Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brenntag Nordic AS
Juridisk navn:  Brenntag Nordic AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69102500
Postboks 64 Kalnesveien 1 Fax: 69102501
1713 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 937520913
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 10/2/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.52%
Resultat  
  
83.35%
Egenkapital  
  
-19.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 428.421.000 448.712.000 439.832.000 354.722.000 339.355.000
Resultat: 17.752.000 9.682.000 3.550.000 7.509.000 10.235.000
Egenkapital: 68.436.000 84.716.000 77.272.000 74.651.000 69.071.000
Regnskap for  Brenntag Nordic AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 428.421.000 448.712.000 439.832.000 354.722.000 339.355.000
Driftskostnader -410.831.000 -438.715.000 -435.867.000 -345.801.000 -327.017.000
Driftsresultat 17.590.000 9.997.000 3.965.000 8.921.000 12.338.000
Finansinntekter 409.000 227.000 -43.000 149.000 28.000
Finanskostnader -247.000 -542.000 -371.000 -1.562.000 -2.131.000
Finans 162.000 -315.000 -414.000 -1.413.000 -2.103.000
Resultat før skatt 17.752.000 9.682.000 3.550.000 7.509.000 10.235.000
Skattekostnad -4.025.000 -2.252.000 -929.000 -1.929.000 -2.672.000
Årsresultat 13.728.000 7.430.000 2.621.000 5.580.000 7.562.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.088.000 20.996.000 19.500.000 18.095.000 19.532.000
Sum omløpsmidler 131.656.000 106.735.000 100.635.000 99.786.000 104.950.000
Sum eiendeler 150.744.000 127.731.000 120.135.000 117.881.000 124.482.000
Sum opptjent egenkapital 67.047.000 83.327.000 75.883.000 73.262.000 67.682.000
Sum egenkapital 68.436.000 84.716.000 77.272.000 74.651.000 69.071.000
Sum langsiktig gjeld 700.000 6.430.000 6.597.000 17.571.000
Sum kortsiktig gjeld 82.308.000 42.315.000 36.432.000 36.632.000 37.840.000
Sum gjeld og egenkapital 150.744.000 127.731.000 120.134.000 117.880.000 124.482.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 428.421.000 448.712.000 439.832.000 354.722.000 339.355.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 428.421.000 448.712.000 439.832.000 354.722.000 339.355.000
Varekostnad -334.437.000 -363.443.000 -358.238.000 -281.680.000 -268.627.000
Lønninger -26.907.000 -23.746.000 -27.205.000 -24.740.000 -24.535.000
Avskrivning -2.867.000 -2.629.000 -3.455.000 -3.329.000 -3.201.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.620.000 -48.897.000 -46.969.000 -36.052.000 -30.654.000
Driftskostnader -410.831.000 -438.715.000 -435.867.000 -345.801.000 -327.017.000
Driftsresultat 17.590.000 9.997.000 3.965.000 8.921.000 12.338.000
Finansinntekter 409.000 227.000 -43.000 149.000 28.000
Finanskostnader -247.000 -542.000 -371.000 -1.562.000 -2.131.000
Finans 162.000 -315.000 -414.000 -1.413.000 -2.103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 13.728.000 7.430.000 2.621.000 5.580.000 7.562.000
Balanse detaljer          
Goodwill 2.585.000 0 5.045.000 6.783.000
Sum Immatrielle midler 2.798.000 3.468.000 3.644.000 5.045.000 6.783.000
Fast eiendom 5.941.000 6.184.000 15.023.000 6.525.000 6.958.000
Maskiner anlegg 7.720.000 9.041.000 0 5.774.000 4.990.000
Driftsløsøre 146.000 362.000 0 751.000 801.000
Sum varige driftsmidler 13.807.000 15.587.000 15.023.000 13.050.000 12.749.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.483.000 1.941.000 832.000 0 0
Sum anleggsmidler 19.088.000 20.996.000 19.500.000 18.095.000 19.532.000
Varebeholdning 28.663.000 31.710.000 38.499.000 36.000.000 30.934.000
Kundefordringer 56.127.000 55.685.000 60.784.000 48.747.000 50.125.000
Andre fordringer 3.434.000 2.430.000 527.000 1.600.000 2.240.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 9.000 3.000 13.439.000 21.650.000
Sum omløpsmidler 131.656.000 106.735.000 100.635.000 99.786.000 104.950.000
Sum eiendeler 150.744.000 127.731.000 120.135.000 117.881.000 124.482.000
Sum opptjent egenkapital 67.047.000 83.327.000 75.883.000 73.262.000 67.682.000
Sum egenkapital 68.436.000 84.716.000 77.272.000 74.651.000 69.071.000
Sum avsetninger til forpliktelser 700.000 430.000 597.000 1.571.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 4.544.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 700.000 6.430.000 6.597.000 17.571.000
Leverandørgjeld 24.007.000 23.562.000 16.561.000 22.515.000 23.513.000
Betalbar skatt 4.766.000 1.982.000 893.000 2.093.000 2.772.000
Skyldig offentlige avgifter 12.409.000 10.620.000 9.586.000 8.392.000 6.986.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.126.000 6.151.000 4.847.000 3.632.000 4.569.000
Sum kortsiktig gjeld 82.308.000 42.315.000 36.432.000 36.632.000 37.840.000
Sum gjeld og egenkapital 150.744.000 127.731.000 120.134.000 117.880.000 124.482.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.348.000 64.420.000 64.203.000 63.154.000 67.110.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.5 2.8 2.7 2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.8 1.7 1.7 2
Soliditet 45.4 66.3 64.3 63.3 55.5
Resultatgrad 4.1 2.2 0.9 2.5 3.6
Rentedekningsgrad 71.2 18.4 10.7 5.7 5.8
Gjeldsgrad 1.2 0.5 0.6 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 11.9 8 3.3 7.7 9.9
Signatur
11.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex