Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Samuelsen As
Juridisk navn:  Brødrene Samuelsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32851745
Industrigata 15 Industrigata 15 Fax: 32853649
3414 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 979414633
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/29/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Sant Revisjon AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.57%
Resultat  
  
-108.58%
Egenkapital  
  
-3.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.515.000 9.114.000 9.156.000 9.046.000 10.235.000
Resultat: -37.000 431.000 -22.000 337.000 699.000
Egenkapital: 893.000 923.000 990.000 1.210.000 1.156.000
Regnskap for  Brødrene Samuelsen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.515.000 9.114.000 9.156.000 9.046.000 10.235.000
Driftskostnader -8.539.000 -8.669.000 -9.158.000 -8.705.000 -9.534.000
Driftsresultat -25.000 444.000 -2.000 340.000 701.000
Finansinntekter 4.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -17.000 -20.000 -4.000 -2.000
Finans -13.000 -13.000 -20.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt -37.000 431.000 -22.000 337.000 699.000
Skattekostnad 8.000 -98.000 2.000 -83.000 -80.000
Årsresultat -30.000 333.000 -20.000 255.000 619.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 306.000 440.000 854.000 178.000 54.000
Sum omløpsmidler 2.362.000 2.610.000 2.316.000 2.864.000 2.839.000
Sum eiendeler 2.668.000 3.050.000 3.170.000 3.042.000 2.893.000
Sum opptjent egenkapital 693.000 723.000 790.000 1.010.000 956.000
Sum egenkapital 893.000 923.000 990.000 1.210.000 1.156.000
Sum langsiktig gjeld 167.000 227.000 570.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.608.000 1.900.000 1.609.000 1.828.000 1.733.000
Sum gjeld og egenkapital 2.668.000 3.050.000 3.169.000 3.041.000 2.892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.515.000 9.085.000 9.156.000 9.046.000 10.045.000
Andre inntekter 29.000 0 0 190.000
Driftsinntekter 8.515.000 9.114.000 9.156.000 9.046.000 10.235.000
Varekostnad -1.284.000 -1.446.000 -1.975.000 -1.865.000 -2.055.000
Lønninger -5.002.000 -4.979.000 -5.258.000 -5.185.000 -5.506.000
Avskrivning -75.000 -81.000 -100.000 -8.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.178.000 -2.163.000 -1.825.000 -1.647.000 -1.969.000
Driftskostnader -8.539.000 -8.669.000 -9.158.000 -8.705.000 -9.534.000
Driftsresultat -25.000 444.000 -2.000 340.000 701.000
Finansinntekter 4.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -17.000 -20.000 -4.000 -2.000
Finans -13.000 -13.000 -20.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 0 0
Årsresultat -30.000 333.000 -20.000 255.000 619.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 186.000 244.000 653.000 60.000 14.000
Sum varige driftsmidler 186.000 244.000 653.000 60.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 196.000 201.000 118.000 40.000
Sum anleggsmidler 306.000 440.000 854.000 178.000 54.000
Varebeholdning 30.000 30.000 20.000 15.000 15.000
Kundefordringer 785.000 1.154.000 1.225.000 1.596.000 1.014.000
Andre fordringer 164.000 158.000 251.000 222.000 287.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.384.000 1.268.000 820.000 1.031.000 1.522.000
Sum omløpsmidler 2.362.000 2.610.000 2.316.000 2.864.000 2.839.000
Sum eiendeler 2.668.000 3.050.000 3.170.000 3.042.000 2.893.000
Sum opptjent egenkapital 693.000 723.000 790.000 1.010.000 956.000
Sum egenkapital 893.000 923.000 990.000 1.210.000 1.156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 18.000 2.000 3.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 167.000 227.000 570.000 3.000 3.000
Leverandørgjeld 161.000 177.000 124.000 146.000 152.000
Betalbar skatt 81.000 0 83.000 77.000
Skyldig offentlige avgifter 510.000 547.000 545.000 719.000 615.000
Utbytte -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 938.000 695.000 941.000 880.000 890.000
Sum kortsiktig gjeld 1.608.000 1.900.000 1.609.000 1.828.000 1.733.000
Sum gjeld og egenkapital 2.668.000 3.050.000 3.169.000 3.041.000 2.892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 754.000 710.000 707.000 1.036.000 1.106.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 1.6 1.6
Soliditet 33.5 30.3 31.2 39.8 4
Resultatgrad -0.3 4.9 3.8 6.8
Rentedekningsgrad -1.9 26.1 -0.1 8 350.5
Gjeldsgrad 2.0 2.3 2.2 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet -0.9 14.7 -0.1 11.2 24.3
Signatur
17.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex