Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Briksdalsbre Fjellstove AS
Juridisk navn:  Briksdalsbre Fjellstove AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57876800
Oldedalsvegen 2211 Oldedalsvegen 2211 Fax:
6792 Briksdalsbre 6792 Briksdalsbre
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 991397094
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 6/7/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Olden Og Vikane Rekneskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.39%
Resultat  
  
-7.32%
Egenkapital  
  
-19.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.398.000 6.541.000 25.383.000 24.847.000 24.687.000
Resultat: -2.288.000 -2.132.000 3.517.000 3.373.000 3.901.000
Egenkapital: 7.366.000 9.152.000 10.818.000 8.074.000 8.182.000
Regnskap for  Briksdalsbre Fjellstove AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.398.000 6.541.000 25.383.000 24.847.000 24.687.000
Driftskostnader -10.618.000 -8.634.000 -21.951.000 -21.650.000 -20.898.000
Driftsresultat -2.220.000 -2.092.000 3.432.000 3.197.000 3.789.000
Finansinntekter 26.000 47.000 174.000 215.000 176.000
Finanskostnader -93.000 -87.000 -90.000 -40.000 -64.000
Finans -67.000 -40.000 84.000 175.000 112.000
Resultat før skatt -2.288.000 -2.132.000 3.517.000 3.373.000 3.901.000
Skattekostnad 502.000 466.000 -774.000 -781.000 -948.000
Årsresultat -1.786.000 -1.665.000 2.744.000 2.592.000 2.953.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.794.000 6.557.000 6.927.000 2.755.000 2.983.000
Sum omløpsmidler 3.646.000 5.734.000 8.088.000 10.715.000 10.309.000
Sum eiendeler 10.440.000 12.291.000 15.015.000 13.470.000 13.292.000
Sum opptjent egenkapital 5.566.000 7.352.000 9.018.000 6.274.000 6.382.000
Sum egenkapital 7.366.000 9.152.000 10.818.000 8.074.000 8.182.000
Sum langsiktig gjeld 2.126.000 1.886.000 1.964.000 617.000 717.000
Sum kortsiktig gjeld 947.000 1.254.000 2.233.000 4.780.000 4.393.000
Sum gjeld og egenkapital 10.439.000 12.292.000 15.015.000 13.471.000 13.292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.669.000 3.782.000 24.527.000 24.056.000 23.953.000
Andre inntekter 2.729.000 2.759.000 856.000 791.000 734.000
Driftsinntekter 8.398.000 6.541.000 25.383.000 24.847.000 24.687.000
Varekostnad -2.049.000 -1.099.000 -8.217.000 -8.375.000 -8.106.000
Lønninger -3.576.000 -2.918.000 -7.823.000 -7.390.000 -6.979.000
Avskrivning -576.000 -620.000 -662.000 -442.000 -518.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.417.000 -3.997.000 -5.249.000 -5.443.000 -5.295.000
Driftskostnader -10.618.000 -8.634.000 -21.951.000 -21.650.000 -20.898.000
Driftsresultat -2.220.000 -2.092.000 3.432.000 3.197.000 3.789.000
Finansinntekter 26.000 47.000 174.000 215.000 176.000
Finanskostnader -93.000 -87.000 -90.000 -40.000 -64.000
Finans -67.000 -40.000 84.000 175.000 112.000
Konsernbidrag 0 0 -228.000
Utbytte 0 -2.700.000 -1.850.000
Årsresultat -1.786.000 -1.665.000 2.744.000 2.592.000 2.953.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 611.000 82.000 75.000 70.000 68.000
Fast eiendom 735.000 711.000 527.000 151.000 0
Maskiner anlegg 2.599.000 2.772.000 3.178.000 442.000 630.000
Driftsløsøre 140.000 290.000 445.000 494.000 679.000
Sum varige driftsmidler 3.474.000 3.772.000 4.149.000 1.088.000 1.309.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.709.000 2.703.000 2.702.000 1.598.000 1.606.000
Sum anleggsmidler 6.794.000 6.557.000 6.927.000 2.755.000 2.983.000
Varebeholdning 2.638.000 2.758.000 2.692.000 2.429.000 2.143.000
Kundefordringer 1.000 112.000 47.000 31.000
Andre fordringer 676.000 1.252.000 408.000 369.000 496.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 331.000 1.724.000 4.876.000 7.870.000 7.640.000
Sum omløpsmidler 3.646.000 5.734.000 8.088.000 10.715.000 10.309.000
Sum eiendeler 10.440.000 12.291.000 15.015.000 13.470.000 13.292.000
Sum opptjent egenkapital 5.566.000 7.352.000 9.018.000 6.274.000 6.382.000
Sum egenkapital 7.366.000 9.152.000 10.818.000 8.074.000 8.182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 226.000 190.000 161.000 204.000 229.000
Sum langsiktig gjeld 2.126.000 1.886.000 1.964.000 617.000 717.000
Leverandørgjeld 98.000 392.000 307.000 177.000 253.000
Betalbar skatt 779.000 783.000 867.000
Skyldig offentlige avgifter 236.000 211.000 307.000 303.000 280.000
Utbytte 0 -2.700.000 -1.850.000
Annen kortsiktig gjeld 387.000 462.000 679.000 614.000 914.000
Sum kortsiktig gjeld 947.000 1.254.000 2.233.000 4.780.000 4.393.000
Sum gjeld og egenkapital 10.439.000 12.292.000 15.015.000 13.471.000 13.292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.699.000 4.480.000 5.855.000 5.935.000 5.916.000
Likviditetsgrad 1 3.9 4.6 3.6 2.2 2.3
Likviditetsgrad 2 1.1 2.4 2.4 1.7 1.9
Soliditet 70.6 74.5 7 59.9 61.6
Resultatgrad -26.4 -32.0 13.5 12.9 15.3
Rentedekningsgrad -23.9 -24.0 38.1 79.9 59.2
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.4 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -21.0 -16.6 2 25.3 29.8
Signatur
13.07.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex