Bruk Hagen As
Juridisk navn:  Bruk Hagen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Eva Merok Niels Juels gate 3A c/o Eva Merok Niels Juels gate 3A Fax:
0272 Oslo 272 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 924673605
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ski Revisjon As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 325.000
Resultat: -149.000
Egenkapital: 25.000
Regnskap for  Bruk Hagen As
Resultat 2020
Driftsinntekter 325.000
Driftskostnader -473.000
Driftsresultat -148.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -149.000
Skattekostnad 33.000
Årsresultat -116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 357.000
Sum omløpsmidler 891.000
Sum eiendeler 1.248.000
Sum opptjent egenkapital -116.000
Sum egenkapital 25.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 1.223.000
Sum gjeld og egenkapital 1.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 279.000
Andre inntekter 47.000
Driftsinntekter 325.000
Varekostnad -100.000
Lønninger -2.000
Avskrivning -149.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -222.000
Driftskostnader -473.000
Driftsresultat -148.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -116.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 357.000
Sum varige driftsmidler 357.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 357.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 167.000
Sum investeringer
Kasse, bank 575.000
Sum omløpsmidler 891.000
Sum eiendeler 1.248.000
Sum opptjent egenkapital -116.000
Sum egenkapital 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 908.000
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 191.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 125.000
Sum kortsiktig gjeld 1.223.000
Sum gjeld og egenkapital 1.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -332.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet 2.0
Resultatgrad -45.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 48.9
Total kapitalrentabilitet -11.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex