Breivoll Marine Produkter AS
Juridisk navn:  Breivoll Marine Produkter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77099390
Breivollveien 12 Breivollveien 12 Fax:
9450 Hamnvik 9450 Hamnvik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Ibestad
Org.nr: 837564832
Aksjekapital: 1.700.000 NOK
Antall ansatte: 53
Etableringsdato: 12/16/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.73%
Resultat  
  
224.02%
Egenkapital  
  
15.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 60.214.000 45.025.000 26.729.000 40.846.000 33.031.000
Resultat: 2.050.000 -1.653.000 -2.548.000 1.718.000 -1.135.000
Egenkapital: 12.196.000 10.540.000 10.783.000 12.771.000 11.418.000
Regnskap for  Breivoll Marine Produkter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 60.214.000 45.025.000 26.729.000 40.846.000 33.031.000
Driftskostnader -57.538.000 -46.131.000 -28.848.000 -38.752.000 -33.796.000
Driftsresultat 2.675.000 -1.106.000 -2.118.000 2.093.000 -765.000
Finansinntekter 3.000 1.000 3.000 4.000 5.000
Finanskostnader -627.000 -547.000 -433.000 -379.000 -375.000
Finans -624.000 -546.000 -430.000 -375.000 -370.000
Resultat før skatt 2.050.000 -1.653.000 -2.548.000 1.718.000 -1.135.000
Skattekostnad -395.000 410.000 560.000 -364.000 296.000
Årsresultat 1.655.000 -1.243.000 -1.988.000 1.354.000 -839.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.591.000 34.434.000 21.444.000 21.129.000 20.040.000
Sum omløpsmidler 9.409.000 6.981.000 2.397.000 4.527.000 2.364.000
Sum eiendeler 51.000.000 41.415.000 23.841.000 25.656.000 22.404.000
Sum opptjent egenkapital 10.496.000 8.840.000 10.083.000 12.071.000 10.718.000
Sum egenkapital 12.196.000 10.540.000 10.783.000 12.771.000 11.418.000
Sum langsiktig gjeld 31.316.000 10.600.000 6.936.000 8.921.000 7.633.000
Sum kortsiktig gjeld 7.487.000 20.275.000 6.123.000 3.963.000 3.353.000
Sum gjeld og egenkapital 50.999.000 41.415.000 23.842.000 25.655.000 22.404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.214.000 45.025.000 26.729.000 40.846.000 33.031.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 60.214.000 45.025.000 26.729.000 40.846.000 33.031.000
Varekostnad -29.860.000 -20.882.000 -9.966.000 -18.753.000 -14.880.000
Lønninger -17.970.000 -14.261.000 -11.603.000 -13.409.000 -10.665.000
Avskrivning -4.081.000 -3.275.000 -3.058.000 -2.899.000 -2.608.000
Nedskrivning -2.457.000 0 0 0
Andre driftskostnader -5.627.000 -5.360.000 -4.501.000 -4.313.000 -5.898.000
Driftskostnader -57.538.000 -46.131.000 -28.848.000 -38.752.000 -33.796.000
Driftsresultat 2.675.000 -1.106.000 -2.118.000 2.093.000 -765.000
Finansinntekter 3.000 1.000 3.000 4.000 5.000
Finanskostnader -627.000 -547.000 -433.000 -379.000 -375.000
Finans -624.000 -546.000 -430.000 -375.000 -370.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.655.000 -1.243.000 -1.988.000 1.354.000 -839.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 124.000 0 0 0
Fast eiendom 6.396.000 6.537.000 7.092.000 7.708.000 7.642.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.836.000 8.140.000 14.192.000 13.153.000 12.023.000
Sum varige driftsmidler 41.591.000 34.257.000 21.284.000 20.861.000 19.665.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 160.000 268.000 375.000
Sum anleggsmidler 41.591.000 34.434.000 21.444.000 21.129.000 20.040.000
Varebeholdning 534.000 406.000 302.000 354.000 252.000
Kundefordringer 751.000 2.081.000 1.289.000 0 1.204.000
Andre fordringer 307.000 210.000 88.000 92.000 87.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.817.000 4.285.000 718.000 4.081.000 821.000
Sum omløpsmidler 9.409.000 6.981.000 2.397.000 4.527.000 2.364.000
Sum eiendeler 51.000.000 41.415.000 23.841.000 25.656.000 22.404.000
Sum opptjent egenkapital 10.496.000 8.840.000 10.083.000 12.071.000 10.718.000
Sum egenkapital 12.196.000 10.540.000 10.783.000 12.771.000 11.418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 271.000 286.000 846.000 675.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.103.000 1.655.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.316.000 10.600.000 6.936.000 8.921.000 7.633.000
Leverandørgjeld 3.164.000 3.619.000 1.131.000 1.630.000 1.741.000
Betalbar skatt 0 193.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.583.000 2.226.000 2.152.000 927.000 636.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.741.000 1.327.000 1.185.000 1.213.000 977.000
Sum kortsiktig gjeld 7.487.000 20.275.000 6.123.000 3.963.000 3.353.000
Sum gjeld og egenkapital 50.999.000 41.415.000 23.842.000 25.655.000 22.404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.922.000 -13.294.000 -3.726.000 564.000 -989.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.3 0.4 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.3 0.3 1.1 0.6
Soliditet 23.9 25.4 45.2 49.8 5
Resultatgrad 4.4 -2.5 -7.9 5.1 -2.3
Rentedekningsgrad 4.3 -2.0 -4.9 5.5
Gjeldsgrad 3.2 2.9 1.2 1 1
Total kapitalrentabilitet 5.3 -2.7 -8.9 8.2 -3.4
Signatur
28.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex