000 1.667.000 1.531.000 395.000 853.000
Finansinntekter 18.000 5.000 14.000 18.000 22.000
Finanskostnader -5.000 -14.000 -17.000 -23.000 -25.000
Finans 13.000 -9.000 -3.000 -5.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -900.000 -800.000 -400.000 -600.000
Årsresultat 999.000 1.299.000 1.193.000 297.000 644.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 141.000 138.000 0 10.000 46.000
Sum varige driftsmidler 141.000 138.000 0 10.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 141.000 138.000 0 10.000 46.000
Varebeholdning 1.389.000 1.300.000 1.308.000 1.288.000 1.265.000
Kundefordringer 1.521.000 502.000 788.000 270.000 1.410.000
Andre fordringer 168.000 162.000 101.000 179.000 187.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 720.000 1.908.000 1.472.000 627.000 394.000
Sum omløpsmidler 3.798.000 3.872.000 3.675.000 2.370.000 3.261.000
Sum eiendeler 3.939.000 4.010.000 3.675.000 2.380.000 3.307.000
Sum opptjent egenkapital 987.000 988.000 589.000 196.000 299.000
Sum egenkapital 1.187.000 1.188.000 789.000 396.000 499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 114.000 205.000 290.000 371.000
Leverandørgjeld 197.000 241.000 356.000 221.000 218.000
Betalbar skatt 283.000 359.000 336.000 94.000 206.000
Skyldig offentlige avgifter 710.000 726.000 695.000 507.000 732.000
Utbytte -1.000.000 -900.000 -800.000 -400.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 546.000 483.000 494.000 471.000 681.000
Sum kortsiktig gjeld 2.735.000 2.708.000 2.681.000 1.693.000 2.437.000
Sum gjeld og egenkapital 3.939.000 4.010.000 3.675.000 2.379.000 3.307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.063.000 1.164.000 994.000 677.000 824.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.6 0.8
Soliditet 30.1 29.6 21.5 16.6 15.1
Resultatgrad 8.9 13.1 12.2 3.6 7.7
Rentedekningsgrad 253.8 119.1 90.1 17.2 34.1
Gjeldsgrad 2.3 2.4 3.7 5 5.6
Total kapitalrentabilitet 32.7 41.7 4 17.4 26.5
Signatur
01.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex