Brages Bilforretning AS
Juridisk navn:  Brages Bilforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70178200
Digernes næringsområde 6 Digernes Næringsområde 6 Fax: 70178220
6260 Skodje 6260 Skodje
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 841074602
Aksjekapital: 59.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 10/27/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.53%
Resultat  
  
-74.87%
Egenkapital  
  
-42.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 255.723.000 496.857.000 528.426.000 504.810.000 429.196.000
Resultat: 3.399.000 13.528.000 17.435.000 14.898.000 6.469.000
Egenkapital: 20.404.000 35.464.000 29.730.000 28.485.000 20.165.000
Regnskap for  Brages Bilforretning AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 255.723.000 496.857.000 528.426.000 504.810.000 429.196.000
Driftskostnader -252.315.000 -484.520.000 -513.879.000 -489.514.000 -420.748.000
Driftsresultat 3.408.000 12.337.000 14.548.000 15.296.000 8.448.000
Finansinntekter 544.000 1.934.000 4.464.000 1.579.000 3.449.000
Finanskostnader -553.000 -743.000 -1.577.000 -1.977.000 -5.429.000
Finans -9.000 1.191.000 2.887.000 -398.000 -1.980.000
Resultat før skatt 3.399.000 13.528.000 17.435.000 14.898.000 6.469.000
Skattekostnad -939.000 -2.793.000 -3.250.000 -2.633.000 -2.266.000
Årsresultat 2.460.000 10.735.000 14.184.000 12.265.000 4.203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.128.000 9.567.000 15.187.000 22.389.000 33.678.000
Sum omløpsmidler 49.592.000 86.630.000 87.977.000 95.475.000 82.366.000
Sum eiendeler 55.720.000 96.197.000 103.164.000 117.864.000 116.044.000
Sum opptjent egenkapital 20.345.000 0 29.630.000 28.385.000 20.065.000
Sum egenkapital 20.404.000 35.464.000 29.730.000 28.485.000 20.165.000
Sum langsiktig gjeld 0 992.000 10.627.000 30.869.000 29.948.000
Sum kortsiktig gjeld 35.316.000 59.741.000 62.807.000 58.510.000 65.931.000
Sum gjeld og egenkapital 55.720.000 96.197.000 103.164.000 117.864.000 116.044.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 254.899.000 495.229.000 526.905.000 501.789.000 427.884.000
Andre inntekter 824.000 1.628.000 1.521.000 3.021.000 1.312.000
Driftsinntekter 255.723.000 496.857.000 528.426.000 504.810.000 429.196.000
Varekostnad -209.119.000 -391.480.000 -418.604.000 -398.393.000 -333.866.000
Lønninger -24.187.000 -56.874.000 -56.799.000 -53.672.000 -47.577.000
Avskrivning -1.121.000 -1.845.000 -3.616.000 -5.084.000 -4.810.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.888.000 -34.321.000 -34.860.000 -32.365.000 -34.495.000
Driftskostnader -252.315.000 -484.520.000 -513.879.000 -489.514.000 -420.748.000
Driftsresultat 3.408.000 12.337.000 14.548.000 15.296.000 8.448.000
Finansinntekter 544.000 1.934.000 4.464.000 1.579.000 3.449.000
Finanskostnader -553.000 -743.000 -1.577.000 -1.977.000 -5.429.000
Finans -9.000 1.191.000 2.887.000 -398.000 -1.980.000
Konsernbidrag -1.452.000 0 -4.940.000 0 0
Utbytte 0 -5.000.000 -8.000.000 -2.500.000 -17.000.000
Årsresultat 2.460.000 10.735.000 14.184.000 12.265.000 4.203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.785.000 1.499.000 1.275.000 492.000 695.000
Fast eiendom 1.170.000 1.781.000 1.864.000 2.035.000 996.000
Maskiner anlegg 0 809.000 6.504.000 0 0
Driftsløsøre 2.891.000 2.423.000 2.414.000 16.567.000 27.905.000
Sum varige driftsmidler 4.061.000 5.014.000 10.782.000 18.603.000 28.900.000
Sum finansielle anleggsmidler 282.000 3.055.000 3.131.000 3.294.000 4.083.000
Sum anleggsmidler 6.128.000 9.567.000 15.187.000 22.389.000 33.678.000
Varebeholdning 22.625.000 50.515.000 50.047.000 56.583.000 42.810.000
Kundefordringer 3.333.000 8.362.000 14.540.000 27.803.000 13.795.000
Andre fordringer 3.478.000 19.342.000 17.633.000 2.779.000 1.862.000
Sum investeringer 0 0 0 0 6.736.000
Kasse, bank 20.156.000 8.410.000 5.757.000 8.310.000 17.163.000
Sum omløpsmidler 49.592.000 86.630.000 87.977.000 95.475.000 82.366.000
Sum eiendeler 55.720.000 96.197.000 103.164.000 117.864.000 116.044.000
Sum opptjent egenkapital 20.345.000 0 29.630.000 28.385.000 20.065.000
Sum egenkapital 20.404.000 35.464.000 29.730.000 28.485.000 20.165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.084.000 3.571.000
Gjeld til kredittinstitutt 17.895.000 0 18.569.000 14.788.000 5.744.000
Sum langsiktig gjeld 0 992.000 10.627.000 30.869.000 29.948.000
Leverandørgjeld 2.303.000 29.767.000 18.984.000 17.978.000 30.187.000
Betalbar skatt 807.000 3.007.000 2.516.000 2.467.000 2.143.000
Skyldig offentlige avgifter 1.380.000 5.675.000 7.626.000 9.915.000 5.057.000
Utbytte 0 -5.000.000 -8.000.000 -2.500.000 -17.000.000
Annen kortsiktig gjeld 12.931.000 16.292.000 15.111.000 10.862.000 5.800.000
Sum kortsiktig gjeld 35.316.000 59.741.000 62.807.000 58.510.000 65.931.000
Sum gjeld og egenkapital 55.720.000 96.197.000 103.164.000 117.864.000 116.044.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.276.000 26.889.000 25.170.000 36.965.000 16.435.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.4 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.6 0.7 0.6
Soliditet 36.6 36.9 28.8 24.2 17.4
Resultatgrad 1.3 2.5 2.8 3 2.0
Rentedekningsgrad 6.2 16.6 9.2 7.7 2.2
Gjeldsgrad 1.7 1.7 2.5 3.1 4.8
Total kapitalrentabilitet 7.1 14.8 18.4 14.3 10.3
Signatur
14.01.2021
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex