Brocon Cash Management AS
Juridisk navn:  Brocon Cash Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21627200
Postboks 2070 Brynsveien 2-4 Fax: 71191594
6402 Molde 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 887217912
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/8/2004 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: brocon management systems as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.86%
Resultat  
  
35.87%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.901.000 7.607.000 7.822.000 7.995.000 9.692.000
Resultat: 1.269.000 934.000 1.005.000 379.000 1.335.000
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 118.000 115.000
Regnskap for  Brocon Cash Management AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.901.000 7.607.000 7.822.000 7.995.000 9.692.000
Driftskostnader -6.635.000 -6.671.000 -6.824.000 -7.613.000 -8.342.000
Driftsresultat 1.267.000 935.000 997.000 382.000 1.350.000
Finansinntekter 6.000 5.000 15.000 10.000 16.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -9.000 -13.000 -31.000
Finans 2.000 -1.000 6.000 -3.000 -15.000
Resultat før skatt 1.269.000 934.000 1.005.000 379.000 1.335.000
Skattekostnad -280.000 -206.000 -250.000 -87.000 -321.000
Årsresultat 988.000 728.000 754.000 292.000 1.015.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 140.000 184.000 401.000 945.000
Sum omløpsmidler 2.374.000 2.347.000 2.120.000 1.814.000 2.777.000
Sum eiendeler 2.448.000 2.487.000 2.304.000 2.215.000 3.722.000
Sum opptjent egenkapital 0 18.000 15.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 118.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 2.348.000 2.387.000 2.204.000 2.096.000 3.427.000
Sum gjeld og egenkapital 2.448.000 2.487.000 2.304.000 2.216.000 3.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.901.000 7.607.000 7.822.000 7.975.000 9.687.000
Andre inntekter 0 20.000 5.000
Driftsinntekter 7.901.000 7.607.000 7.822.000 7.995.000 9.692.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -3.789.000 -3.990.000 -3.865.000 -3.726.000 -3.781.000
Avskrivning -65.000 -139.000 -304.000 -404.000 -456.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.781.000 -2.542.000 -2.655.000 -3.483.000 -4.105.000
Driftskostnader -6.635.000 -6.671.000 -6.824.000 -7.613.000 -8.342.000
Driftsresultat 1.267.000 935.000 997.000 382.000 1.350.000
Finansinntekter 6.000 5.000 15.000 10.000 16.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -9.000 -13.000 -31.000
Finans 2.000 -1.000 6.000 -3.000 -15.000
Konsernbidrag -25.000 0 0 0
Utbytte -964.000 -708.000 -737.000 0 -1.000.000
Årsresultat 988.000 728.000 754.000 292.000 1.015.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 51.000 80.000 328.000 689.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 90.000 104.000 74.000 256.000
Sum varige driftsmidler 41.000 90.000 104.000 74.000 256.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 74.000 140.000 184.000 401.000 945.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 705.000 649.000 864.000 741.000 1.267.000
Andre fordringer 370.000 114.000 86.000 70.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.299.000 1.583.000 570.000 1.004.000 1.440.000
Sum omløpsmidler 2.374.000 2.347.000 2.120.000 1.814.000 2.777.000
Sum eiendeler 2.448.000 2.487.000 2.304.000 2.215.000 3.722.000
Sum opptjent egenkapital 0 18.000 15.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 118.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 32.000 26.000 46.000 825.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 181.000
Leverandørgjeld 480.000 845.000 451.000 339.000 419.000
Betalbar skatt 271.000 208.000 251.000 0 398.000
Skyldig offentlige avgifter 377.000 328.000 398.000 612.000 924.000
Utbytte -964.000 -708.000 -737.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 224.000 272.000 322.000 320.000 686.000
Sum kortsiktig gjeld 2.348.000 2.387.000 2.204.000 2.096.000 3.427.000
Sum gjeld og egenkapital 2.448.000 2.487.000 2.304.000 2.216.000 3.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 -40.000 -84.000 -282.000 -650.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1 0.9 0.8
Soliditet 4.1 4.0 4.3 5.3 3.1
Resultatgrad 16.0 12.3 12.7 4.8 13.9
Rentedekningsgrad 316.8 155.8 110.8 29.4 43.5
Gjeldsgrad 23.5 23.9 2 17.8 31.4
Total kapitalrentabilitet 52.0 37.8 43.9 17.7 36.7
Signatur
19.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex