Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Briksdal Eigedom As
Juridisk navn:  Briksdal Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Oldedalsvegen 2211 Oldedalsvegen 2211 Fax:
6792 Briksdalsbre 6792 Briksdalsbre
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 917423962
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Etableringsdato: 6/22/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Olden Og Vikane Rekneskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.37%
Resultat  
  
-400%
Egenkapital  
  
-0.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.153.000 2.124.000 1.853.000 1.734.000 1.731.000
Resultat: -3.000 1.000 -247.000 2.603.000 1.821.000
Egenkapital: 8.409.000 8.412.000 8.411.000 8.604.000 5.990.000
Regnskap for  Briksdal Eigedom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.153.000 2.124.000 1.853.000 1.734.000 1.731.000
Driftskostnader -1.886.000 -1.775.000 -1.652.000 -1.462.000 -1.368.000
Driftsresultat 268.000 348.000 201.000 272.000 363.000
Finansinntekter 1.000 0 2.712.000 1.850.000
Finanskostnader -272.000 -348.000 -448.000 -380.000 -392.000
Finans -271.000 -348.000 -448.000 2.332.000 1.458.000
Resultat før skatt -3.000 1.000 -247.000 2.603.000 1.821.000
Skattekostnad 1.000 54.000 10.000 -4.000
Årsresultat -3.000 -192.000 2.614.000 1.817.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.178.000 21.351.000 22.405.000 20.125.000 18.459.000
Sum omløpsmidler 1.247.000 1.025.000 417.000 3.400.000 2.389.000
Sum eiendeler 21.425.000 22.376.000 22.822.000 23.525.000 20.848.000
Sum opptjent egenkapital 4.439.000 4.442.000 4.441.000 4.634.000 2.020.000
Sum egenkapital 8.409.000 8.412.000 8.411.000 8.604.000 5.990.000
Sum langsiktig gjeld 12.668.000 13.757.000 14.230.000 14.005.000 14.702.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 206.000 181.000 917.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 21.424.000 22.375.000 22.822.000 23.526.000 20.848.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.110.000 1.840.000 1.720.000 1.720.000
Andre inntekter 2.153.000 14.000 13.000 14.000 11.000
Driftsinntekter 2.153.000 2.124.000 1.853.000 1.734.000 1.731.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -1.369.000 -1.348.000 -1.183.000 -930.000 -884.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -517.000 -427.000 -469.000 -532.000 -484.000
Driftskostnader -1.886.000 -1.775.000 -1.652.000 -1.462.000 -1.368.000
Driftsresultat 268.000 348.000 201.000 272.000 363.000
Finansinntekter 1.000 0 2.712.000 1.850.000
Finanskostnader -272.000 -348.000 -448.000 -380.000 -392.000
Finans -271.000 -348.000 -448.000 2.332.000 1.458.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.000 -192.000 2.614.000 1.817.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 427.000 346.000 320.000 266.000 255.000
Fast eiendom 17.703.000 19.041.000 20.121.000 17.695.000 16.041.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.788.000 19.041.000 20.121.000 17.695.000 16.041.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.964.000 1.964.000 1.964.000 2.164.000 2.164.000
Sum anleggsmidler 20.178.000 21.351.000 22.405.000 20.125.000 18.459.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 13.000 188.000 150.000 0 0
Andre fordringer 19.000 17.000 16.000 264.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.216.000 820.000 251.000 436.000 523.000
Sum omløpsmidler 1.247.000 1.025.000 417.000 3.400.000 2.389.000
Sum eiendeler 21.425.000 22.376.000 22.822.000 23.525.000 20.848.000
Sum opptjent egenkapital 4.439.000 4.442.000 4.441.000 4.634.000 2.020.000
Sum egenkapital 8.409.000 8.412.000 8.411.000 8.604.000 5.990.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.668.000 13.757.000 14.230.000 14.005.000 14.702.000
Leverandørgjeld 163.000 17.000 31.000 899.000 18.000
Betalbar skatt 80.000 26.000 0 1.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000 152.000 132.000 0 112.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 12.000 18.000 16.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 206.000 181.000 917.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 21.424.000 22.375.000 22.822.000 23.526.000 20.848.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 900.000 819.000 236.000 2.483.000 2.233.000
Likviditetsgrad 1 3.6 5.0 2.3 3.7 15.3
Likviditetsgrad 2 3.6 5.0 2.3 3.7 15.3
Soliditet 39.3 37.6 36.9 36.6 28.7
Resultatgrad 12.4 16.4 10.8 15.7 2
Rentedekningsgrad 1.0 1.0 0.4 0.7 0.9
Gjeldsgrad 1.5 1.7 1.7 1.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 1.3 1.6 0.9 12.7 10.6
Signatur
13.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex