Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brandal Friskulelag
Juridisk navn:  Brandal Friskulelag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97582898
Skulevegen 9 Skulevegen 9 Fax: 90173343
6062 Brandal 6062 Brandal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hareid
Org.nr: 888421432
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/20/2005
Foretakstype: FLI
Revisor: Søre Sunnmøre Kommunerevisjon Iks
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.96%
Resultat  
  
80.41%
Egenkapital  
  
72.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.275.000 4.797.000 4.359.000 3.415.000 2.401.000
Resultat: 958.000 531.000 400.000 609.000 -46.000
Egenkapital: 2.281.000 1.323.000 1.768.000 1.367.000 758.000
Regnskap for  Brandal Friskulelag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.275.000 4.797.000 4.359.000 3.415.000 2.401.000
Driftskostnader -4.318.000 -4.271.000 -3.964.000 -2.809.000 -2.451.000
Driftsresultat 956.000 525.000 396.000 607.000 -50.000
Finansinntekter 3.000 6.000 4.000 3.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans 2.000 5.000 4.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 958.000 531.000 400.000 609.000 -46.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 958.000 531.000 400.000 609.000 -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 964.000 488.000 515.000 585.000 235.000
Sum omløpsmidler 1.992.000 1.502.000 2.326.000 1.307.000 988.000
Sum eiendeler 2.956.000 1.990.000 2.841.000 1.892.000 1.223.000
Sum opptjent egenkapital 2.281.000 1.322.000 1.767.000 1.367.000 758.000
Sum egenkapital 2.281.000 1.323.000 1.768.000 1.367.000 758.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 675.000 668.000 1.074.000 525.000 465.000
Sum gjeld og egenkapital 2.956.000 1.990.000 2.841.000 1.892.000 1.223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 5.275.000 4.797.000 4.359.000 3.415.000 2.401.000
Driftsinntekter 5.275.000 4.797.000 4.359.000 3.415.000 2.401.000
Varekostnad -218.000 -212.000 -183.000 -140.000 -132.000
Lønninger -3.542.000 -3.453.000 -2.993.000 -2.223.000 -1.817.000
Avskrivning -112.000 -72.000 -70.000 -50.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -446.000 -534.000 -718.000 -396.000 -425.000
Driftskostnader -4.318.000 -4.271.000 -3.964.000 -2.809.000 -2.451.000
Driftsresultat 956.000 525.000 396.000 607.000 -50.000
Finansinntekter 3.000 6.000 4.000 3.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans 2.000 5.000 4.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 958.000 531.000 400.000 609.000 -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 554.000 482.000 499.000 559.000 511.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 411.000 6.000 16.000 27.000 37.000
Sum varige driftsmidler 964.000 488.000 515.000 585.000 235.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 964.000 488.000 515.000 585.000 235.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 24.000 35.000 11.000 7.000
Andre fordringer 291.000 390.000 178.000 294.000 242.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.672.000 1.088.000 2.114.000 1.003.000 739.000
Sum omløpsmidler 1.992.000 1.502.000 2.326.000 1.307.000 988.000
Sum eiendeler 2.956.000 1.990.000 2.841.000 1.892.000 1.223.000
Sum opptjent egenkapital 2.281.000 1.322.000 1.767.000 1.367.000 758.000
Sum egenkapital 2.281.000 1.323.000 1.768.000 1.367.000 758.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 114.000 140.000 519.000 52.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 256.000 267.000 239.000 161.000 128.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 305.000 261.000 316.000 312.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 675.000 668.000 1.074.000 525.000 465.000
Sum gjeld og egenkapital 2.956.000 1.990.000 2.841.000 1.892.000 1.223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.317.000 834.000 1.252.000 782.000 523.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.2 2.2 2.5 2.1
Likviditetsgrad 2 3.0 2.2 2.2 2.5 2.1
Soliditet 77.2 66.4 62.2 72.3 6
Resultatgrad 18.1 10.9 9.1 17.8 -2.1
Rentedekningsgrad 956.0 5
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.6 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 32.4 26.7 14.1 32.2 -3.7
Signatur
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex