Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brocon Holding AS
Juridisk navn:  Brocon Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21688985
Postboks 2070 Brynsveien 2 Fax: 22274345
6402 Molde 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985931275
Aksjekapital: 160.000 NOK
Etableringsdato: 7/27/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-97.03%
Egenkapital  
  
1.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 51.000 0 0 0 0
Resultat: 434.000 14.627.000 734.000 394.000 1.107.000
Egenkapital: 10.162.000 10.030.000 394.000 160.000 793.000
Regnskap for  Brocon Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 51.000 0 0 0 0
Driftskostnader -57.000 -53.000 -48.000 -40.000 -31.000
Driftsresultat -6.000 -53.000 -48.000 -40.000 -31.000
Finansinntekter 443.000 14.680.000 785.000 434.000 1.195.000
Finanskostnader -3.000 0 -3.000 0 -57.000
Finans 440.000 14.680.000 782.000 434.000 1.138.000
Resultat før skatt 434.000 14.627.000 734.000 394.000 1.107.000
Skattekostnad -2.000 9.000 0 -78.000 4.000
Årsresultat 433.000 14.636.000 734.000 317.000 1.111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.037.000 10.024.000 604.000 604.000 670.000
Sum omløpsmidler 641.000 5.088.000 1.139.000 1.718.000 1.323.000
Sum eiendeler 10.678.000 15.112.000 1.743.000 2.322.000 1.993.000
Sum opptjent egenkapital 10.002.000 9.870.000 234.000 0 633.000
Sum egenkapital 10.162.000 10.030.000 394.000 160.000 793.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 515.000 5.082.000 1.349.000 2.162.000 1.201.000
Sum gjeld og egenkapital 10.677.000 15.112.000 1.743.000 2.322.000 1.994.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 51.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -53.000 -48.000 -40.000 -31.000
Driftskostnader -57.000 -53.000 -48.000 -40.000 -31.000
Driftsresultat -6.000 -53.000 -48.000 -40.000 -31.000
Finansinntekter 443.000 14.680.000 785.000 434.000 1.195.000
Finanskostnader -3.000 0 -3.000 0 -57.000
Finans 440.000 14.680.000 782.000 434.000 1.138.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -5.000.000 -500.000 -949.000 -1.200.000
Årsresultat 433.000 14.636.000 734.000 317.000 1.111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 9.000 0 0 67.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.030.000 10.015.000 604.000 604.000 604.000
Sum anleggsmidler 10.037.000 10.024.000 604.000 604.000 670.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 444.000 303.000 0 0 0
Sum investeringer 113.000 329.000 329.000 596.000 0
Kasse, bank 84.000 4.456.000 28.000 297.000 323.000
Sum omløpsmidler 641.000 5.088.000 1.139.000 1.718.000 1.323.000
Sum eiendeler 10.678.000 15.112.000 1.743.000 2.322.000 1.993.000
Sum opptjent egenkapital 10.002.000 9.870.000 234.000 0 633.000
Sum egenkapital 10.162.000 10.030.000 394.000 160.000 793.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 1.000 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -5.000.000 -500.000 -949.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 200.000 81.000 849.000 1.200.000 0
Sum kortsiktig gjeld 515.000 5.082.000 1.349.000 2.162.000 1.201.000
Sum gjeld og egenkapital 10.677.000 15.112.000 1.743.000 2.322.000 1.994.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 6.000 -210.000 -444.000 122.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.8 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.8 0.8 1.1
Soliditet 95.2 66.4 22.6 6.9 39.8
Resultatgrad -11.8
Rentedekningsgrad -2.0 -0.5
Gjeldsgrad 0.1 0.5 3.4 13.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 4.1 96.8 42.3 1 58.4
Signatur
16.12.2021
STYRET I FELLESSKAP
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG
Prokurister
16.12.2021
Styrets leder alene
Styrets leder og nestleder hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex