Brørne Dagalid As
Juridisk navn:  Brørne Dagalid As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35074340
Varlandsvegen 146 Fax: 35074355
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 977341906
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Regnskapsfører: Vest-Telemark Rekneskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.6%
Resultat  
  
-66.65%
Egenkapital  
  
10.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.401.000 7.286.000 5.332.000 5.184.000 7.087.000
Resultat: 515.000 1.544.000 39.000 227.000 1.075.000
Egenkapital: 4.347.000 3.945.000 2.742.000 2.710.000 2.535.000
Regnskap for  Brørne Dagalid As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.401.000 7.286.000 5.332.000 5.184.000 7.087.000
Driftskostnader -3.916.000 -5.773.000 -5.309.000 -4.973.000 -6.023.000
Driftsresultat 485.000 1.513.000 23.000 211.000 1.065.000
Finansinntekter 32.000 31.000 16.000 16.000 10.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans 30.000 31.000 16.000 16.000 10.000
Resultat før skatt 515.000 1.544.000 39.000 227.000 1.075.000
Skattekostnad -112.000 -341.000 -8.000 -52.000 -264.000
Årsresultat 403.000 1.203.000 31.000 175.000 811.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.711.000 1.102.000 1.326.000 1.787.000 2.172.000
Sum omløpsmidler 3.935.000 4.175.000 2.245.000 1.501.000 1.436.000
Sum eiendeler 5.646.000 5.277.000 3.571.000 3.288.000 3.608.000
Sum opptjent egenkapital 4.197.000 3.795.000 2.592.000 2.560.000 2.385.000
Sum egenkapital 4.347.000 3.945.000 2.742.000 2.710.000 2.535.000
Sum langsiktig gjeld 91.000 0 26.000 67.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 1.208.000 1.332.000 804.000 511.000 951.000
Sum gjeld og egenkapital 5.646.000 5.277.000 3.572.000 3.288.000 3.608.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.931.000 7.255.000 5.245.000 5.177.000 6.695.000
Andre inntekter 470.000 31.000 87.000 7.000 392.000
Driftsinntekter 4.401.000 7.286.000 5.332.000 5.184.000 7.087.000
Varekostnad -537.000 -1.847.000 -906.000 -765.000 -2.036.000
Lønninger -1.737.000 -2.158.000 -2.259.000 -1.901.000 -1.872.000
Avskrivning -345.000 -311.000 -440.000 -472.000 -502.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.297.000 -1.457.000 -1.704.000 -1.835.000 -1.613.000
Driftskostnader -3.916.000 -5.773.000 -5.309.000 -4.973.000 -6.023.000
Driftsresultat 485.000 1.513.000 23.000 211.000 1.065.000
Finansinntekter 32.000 31.000 16.000 16.000 10.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans 30.000 31.000 16.000 16.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 403.000 1.203.000 31.000 175.000 811.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Maskiner anlegg 1.599.000 955.000 1.142.000 1.565.000 1.912.000
Driftsløsøre 35.000 73.000 111.000 149.000
Sum varige driftsmidler 1.709.000 1.100.000 1.324.000 1.786.000 2.170.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 1.711.000 1.102.000 1.326.000 1.787.000 2.172.000
Varebeholdning 0 25.000 20.000 23.000
Kundefordringer 24.000 24.000 49.000 75.000 233.000
Andre fordringer 247.000 339.000 442.000 392.000 351.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.664.000 3.811.000 1.730.000 1.014.000 830.000
Sum omløpsmidler 3.935.000 4.175.000 2.245.000 1.501.000 1.436.000
Sum eiendeler 5.646.000 5.277.000 3.571.000 3.288.000 3.608.000
Sum opptjent egenkapital 4.197.000 3.795.000 2.592.000 2.560.000 2.385.000
Sum egenkapital 4.347.000 3.945.000 2.742.000 2.710.000 2.535.000
Sum avsetninger til forpliktelser 91.000 0 26.000 67.000 122.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 91.000 0 26.000 67.000 122.000
Leverandørgjeld 144.000 238.000 282.000 98.000 299.000
Betalbar skatt 22.000 367.000 49.000 106.000 188.000
Skyldig offentlige avgifter 322.000 528.000 251.000 103.000 252.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 719.000 199.000 222.000 204.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 1.208.000 1.332.000 804.000 511.000 951.000
Sum gjeld og egenkapital 5.646.000 5.277.000 3.572.000 3.288.000 3.608.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.727.000 2.843.000 1.441.000 990.000 485.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.1 2.8 2.9 1.5
Likviditetsgrad 2 3.3 3.1 2.8 2.9 1.5
Soliditet 77.0 74.8 76.8 82.4 70.3
Resultatgrad 11.0 20.8 0.4 4.1 1
Rentedekningsgrad 242.5
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.2 29.3 1.1 6.9 29.8
Signatur
25.08.2017
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex