Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brakamoen Barnehage Sa
Juridisk navn:  Brakamoen Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52785610
Andersengja 17 Andersengja 17 Fax:
4200 Sauda 4200 Sauda
Fylke: Kommune:
Rogaland Sauda
Org.nr: 962347584
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 6/13/1991
Foretakstype: SA
Revisor: Sørland Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.19%
Resultat  
  
-1503.7%
Egenkapital  
  
-10.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.798.000 13.789.000 15.242.000 16.141.000 17.052.000
Resultat: -1.299.000 -81.000 102.000 1.827.000 1.663.000
Egenkapital: 10.792.000 12.090.000 12.183.000 12.081.000 10.250.000
Regnskap for  Brakamoen Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.798.000 13.789.000 15.242.000 16.141.000 17.052.000
Driftskostnader -14.117.000 -13.901.000 -15.185.000 -14.360.000 -15.421.000
Driftsresultat -1.319.000 -111.000 57.000 1.780.000 1.631.000
Finansinntekter 27.000 32.000 46.000 48.000 118.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -1.000 0 -86.000
Finans 21.000 30.000 45.000 48.000 32.000
Resultat før skatt -1.299.000 -81.000 102.000 1.827.000 1.663.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.299.000 -81.000 102.000 1.827.000 1.663.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.217.000 7.780.000 7.571.000 5.235.000 5.094.000
Sum omløpsmidler 5.883.000 6.477.000 7.291.000 9.329.000 7.628.000
Sum eiendeler 13.100.000 14.257.000 14.862.000 14.564.000 12.722.000
Sum opptjent egenkapital 0 12.090.000 12.183.000 12.081.000 10.250.000
Sum egenkapital 10.792.000 12.090.000 12.183.000 12.081.000 10.250.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.308.000 2.167.000 2.679.000 2.483.000 2.472.000
Sum gjeld og egenkapital 13.100.000 14.257.000 14.862.000 14.564.000 12.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.000 19.000 0 0 0
Andre inntekter 12.774.000 13.771.000 15.242.000 16.141.000 17.052.000
Driftsinntekter 12.798.000 13.789.000 15.242.000 16.141.000 17.052.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -12.224.000 -11.999.000 -13.040.000 -12.285.000 -13.444.000
Avskrivning -575.000 -545.000 -359.000 -359.000 -367.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.318.000 -1.357.000 -1.786.000 -1.716.000 -1.610.000
Driftskostnader -14.117.000 -13.901.000 -15.185.000 -14.360.000 -15.421.000
Driftsresultat -1.319.000 -111.000 57.000 1.780.000 1.631.000
Finansinntekter 27.000 32.000 46.000 48.000 118.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -1.000 0 -86.000
Finans 21.000 30.000 45.000 48.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.299.000 -81.000 102.000 1.827.000 1.663.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.028.000 7.524.000 7.353.000 5.040.000 4.854.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 189.000 256.000 218.000 195.000 240.000
Sum varige driftsmidler 7.217.000 7.780.000 7.571.000 5.235.000 5.094.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.217.000 7.780.000 7.571.000 5.235.000 5.094.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 59.000 18.000 69.000 16.000
Andre fordringer 1.395.000 1.530.000 1.849.000 950.000 862.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.454.000 4.887.000 5.424.000 8.310.000 6.750.000
Sum omløpsmidler 5.883.000 6.477.000 7.291.000 9.329.000 7.628.000
Sum eiendeler 13.100.000 14.257.000 14.862.000 14.564.000 12.722.000
Sum opptjent egenkapital 0 12.090.000 12.183.000 12.081.000 10.250.000
Sum egenkapital 10.792.000 12.090.000 12.183.000 12.081.000 10.250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 454.000 167.000 483.000 287.000 96.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 383.000 760.000 825.000 813.000 855.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.471.000 1.240.000 1.371.000 1.382.000 1.521.000
Sum kortsiktig gjeld 2.308.000 2.167.000 2.679.000 2.483.000 2.472.000
Sum gjeld og egenkapital 13.100.000 14.257.000 14.862.000 14.564.000 12.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.575.000 4.310.000 4.612.000 6.846.000 5.156.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3 2.7 3.8 3.1
Likviditetsgrad 2 2.5 3 2.7 3.8 3.1
Soliditet 82.4 84.8 8 8 80.6
Resultatgrad -10.3 -0.8 0.4 1 9.6
Rentedekningsgrad -219.8 -55.5 5 20.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -9.9 -0.6 0.7 12.6 13.7
Signatur
30.04.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.04.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex