Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bredesen Transport & Montering AS
Juridisk navn:  Bredesen Transport & Montering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63974466
Linjevegen 19 Linjevegen 19 Fax:
2068 Jessheim 2068 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 876286602
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alna Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.62%
Resultat  
  
261.33%
Egenkapital  
  
1293.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.647.000 2.530.000 2.390.000 2.218.000 2.291.000
Resultat: 776.000 -481.000 -182.000 -641.000 434.000
Egenkapital: 836.000 60.000 541.000 804.000 1.383.000
Regnskap for  Bredesen Transport & Montering AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.647.000 2.530.000 2.390.000 2.218.000 2.291.000
Driftskostnader -1.767.000 -2.869.000 -2.420.000 -2.691.000 -1.787.000
Driftsresultat 879.000 -339.000 -31.000 -472.000 505.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 4.000
Finanskostnader -104.000 -142.000 -152.000 -171.000 -75.000
Finans -104.000 -141.000 -151.000 -168.000 -71.000
Resultat før skatt 776.000 -481.000 -182.000 -641.000 434.000
Skattekostnad -81.000 62.000 -101.000
Årsresultat 776.000 -481.000 -263.000 -578.000 332.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.823.000 2.846.000 4.149.000 4.230.000 4.595.000
Sum omløpsmidler 982.000 887.000 897.000 672.000 1.807.000
Sum eiendeler 3.805.000 3.733.000 5.046.000 4.902.000 6.402.000
Sum opptjent egenkapital 736.000 -40.000 441.000 704.000 1.283.000
Sum egenkapital 836.000 60.000 541.000 804.000 1.383.000
Sum langsiktig gjeld 2.721.000 3.364.000 3.949.000 3.730.000 4.743.000
Sum kortsiktig gjeld 247.000 308.000 555.000 367.000 276.000
Sum gjeld og egenkapital 3.804.000 3.732.000 5.045.000 4.901.000 6.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.647.000 2.498.000 2.390.000 2.218.000 1.050.000
Andre inntekter 32.000 0 0 1.242.000
Driftsinntekter 2.647.000 2.530.000 2.390.000 2.218.000 2.291.000
Varekostnad -52.000 -23.000 -28.000 -32.000 -79.000
Lønninger -606.000 -604.000 -657.000 -616.000 -656.000
Avskrivning -23.000 -1.194.000 -750.000 -1.088.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.086.000 -1.048.000 -985.000 -955.000 -944.000
Driftskostnader -1.767.000 -2.869.000 -2.420.000 -2.691.000 -1.787.000
Driftsresultat 879.000 -339.000 -31.000 -472.000 505.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 4.000
Finanskostnader -104.000 -142.000 -152.000 -171.000 -75.000
Finans -104.000 -141.000 -151.000 -168.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 776.000 -481.000 -263.000 -578.000 332.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 12.000 30.000 48.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.793.000 2.816.000 4.107.000 4.170.000 4.517.000
Sum varige driftsmidler 2.793.000 2.816.000 4.119.000 4.200.000 4.565.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 2.823.000 2.846.000 4.149.000 4.230.000 4.595.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 395.000 430.000 353.000 342.000 219.000
Andre fordringer 64.000 61.000 54.000 100.000 1.159.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 522.000 396.000 490.000 229.000 428.000
Sum omløpsmidler 982.000 887.000 897.000 672.000 1.807.000
Sum eiendeler 3.805.000 3.733.000 5.046.000 4.902.000 6.402.000
Sum opptjent egenkapital 736.000 -40.000 441.000 704.000 1.283.000
Sum egenkapital 836.000 60.000 541.000 804.000 1.383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000 81.000 81.000 0 62.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.721.000 3.364.000 3.949.000 3.730.000 4.743.000
Leverandørgjeld 63.000 55.000 154.000 71.000 116.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 118.000 130.000 42.000 120.000 39.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 124.000 359.000 176.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 247.000 308.000 555.000 367.000 276.000
Sum gjeld og egenkapital 3.804.000 3.732.000 5.045.000 4.901.000 6.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 735.000 579.000 342.000 305.000 1.531.000
Likviditetsgrad 1 4.0 2.9 1.6 1.8 6.5
Likviditetsgrad 2 4.0 2.9 1.6 1.8 6.5
Soliditet 22.0 1.6 10.7 16.4 21.6
Resultatgrad 33.2 -13.4 -1.3 -21.3 2
Rentedekningsgrad 8.5 -2.4 -0.2 -2.8 6.7
Gjeldsgrad 3.6 61.2 8.3 5.1 3.6
Total kapitalrentabilitet 23.1 -9.1 -0.6 -9.6 8
Signatur
18.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex