Brude Kolstad AS
Juridisk navn:  Brude Kolstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32800430
Lindumveien 17 Lindumveien 17 Fax: 32800431
3036 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 988238864
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/5/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Anita Dahl
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.02%
Resultat  
  
675%
Egenkapital  
  
27.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 993.000 1.116.000 1.345.000 1.370.000 1.039.000
Resultat: 31.000 4.000 2.000 34.000 -134.000
Egenkapital: 140.000 110.000 106.000 104.000 70.000
Regnskap for  Brude Kolstad AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 993.000 1.116.000 1.345.000 1.370.000 1.039.000
Driftskostnader -961.000 -1.108.000 -1.337.000 -1.327.000 -1.172.000
Driftsresultat 32.000 8.000 8.000 43.000 -134.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 -6.000 -9.000 0
Finans -1.000 -4.000 -6.000 -9.000 0
Resultat før skatt 31.000 4.000 2.000 34.000 -134.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 4.000 2.000 34.000 -134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 47.000 81.000 117.000 26.000
Sum omløpsmidler 224.000 177.000 334.000 194.000 145.000
Sum eiendeler 236.000 224.000 415.000 311.000 171.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 10.000 6.000 4.000 -30.000
Sum egenkapital 140.000 110.000 106.000 104.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 59.000 100.000 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 99.000 251.000 108.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 224.000 416.000 312.000 171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 993.000 1.116.000 1.317.000 1.370.000 1.039.000
Andre inntekter 0 28.000 0 0
Driftsinntekter 993.000 1.116.000 1.345.000 1.370.000 1.039.000
Varekostnad -308.000 -385.000 -444.000 -488.000 -341.000
Lønninger -357.000 -442.000 -600.000 -548.000 -530.000
Avskrivning -35.000 -34.000 -36.000 -44.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -261.000 -247.000 -257.000 -247.000 -268.000
Driftskostnader -961.000 -1.108.000 -1.337.000 -1.327.000 -1.172.000
Driftsresultat 32.000 8.000 8.000 43.000 -134.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 -6.000 -9.000 0
Finans -1.000 -4.000 -6.000 -9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 4.000 2.000 34.000 -134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 47.000 81.000 117.000 26.000
Sum varige driftsmidler 12.000 47.000 81.000 117.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 47.000 81.000 117.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 39.000 164.000 56.000 101.000
Andre fordringer 22.000 22.000 27.000 26.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 172.000 117.000 143.000 112.000 28.000
Sum omløpsmidler 224.000 177.000 334.000 194.000 145.000
Sum eiendeler 236.000 224.000 415.000 311.000 171.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 10.000 6.000 4.000 -30.000
Sum egenkapital 140.000 110.000 106.000 104.000 70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 59.000 100.000 0
Leverandørgjeld 3.000 13.000 95.000 0 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 42.000 99.000 65.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 44.000 56.000 43.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 99.000 251.000 108.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 224.000 416.000 312.000 171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000 78.000 83.000 86.000 44.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.8 1.3 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 2.4 1.8 1.3 1.8 1.4
Soliditet 59.6 49.1 25.5 33.3 40.9
Resultatgrad 3.2 0.7 0.6 3.1 -12.9
Rentedekningsgrad 32.0 2 1.3 4.8
Gjeldsgrad 0.7 1 2.9 2 1.4
Total kapitalrentabilitet 13.6 3.6 1.9 13.8 -78.4
Signatur
30.10.2013
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex