Breisjøseter Turisthytte As
Juridisk navn:  Breisjøseter Turisthytte As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62493917
Stadsbuøyen 110 Stadsbuøyen 110 Fax:
2580 Folldal 2580 Folldal
Fylke: Kommune:
Innlandet Folldal
Org.nr: 920843603
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/24/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.74%
Resultat  
  
440.35%
Egenkapital  
  
34.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.906.000 2.066.000 2.028.000
Resultat: 194.000 -57.000 627.000
Egenkapital: 614.000 457.000 507.000
Regnskap for  Breisjøseter Turisthytte As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.906.000 2.066.000 2.028.000
Driftskostnader -1.707.000 -2.117.000 -1.399.000
Driftsresultat 199.000 -51.000 629.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 -3.000
Finans -4.000 -6.000 -3.000
Resultat før skatt 194.000 -57.000 627.000
Skattekostnad -37.000 7.000 -142.000
Årsresultat 157.000 -50.000 485.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 339.000 387.000 187.000
Sum omløpsmidler 385.000 138.000 781.000
Sum eiendeler 724.000 525.000 968.000
Sum opptjent egenkapital 584.000 427.000 477.000
Sum egenkapital 614.000 457.000 507.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 68.000 453.000
Sum gjeld og egenkapital 724.000 525.000 967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.877.000 2.057.000 2.028.000
Andre inntekter 29.000 8.000 0
Driftsinntekter 1.906.000 2.066.000 2.028.000
Varekostnad -605.000 -651.000 -663.000
Lønninger -380.000 -634.000 -599.000
Avskrivning -46.000 -31.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -676.000 -801.000 -130.000
Driftskostnader -1.707.000 -2.117.000 -1.399.000
Driftsresultat 199.000 -51.000 629.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 -3.000
Finans -4.000 -6.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 157.000 -50.000 485.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 55.000 61.000 0
Maskiner anlegg 112.000 125.000 0
Driftsløsøre 172.000 200.000 187.000
Sum varige driftsmidler 339.000 387.000 187.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 339.000 387.000 187.000
Varebeholdning 38.000 26.000 0
Kundefordringer 2.000 4.000 3.000
Andre fordringer 67.000 90.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 278.000 18.000 778.000
Sum omløpsmidler 385.000 138.000 781.000
Sum eiendeler 724.000 525.000 968.000
Sum opptjent egenkapital 584.000 427.000 477.000
Sum egenkapital 614.000 457.000 507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 0 7.000
Leverandørgjeld 18.000 18.000 37.000
Betalbar skatt 18.000 0 135.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 8.000 188.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 42.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 68.000 453.000
Sum gjeld og egenkapital 724.000 525.000 967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 295.000 70.000 328.000
Likviditetsgrad 1 4.3 2 1.7
Likviditetsgrad 2 3.9 1.6 1.7
Soliditet 84.8 8 52.4
Resultatgrad 10.4 -2.5 3
Rentedekningsgrad 39.8 -7.3 209.7
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 27.6 -9.5 6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex