Braathen Landskapsentreprenør As
Juridisk navn:  Braathen Landskapsentreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64926900
Osloveien 630 Osloveien 630 Fax: 64926910
1914 Ytre Enebakk 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 981291751
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 227
Etableringsdato: 11/1/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: braathen & thorvaldsen as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.07%
Resultat  
  
-48.75%
Egenkapital  
  
-12.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 271.256.000 276.978.000 342.859.000 211.794.000 155.843.000
Resultat: 10.820.000 21.111.000 57.000 -9.646.000 14.391.000
Egenkapital: 30.832.000 35.191.000 18.793.000 18.763.000 26.079.000
Regnskap for  Braathen Landskapsentreprenør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 271.256.000 276.978.000 342.859.000 211.794.000 155.843.000
Driftskostnader -257.732.000 -253.449.000 -340.800.000 -220.052.000 -140.992.000
Driftsresultat 13.524.000 23.529.000 2.058.000 -8.258.000 14.851.000
Finansinntekter 52.000 5.000 465.000 4.000 67.000
Finanskostnader -2.756.000 -2.422.000 -2.466.000 -1.392.000 -528.000
Finans -2.704.000 -2.417.000 -2.001.000 -1.388.000 -461.000
Resultat før skatt 10.820.000 21.111.000 57.000 -9.646.000 14.391.000
Skattekostnad -2.679.000 -4.714.000 -27.000 2.330.000 -3.220.000
Årsresultat 8.141.000 16.398.000 30.000 -7.316.000 11.171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.906.000 38.884.000 37.214.000 31.527.000 21.229.000
Sum omløpsmidler 74.124.000 80.295.000 68.833.000 61.468.000 53.868.000
Sum eiendeler 119.030.000 119.179.000 106.047.000 92.995.000 75.097.000
Sum opptjent egenkapital 29.932.000 34.291.000 17.893.000 17.863.000 25.179.000
Sum egenkapital 30.832.000 35.191.000 18.793.000 18.763.000 26.079.000
Sum langsiktig gjeld 33.792.000 26.536.000 24.412.000 20.517.000 17.826.000
Sum kortsiktig gjeld 54.406.000 57.453.000 62.841.000 53.715.000 31.192.000
Sum gjeld og egenkapital 119.030.000 119.180.000 106.046.000 92.995.000 75.097.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 271.211.000 276.978.000 342.743.000 211.607.000 155.843.000
Andre inntekter 45.000 116.000 187.000 0
Driftsinntekter 271.256.000 276.978.000 342.859.000 211.794.000 155.843.000
Varekostnad -127.859.000 -128.241.000 -213.409.000 -130.156.000 -74.313.000
Lønninger -90.604.000 -87.856.000 -92.125.000 -62.730.000 -46.739.000
Avskrivning -8.579.000 -7.580.000 -6.290.000 -4.235.000 -3.074.000
Nedskrivning -1.300.000 0 0 0
Andre driftskostnader -29.390.000 -29.772.000 -28.976.000 -22.931.000 -16.866.000
Driftskostnader -257.732.000 -253.449.000 -340.800.000 -220.052.000 -140.992.000
Driftsresultat 13.524.000 23.529.000 2.058.000 -8.258.000 14.851.000
Finansinntekter 52.000 5.000 465.000 4.000 67.000
Finanskostnader -2.756.000 -2.422.000 -2.466.000 -1.392.000 -528.000
Finans -2.704.000 -2.417.000 -2.001.000 -1.388.000 -461.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -12.500.000 0 0 -5.000.000
Årsresultat 8.141.000 16.398.000 30.000 -7.316.000 11.171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 396.000 633.000 1.540.000 1.802.000 1.344.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 44.393.000 38.239.000 35.012.000 29.075.000 19.885.000
Sum varige driftsmidler 44.789.000 38.872.000 36.551.000 30.877.000 21.229.000
Sum finansielle anleggsmidler 117.000 13.000 663.000 650.000 0
Sum anleggsmidler 44.906.000 38.884.000 37.214.000 31.527.000 21.229.000
Varebeholdning 866.000 866.000 1.105.000 45.000 45.000
Kundefordringer 58.041.000 72.408.000 51.248.000 40.627.000 37.156.000
Andre fordringer 3.526.000 1.912.000 3.543.000 2.336.000 5.844.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.691.000 5.110.000 12.937.000 18.460.000 10.822.000
Sum omløpsmidler 74.124.000 80.295.000 68.833.000 61.468.000 53.868.000
Sum eiendeler 119.030.000 119.179.000 106.047.000 92.995.000 75.097.000
Sum opptjent egenkapital 29.932.000 34.291.000 17.893.000 17.863.000 25.179.000
Sum egenkapital 30.832.000 35.191.000 18.793.000 18.763.000 26.079.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.165.000 8.100.000 3.386.000 3.359.000 5.689.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.623.000 0 390.000 0
Sum langsiktig gjeld 33.792.000 26.536.000 24.412.000 20.517.000 17.826.000
Leverandørgjeld 12.767.000 10.560.000 30.437.000 29.399.000 11.303.000
Betalbar skatt 2.614.000 0 0 1.893.000
Skyldig offentlige avgifter 14.334.000 15.804.000 9.805.000 8.465.000 6.000.000
Utbytte -12.500.000 0 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 12.192.000 27.466.000 22.599.000 15.460.000 6.997.000
Sum kortsiktig gjeld 54.406.000 57.453.000 62.841.000 53.715.000 31.192.000
Sum gjeld og egenkapital 119.030.000 119.180.000 106.046.000 92.995.000 75.097.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.718.000 22.842.000 5.992.000 7.753.000 22.676.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.1 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.1 1.1 1.7
Soliditet 25.9 29.5 17.7 20.2 34.7
Resultatgrad 5.0 8.5 0.6 -3.9 9.5
Rentedekningsgrad 4.9 9.7 0.8 -5.9 28.1
Gjeldsgrad 2.9 2.4 4.6 4 1.9
Total kapitalrentabilitet 11.4 19.7 2.4 -8.9 19.9
Signatur
29.09.2022
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, HVORAV ETT
AV STYREMEDLEMMENE SKAL VÆRE ATLE ROLL-MATTHIESEN ELLER JOHAN
NORDSTRØM.
Prokurister
29.09.2022
Prokura
Braathen Mullens Einar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex