Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bruhjell & Sirnes As
Juridisk navn:  Bruhjell & Sirnes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90589404
Sundegaten 3 Sundegaten 3 Fax:
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 987237031
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 9/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.01%
Resultat  
  
-46.38%
Egenkapital  
  
6.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.777.000 15.976.000 16.679.000 12.940.000 12.240.000
Resultat: 526.000 981.000 540.000 322.000 -140.000
Egenkapital: 1.805.000 1.695.000 1.230.000 809.000 563.000
Regnskap for  Bruhjell & Sirnes As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.777.000 15.976.000 16.679.000 12.940.000 12.240.000
Driftskostnader -16.182.000 -14.889.000 -15.999.000 -12.490.000 -12.236.000
Driftsresultat 595.000 1.087.000 679.000 450.000 5.000
Finansinntekter 3.000 2.000 8.000 1.000 0
Finanskostnader -73.000 -109.000 -148.000 -130.000 -145.000
Finans -70.000 -107.000 -140.000 -129.000 -145.000
Resultat før skatt 526.000 981.000 540.000 322.000 -140.000
Skattekostnad -116.000 -216.000 -119.000 -75.000 24.000
Årsresultat 410.000 765.000 421.000 246.000 -116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.454.000 3.579.000 3.489.000 3.400.000 3.574.000
Sum omløpsmidler 3.159.000 2.691.000 1.985.000 1.767.000 1.848.000
Sum eiendeler 6.613.000 6.270.000 5.474.000 5.167.000 5.422.000
Sum opptjent egenkapital 1.703.000 1.593.000 1.128.000 707.000 461.000
Sum egenkapital 1.805.000 1.695.000 1.230.000 809.000 563.000
Sum langsiktig gjeld 1.820.000 2.030.000 2.135.000 2.345.000 2.555.000
Sum kortsiktig gjeld 2.988.000 2.544.000 2.109.000 2.013.000 2.304.000
Sum gjeld og egenkapital 6.613.000 6.269.000 5.474.000 5.167.000 5.422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.777.000 15.976.000 16.679.000 12.940.000 12.240.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 16.777.000 15.976.000 16.679.000 12.940.000 12.240.000
Varekostnad -4.969.000 -4.335.000 -5.961.000 -3.645.000 -3.432.000
Lønninger -8.817.000 -8.425.000 -8.198.000 -7.342.000 -7.001.000
Avskrivning -200.000 -178.000 -168.000 -183.000 -201.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.196.000 -1.951.000 -1.672.000 -1.320.000 -1.602.000
Driftskostnader -16.182.000 -14.889.000 -15.999.000 -12.490.000 -12.236.000
Driftsresultat 595.000 1.087.000 679.000 450.000 5.000
Finansinntekter 3.000 2.000 8.000 1.000 0
Finanskostnader -73.000 -109.000 -148.000 -130.000 -145.000
Finans -70.000 -107.000 -140.000 -129.000 -145.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 410.000 765.000 421.000 246.000 -116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 27.000 27.000 30.000 61.000
Fast eiendom 2.597.000 2.740.000 2.883.000 3.026.000 3.169.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 139.000 126.000 92.000 108.000 108.000
Sum varige driftsmidler 2.736.000 2.866.000 2.975.000 3.134.000 3.277.000
Sum finansielle anleggsmidler 686.000 686.000 486.000 236.000 236.000
Sum anleggsmidler 3.454.000 3.579.000 3.489.000 3.400.000 3.574.000
Varebeholdning 0 0 65.000
Kundefordringer 2.222.000 2.053.000 1.015.000 1.153.000 1.592.000
Andre fordringer 640.000 285.000 543.000 380.000 129.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 297.000 352.000 428.000 233.000 62.000
Sum omløpsmidler 3.159.000 2.691.000 1.985.000 1.767.000 1.848.000
Sum eiendeler 6.613.000 6.270.000 5.474.000 5.167.000 5.422.000
Sum opptjent egenkapital 1.703.000 1.593.000 1.128.000 707.000 461.000
Sum egenkapital 1.805.000 1.695.000 1.230.000 809.000 563.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 297.000 0 66.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 1.820.000 2.030.000 2.135.000 2.345.000 2.555.000
Leverandørgjeld 520.000 488.000 410.000 307.000 539.000
Betalbar skatt 120.000 216.000 116.000 45.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.315.000 1.145.000 946.000 877.000 802.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 736.000 696.000 637.000 717.000 824.000
Sum kortsiktig gjeld 2.988.000 2.544.000 2.109.000 2.013.000 2.304.000
Sum gjeld og egenkapital 6.613.000 6.269.000 5.474.000 5.167.000 5.422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 147.000 -124.000 -246.000 -456.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8
Soliditet 27.3 27.0 22.5 15.7 10.4
Resultatgrad 3.5 6.8 4.1 3.5 0
Rentedekningsgrad 8.2 10.0 4.6 3.5 0
Gjeldsgrad 2.7 2.7 3.5 5.4 8.6
Total kapitalrentabilitet 9.0 17.4 12.6 8.7 0.1
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex