Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Breivik Senior AS
Juridisk navn:  Breivik Senior AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77843630
Naustveien 14 Naustveien 14 Fax:
9303 Silsand 9303 Silsand
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 879272882
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/23/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Senja Samdriftskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.18%
Resultat  
  
-31.66%
Egenkapital  
  
4.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.194.000 4.938.000 4.663.000 4.811.000 4.080.000
Resultat: 516.000 755.000 977.000 847.000 287.000
Egenkapital: 9.683.000 9.280.000 8.891.000 8.099.000 7.414.000
Regnskap for  Breivik Senior AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.194.000 4.938.000 4.663.000 4.811.000 4.080.000
Driftskostnader -4.594.000 -4.089.000 -3.576.000 -3.821.000 -3.666.000
Driftsresultat 599.000 848.000 1.087.000 990.000 414.000
Finansinntekter 5.000 7.000 25.000 15.000 13.000
Finanskostnader -88.000 -101.000 -135.000 -158.000 -139.000
Finans -83.000 -94.000 -110.000 -143.000 -126.000
Resultat før skatt 516.000 755.000 977.000 847.000 287.000
Skattekostnad -113.000 -166.000 -185.000 -162.000 -30.000
Årsresultat 403.000 589.000 792.000 685.000 258.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.558.000 11.120.000 11.758.000 12.375.000 13.014.000
Sum omløpsmidler 3.799.000 3.318.000 2.758.000 2.985.000 1.057.000
Sum eiendeler 14.357.000 14.438.000 14.516.000 15.360.000 14.071.000
Sum opptjent egenkapital 9.583.000 9.180.000 8.791.000 7.999.000 7.314.000
Sum egenkapital 9.683.000 9.280.000 8.891.000 8.099.000 7.414.000
Sum langsiktig gjeld 4.001.000 4.330.000 4.689.000 6.335.000 6.363.000
Sum kortsiktig gjeld 673.000 829.000 936.000 926.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 14.357.000 14.439.000 14.516.000 15.360.000 14.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.178.000 4.922.000 4.647.000 4.795.000 4.007.000
Andre inntekter 16.000 16.000 16.000 16.000 73.000
Driftsinntekter 5.194.000 4.938.000 4.663.000 4.811.000 4.080.000
Varekostnad -528.000 -504.000 -471.000 -572.000 -501.000
Lønninger -2.482.000 -2.282.000 -2.098.000 -2.204.000 -1.810.000
Avskrivning -605.000 -602.000 -618.000 -639.000 -595.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -979.000 -701.000 -389.000 -406.000 -760.000
Driftskostnader -4.594.000 -4.089.000 -3.576.000 -3.821.000 -3.666.000
Driftsresultat 599.000 848.000 1.087.000 990.000 414.000
Finansinntekter 5.000 7.000 25.000 15.000 13.000
Finanskostnader -88.000 -101.000 -135.000 -158.000 -139.000
Finans -83.000 -94.000 -110.000 -143.000 -126.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 403.000 589.000 792.000 685.000 258.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.270.000 5.420.000 5.570.000 5.720.000 5.870.000
Fast eiendom 467.000 481.000 532.000 546.000 561.000
Maskiner anlegg 0 0 5.412.000 5.754.000
Driftsløsøre 396.000 491.000 587.000 682.000 785.000
Sum varige driftsmidler 5.288.000 5.700.000 6.188.000 6.655.000 7.144.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.558.000 11.120.000 11.758.000 12.375.000 13.014.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 76.000 0
Andre fordringer 24.000 118.000 145.000 111.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.775.000 3.200.000 2.613.000 2.798.000 959.000
Sum omløpsmidler 3.799.000 3.318.000 2.758.000 2.985.000 1.057.000
Sum eiendeler 14.357.000 14.438.000 14.516.000 15.360.000 14.071.000
Sum opptjent egenkapital 9.583.000 9.180.000 8.791.000 7.999.000 7.314.000
Sum egenkapital 9.683.000 9.280.000 8.891.000 8.099.000 7.414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 779.000 830.000 871.000 953.000 1.023.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.001.000 4.330.000 4.689.000 6.335.000 6.363.000
Leverandørgjeld 44.000 104.000 0 90.000 30.000
Betalbar skatt 164.000 208.000 267.000 232.000 0
Skyldig offentlige avgifter 371.000 469.000 476.000 472.000 231.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 48.000 193.000 132.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 673.000 829.000 936.000 926.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 14.357.000 14.439.000 14.516.000 15.360.000 14.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.126.000 2.489.000 1.822.000 2.059.000 764.000
Likviditetsgrad 1 5.6 4 2.9 3.2 3.6
Likviditetsgrad 2 5.6 4 2.9 3.2 3.6
Soliditet 67.4 64.3 61.2 52.7 52.7
Resultatgrad 11.5 17.2 23.3 20.6 10.1
Rentedekningsgrad 6.8 8.4 8.1 6.3 3
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 4.2 5.9 7.7 6.5 3
Signatur
21.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex