Braskereidfoss Kornsilo Sa
Juridisk navn:  Braskereidfoss Kornsilo Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62429770
Braskereidsvegen 50 Braskereidsvegen 50 Fax: 62429771
2435 Braskereidfoss 2435 Braskereidfoss
Fylke: Kommune:
Innlandet Våler (Innlandet)
Org.nr: 910776703
Aksjekapital: 107 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/1/1953 1
Foretakstype: SA
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomirådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
43.85%
Resultat  
  
79.83%
Egenkapital  
  
7.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 63.988.000 44.483.000 46.036.000 47.692.000 55.360.000
Resultat: 3.255.000 1.810.000 2.319.000 1.129.000 2.026.000
Egenkapital: 17.187.000 15.925.000 14.549.000 12.809.000 12.008.000
Regnskap for  Braskereidfoss Kornsilo Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 63.988.000 44.483.000 46.036.000 47.692.000 55.360.000
Driftskostnader -59.919.000 -42.008.000 -43.247.000 -46.077.000 -52.960.000
Driftsresultat 4.068.000 2.475.000 2.789.000 1.615.000 2.400.000
Finansinntekter 34.000 27.000 41.000 25.000 36.000
Finanskostnader -847.000 -692.000 -511.000 -511.000 -411.000
Finans -813.000 -665.000 -470.000 -486.000 -375.000
Resultat før skatt 3.255.000 1.810.000 2.319.000 1.129.000 2.026.000
Skattekostnad -404.000 -430.000 -581.000 -319.000 -527.000
Årsresultat 2.851.000 1.380.000 1.738.000 810.000 1.498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.671.000 22.272.000 9.402.000 7.657.000 4.450.000
Sum omløpsmidler 25.648.000 26.258.000 22.616.000 28.566.000 21.522.000
Sum eiendeler 46.319.000 48.530.000 32.018.000 36.223.000 25.972.000
Sum opptjent egenkapital 16.346.000 15.081.000 13.701.000 11.961.000 11.151.000
Sum egenkapital 17.187.000 15.925.000 14.549.000 12.809.000 12.008.000
Sum langsiktig gjeld 14.737.000 9.311.000 3.650.000 4.650.000 2.200.000
Sum kortsiktig gjeld 14.395.000 23.293.000 13.820.000 18.764.000 11.764.000
Sum gjeld og egenkapital 46.319.000 48.529.000 32.019.000 36.223.000 25.972.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.473.000 43.989.000 45.942.000 47.612.000 55.249.000
Andre inntekter 515.000 493.000 94.000 80.000 111.000
Driftsinntekter 63.988.000 44.483.000 46.036.000 47.692.000 55.360.000
Varekostnad -54.055.000 -36.365.000 -37.390.000 -40.154.000 -45.026.000
Lønninger -2.303.000 -2.382.000 -2.186.000 -2.492.000 -2.039.000
Avskrivning -1.525.000 -1.585.000 -765.000 -809.000 -720.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.036.000 -1.676.000 -2.906.000 -2.622.000 -5.175.000
Driftskostnader -59.919.000 -42.008.000 -43.247.000 -46.077.000 -52.960.000
Driftsresultat 4.068.000 2.475.000 2.789.000 1.615.000 2.400.000
Finansinntekter 34.000 27.000 41.000 25.000 36.000
Finanskostnader -847.000 -692.000 -511.000 -511.000 -411.000
Finans -813.000 -665.000 -470.000 -486.000 -375.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.586.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.851.000 1.380.000 1.738.000 810.000 1.498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 289.000 325.000 342.000
Fast eiendom 4.350.000 4.755.000 3.987.000 4.350.000 2.672.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.309.000 17.505.000 5.114.000 2.970.000 1.425.000
Sum varige driftsmidler 20.659.000 22.260.000 9.101.000 7.320.000 4.096.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 20.671.000 22.272.000 9.402.000 7.657.000 4.450.000
Varebeholdning 17.211.000 20.293.000 21.434.000 21.993.000 14.390.000
Kundefordringer 5.824.000 4.928.000 825.000 6.129.000 6.277.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.611.000 1.038.000 357.000 444.000 854.000
Sum omløpsmidler 25.648.000 26.258.000 22.616.000 28.566.000 21.522.000
Sum eiendeler 46.319.000 48.530.000 32.018.000 36.223.000 25.972.000
Sum opptjent egenkapital 16.346.000 15.081.000 13.701.000 11.961.000 11.151.000
Sum egenkapital 17.187.000 15.925.000 14.549.000 12.809.000 12.008.000
Sum avsetninger til forpliktelser 466.000 103.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.853.000 21.809.000 12.078.000 15.394.000 8.003.000
Sum langsiktig gjeld 14.737.000 9.311.000 3.650.000 4.650.000 2.200.000
Leverandørgjeld 373.000 517.000 1.195.000 398.000 821.000
Betalbar skatt 41.000 38.000 543.000 303.000 560.000
Skyldig offentlige avgifter 1.756.000 314.000 -409.000 1.831.000 1.767.000
Utbytte -1.586.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.372.000 615.000 412.000 838.000 614.000
Sum kortsiktig gjeld 14.395.000 23.293.000 13.820.000 18.764.000 11.764.000
Sum gjeld og egenkapital 46.319.000 48.529.000 32.019.000 36.223.000 25.972.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.253.000 2.965.000 8.796.000 9.802.000 9.758.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.1 1.6 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 0.1 0.4 0.6
Soliditet 37.1 32.8 45.4 35.4 46.2
Resultatgrad 6.4 5.6 6.1 3.4 4.3
Rentedekningsgrad 4.8 3.6 5.5 3.2 5.8
Gjeldsgrad 1.7 2 1.2 1.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 8.9 5.2 8.8 4.5 9.4
Signatur
16.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2021
PROKURA
LEISTAD PER OVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex