Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Breidablikk Legekontor AS
Juridisk navn:  Breidablikk Legekontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52806060
Breidablikgata 149 Breidablikgata 149 Fax: 52806061
5527 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 993008559
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/14/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.05%
Resultat  
  
-116.13%
Egenkapital  
  
-446.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.716.000 2.020.000 1.955.000 1.683.000 1.945.000
Resultat: -67.000 -31.000 62.000 0 -20.000
Egenkapital: -82.000 -15.000 16.000 -46.000 -46.000
Regnskap for  Breidablikk Legekontor AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.716.000 2.020.000 1.955.000 1.683.000 1.945.000
Driftskostnader -1.783.000 -2.051.000 -1.891.000 -1.682.000 -1.966.000
Driftsresultat -67.000 -31.000 63.000 0 -20.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Resultat før skatt -67.000 -31.000 62.000 0 -20.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -67.000 -31.000 62.000 0 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 36.000 163.000 202.000 96.000 117.000
Sum eiendeler 36.000 163.000 202.000 96.000 117.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -115.000 -84.000 -146.000 -146.000
Sum egenkapital -82.000 -15.000 16.000 -46.000 -46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 118.000 178.000 186.000 142.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000 163.000 202.000 96.000 117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 728.000 983.000 881.000 831.000 0
Andre inntekter 988.000 1.037.000 1.074.000 852.000 1.945.000
Driftsinntekter 1.716.000 2.020.000 1.955.000 1.683.000 1.945.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -857.000 -949.000 -952.000 -744.000 -955.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -926.000 -1.102.000 -939.000 -938.000 -1.011.000
Driftskostnader -1.783.000 -2.051.000 -1.891.000 -1.682.000 -1.966.000
Driftsresultat -67.000 -31.000 63.000 0 -20.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -67.000 -31.000 62.000 0 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 125.000 100.000 0 0
Andre fordringer 7.000 0 24.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 29.000 38.000 102.000 73.000 97.000
Sum omløpsmidler 36.000 163.000 202.000 96.000 117.000
Sum eiendeler 36.000 163.000 202.000 96.000 117.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -115.000 -84.000 -146.000 -146.000
Sum egenkapital -82.000 -15.000 16.000 -46.000 -46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 40.000 13.000 15.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 49.000 47.000 44.000 42.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 88.000 126.000 84.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 118.000 178.000 186.000 142.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000 163.000 202.000 96.000 117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -82.000 -15.000 16.000 -46.000 -46.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.9 1.1 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.9 1.1 0.7 0.7
Soliditet -227.8 -9.2 7.9 -47.9 -39.3
Resultatgrad -3.9 -1.5 3.2 0
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad -1.4 -11.9 11.6 -3.1 -3.5
Total kapitalrentabilitet -186.1 -19.0 31.2 0 -17.1
Signatur
16.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex