Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brunes Melk Samdrift DA
Juridisk navn:  Brunes Melk Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51673999
Brunesveien 93 Brunesveien 93 Fax:
4322 Sandnes 4322 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 990631638
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/5/2006
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.77%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
14.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2018
Omsetning: 6.018.000 6.744.000
Resultat: 0 0
Egenkapital: 1.633.000 1.432.000
Regnskap for  Brunes Melk Samdrift DA
Resultat 2020 2018
Driftsinntekter 6.018.000 6.744.000
Driftskostnader -4.230.000 -6.741.000
Driftsresultat 9.000 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -9.000 -3.000
Finans -9.000 -3.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 12.000
Sum omløpsmidler 2.384.000 1.997.000
Sum eiendeler 2.396.000 2.009.000
Sum opptjent egenkapital 1.633.000 1.432.000
Sum egenkapital 1.633.000 1.432.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 763.000 577.000
Sum gjeld og egenkapital 2.396.000 2.009.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.244.000 5.305.000
Andre inntekter 775.000 1.439.000
Driftsinntekter 6.018.000 6.744.000
Varekostnad -3.693.000 -4.098.000
Lønninger -635.000 -552.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.010.000
Driftskostnader -4.230.000 -6.741.000
Driftsresultat 9.000 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -9.000 -3.000
Finans -9.000 -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 12.000
Sum anleggsmidler 12.000 12.000
Varebeholdning 1.801.000 1.337.000
Kundefordringer 417.000 456.000
Andre fordringer 166.000 203.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 2.384.000 1.997.000
Sum eiendeler 2.396.000 2.009.000
Sum opptjent egenkapital 1.633.000 1.432.000
Sum egenkapital 1.633.000 1.432.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 428.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 335.000 277.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 763.000 577.000
Sum gjeld og egenkapital 2.396.000 2.009.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.621.000 1.420.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.5
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1
Soliditet 68.2 71.3
Resultatgrad 0.1 0
Rentedekningsgrad 1.0 1
Gjeldsgrad 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.1
Signatur
24.04.2012
BENT EIRIK BRUNES
Prokurister
24.04.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex