Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Solem As
Juridisk navn:  Brødrene Solem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32877500
Postboks 149 Krokstad Industriområde Fax: 32873460
3054 Krokstadelva 3055 Krokstadelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 930274585
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.15%
Resultat  
  
43.38%
Egenkapital  
  
-4.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.506.000 12.382.000 14.947.000 12.939.000 14.995.000
Resultat: 466.000 325.000 805.000 1.003.000 862.000
Egenkapital: 8.956.000 9.338.000 9.085.000 8.462.000 7.695.000
Regnskap for  Brødrene Solem As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.506.000 12.382.000 14.947.000 12.939.000 14.995.000
Driftskostnader -14.052.000 -12.065.000 -14.139.000 -11.980.000 -14.149.000
Driftsresultat 452.000 317.000 808.000 959.000 846.000
Finansinntekter 17.000 19.000 21.000 53.000 16.000
Finanskostnader -3.000 -11.000 -24.000 -9.000 0
Finans 14.000 8.000 -3.000 44.000 16.000
Resultat før skatt 466.000 325.000 805.000 1.003.000 862.000
Skattekostnad -103.000 -71.000 -182.000 -236.000 -216.000
Årsresultat 363.000 253.000 623.000 766.000 646.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.817.000 5.540.000 6.107.000 5.530.000 3.915.000
Sum omløpsmidler 8.979.000 6.352.000 7.694.000 8.276.000 7.503.000
Sum eiendeler 12.796.000 11.892.000 13.801.000 13.806.000 11.418.000
Sum opptjent egenkapital 3.956.000 4.338.000 4.085.000 3.462.000 2.695.000
Sum egenkapital 8.956.000 9.338.000 9.085.000 8.462.000 7.695.000
Sum langsiktig gjeld 259.000 554.000 1.367.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.840.000 2.295.000 4.162.000 3.977.000 3.722.000
Sum gjeld og egenkapital 12.796.000 11.892.000 13.801.000 13.806.000 11.417.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.506.000 12.362.000 14.947.000 12.693.000 14.986.000
Andre inntekter 20.000 0 245.000 8.000
Driftsinntekter 14.506.000 12.382.000 14.947.000 12.939.000 14.995.000
Varekostnad -3.931.000 -3.801.000 -4.732.000 -3.499.000 -6.641.000
Lønninger -6.379.000 -4.685.000 -6.212.000 -5.747.000 -4.905.000
Avskrivning -1.263.000 -1.234.000 -1.003.000 -597.000 -618.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.479.000 -2.345.000 -2.192.000 -2.137.000 -1.985.000
Driftskostnader -14.052.000 -12.065.000 -14.139.000 -11.980.000 -14.149.000
Driftsresultat 452.000 317.000 808.000 959.000 846.000
Finansinntekter 17.000 19.000 21.000 53.000 16.000
Finanskostnader -3.000 -11.000 -24.000 -9.000 0
Finans 14.000 8.000 -3.000 44.000 16.000
Konsernbidrag -22.000 0 0 0 0
Utbytte -724.000 0 0 0 0
Årsresultat 363.000 253.000 623.000 766.000 646.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0 0 0 9.000
Fast eiendom 609.000 609.000 609.000 609.000 609.000
Maskiner anlegg 2.071.000 2.987.000 1.483.000 1.798.000 2.337.000
Driftsløsøre 1.125.000 1.394.000 3.465.000 2.574.000 411.000
Sum varige driftsmidler 3.804.000 4.990.000 5.556.000 4.980.000 3.356.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 551.000 551.000 550.000 550.000
Sum anleggsmidler 3.817.000 5.540.000 6.107.000 5.530.000 3.915.000
Varebeholdning 1.335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000
Kundefordringer 2.270.000 3.305.000 3.413.000 4.003.000 3.707.000
Andre fordringer 218.000 30.000 17.000 57.000 123.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.432.000 1.682.000 2.928.000 2.881.000 2.338.000
Sum omløpsmidler 8.979.000 6.352.000 7.694.000 8.276.000 7.503.000
Sum eiendeler 12.796.000 11.892.000 13.801.000 13.806.000 11.418.000
Sum opptjent egenkapital 3.956.000 4.338.000 4.085.000 3.462.000 2.695.000
Sum egenkapital 8.956.000 9.338.000 9.085.000 8.462.000 7.695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 103.000 129.000 126.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 28.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 259.000 554.000 1.367.000 0
Leverandørgjeld 643.000 510.000 705.000 686.000 1.185.000
Betalbar skatt 211.000 97.000 179.000 101.000 202.000
Skyldig offentlige avgifter 1.401.000 884.000 1.176.000 1.155.000 951.000
Utbytte -724.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 833.000 803.000 2.102.000 2.035.000 1.383.000
Sum kortsiktig gjeld 3.840.000 2.295.000 4.162.000 3.977.000 3.722.000
Sum gjeld og egenkapital 12.796.000 11.892.000 13.801.000 13.806.000 11.417.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.139.000 4.057.000 3.532.000 4.299.000 3.781.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.8 1.8 2.1 2
Likviditetsgrad 2 2.0 2.2 1.5 1.7 1.7
Soliditet 70.0 78.5 65.8 61.3 67.4
Resultatgrad 3.1 2.6 5.4 7.4 5.6
Rentedekningsgrad 150.7 28.8 33.7 106.6
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.5 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.7 2.8 6 7.3 7.6
Signatur
26.05.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex